ทำความรู้จักประเภทของสินเชื่อก่อนตัดสินใจกู้ สินเชื่อประเภทไหน...เหมาะ!

สินเชื่อ (Loan) คืออะไร
     สินเชื่อ คือเงินที่กู้ยืมจากสถาบันการเงินซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมาย โดยจะมีการทำหนังสือสัญญาข้อตกลงเงื่อนไขต่าง ๆ  ซึ่งจะเป็นไปตามที่สถาบันการเงินผู้ให้กู้สินเชื่อเป็นผู้กำหนด โดยมีผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ย สินเชื่อที่สถาบันการเงินมีให้บริการมีมากมายหลายประเภท และเงื่อนไขในการกู้ยืม และวัตถุประสงค์ของการให้สินเชื่อ รวมถึงอัตราดอกเบี้ยก็จะแตกต่างกันไปตามแต่ละสถาบันการเงินเจ้าของผลิตภัณฑ์สินเชื่อจะกำหนด ดังนั้นหากจำเป็นต้องยื่นขอกู้สินเชื่อแล้ว การเลือกกู้สินเชื่อที่ถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ของสินเชื่อก็จะสามารถช่วยให้คุณประหยัดดอกเบี้ยได้ อีกทั้งยังอาจได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมจากสินเชื่อนั้นอีกด้วย

ประเภทของสินเชื่อ
     สินเชื่อสามารถแบ่งแยกประเภทได้หลายรูปแบบ เช่น แบ่งตามประเภทของผู้ขอสินเชื่อ(สินเชื่อส่วนบุคคล, สินเชื่อนิติบุคคล, สินเชื่อภาครัฐ) แบ่งตามวัตถุประสงค์ของการขอสินเชื่อ (สินเชื่ออเนกประสงค์, สินเชื่อบ้าน, สินเชื่อรถ, ฯ) แบ่งตามระยะเวลา(สินเชื่อระยะสั้น, สินเชื่อระยะยาว) แต่โดยหลักใหญ่ๆ แล้วเรามักแบ่งตามประเภทของสินเชื่อตามลักษณะของผู้ขอสินเชื่อ

สินเชื่อแบ่งตามลักษณะของผู้ขอสินเชื่อได้ดังนี้
1. สินเชื่อส่วนบุคคล หรือ Personal Loan
     สินเชื่อส่วนบุคคล เป็นสินเชื่อเพื่อซื้อสินค้าสำหรับการอุปโภคและบริโภคหรือบริการ ตามความต้องการของผู้ขอสินเชื่อ สามารถแยกย่อยออกตามวัตถุประสงค์ของสินเชื่อได้อีก เช่น สินเชื่ออเนกประสงค์ สินเชื่อรถ สินเชื่อที่อยู่อาศัย สินเชื่อเพื่อการศึกษา รวมไปถึงผลิตภัณฑ์บัตรเครดิต และบัตรกดเงินสด ก็จัดเป็นสินเชื่อประเภทหนึ่งเช่นกัน สินเชื่อส่วนบุคคลยังสามารถแบ่งแยกย่อยออกเป็น สินเชื่อส่วนบุคคลแบบไม่มีบัตร และสินเชื่อส่วนบุคคลแบบมีบัตรได้อีก หลักทรัพย์หรือผู้ค้ำประกันในการยื่นขอสินเชื่ออาจมีหรือไม่มีก็ได้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละสถาบันการเงินซึ่งได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง และอยู่ภายใต้การดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยจะเป็นผู้กำหนด
1.1 สินเชื่อส่วนบุคคลแบบไม่มีบัตร
     สินเชื่อส่วนบุคคลแบบไม่มีบัตร คือ สินเชื่อเงินก้อนอเนกประสงค์ซึ่งผู้ขอสินเชื่อจะต้องยื่นกู้กับทางสถาบันการเงินผู้ให้สินเชื่อโดยตรงและผู้ขอสินเชื่อจะเป็นผู้ระบุจำนวนวงเงินที่ต้องการไว้ในเอกสารตั้งแต่ดำเนินการยื่นขอสินเชื่อ  หลังจากสินเชื่อผ่านการอนุมัติแล้วเงินก้อนตามจำนวนที่ได้ระบุตามเอกสารตอนยื่นขอสินเชื่อจะถูกโอนเข้าบัญชีของผู้ขอสินเชื่อโดยตรงภายในครั้งเดียว และผู้ขอสินเชื่อเจ้าของบัญชีธนาคารที่ได้รับโอนเงินก้อนนั้นก็สามารถนำเงินไปใช้จ่ายได้ทันที
การชำระหนี้ของสินเชื่อส่วนบุคคลแบบไม่มีบัตร
     สินเชื่อส่วนบุคคลแบบไม่มีบัตรจะมีการกำหนดจำนวนเงินค่างวดผ่อนชำระคืนในแต่ละเดือน ซึ่งเงื่อนไขและอัตราดอกเบี้ยในการชำระคืนก็จะแตกต่างกันไปตามแต่ละสถาบันการเงินผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนด
ดอกเบี้ยของสินเชื่อส่วนบุคคลแบบไม่มีบัตร
     ดอกเบี้ยจะเป็นรูปแบบของดอกเบี้ยลดต้นลดดอก ยิ่งจ่ายคืนมากยิ่งสามารถลดเงินที่ต้องจ่ายดอกเบี้ยได้มาก เงื่อนไขการคำนวณดอกเบี้ยและยอดการชำระเงินคืน รวมไปถึงอัตราดอกเบี้ยที่จะได้รับจะขึ้นอยู่กับแต่ละสถาบันการเงินเป็นผู้กำหนดเช่นกัน ซึ่งสินเชื่อที่ไม่มีหลักทรัพย์หรือผู้ค้ำประกันมักจะมีอัตราดอกเบี้ยมากกว่าสินเชื่อที่มีหลักทรัพย์หรือมีผู้ค้ำประกันเพียงเล็กน้อยเท่านั้น
1.2 สินเชื่อส่วนบุคคลแบบมีบัตร เช่น บัตรเครดิต และบัตรกดเงินสด
บัตรเครดิต
     บัตรเครดิตคือ บัตรสินเชื่อที่สถาบันการเงินออกให้กับลูกค้าเพื่อใช้ในการจ่ายค่าสินค้าแทนเงินสดซึ่งเป็นการนำเงินมาใช้จ่ายล่วงหน้าโดยวงเงินใช้จ่ายนั้นจะต้องไม่เกินวงเงินที่สถาบันการเงินผู้ออกบัตรอนุมัตินอกจากใช้จ่ายซื้อสินค้าโดยไม่ต้องใช้เงินสดแล้ว บัตรเครดิตยังสามารถใช้เบิกถอนเงินสดจากตู้ ATM แต่อาจมีดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสดเพิ่มเติม ซึ่งมีเงื่อนไขเป็นไปตามที่แต่ละสถาบันการเงินเจ้าของผลิตภัณฑ์กำหนด อีกทั้งบัตรเครดิตยังสามารถใช้ผ่อนชำระสินค้า หรือบริการเป็นรายงวดตามโปรโมชั่นของร้านค้าได้อีกด้วย
การชำระหนี้ของบัตรเครดิต
     การใช้จ่ายล่วงหน้าผ่านบัตรเครดิตเพื่อซื้อสินค้าหรือบริการ จะต้องทำการชำระคืนในภายหลัง ซึ่งมีทั้งแบบชำระคืนแบบจ่ายขั้นต่ำ และแบบชำระคืนเต็มจำนวน มีอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขการชำระเงินคืนแตกต่างกันออกไปตามแต่ละสถาบันการเงินกำหนด โดยส่วนมากจะเป็นดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก แต่หากมีการชำระค่าใช้จ่ายในเดือนแบบจ่ายขั้นต่ำ เงินต้นที่เหลือพร้อมดอกเบี้ยจะถูกนำไปทบเป็นเงินต้นของการใช้จ่ายในเดือนถัดไป ดังนั้นผู้ใช้บัตรเครดิตจะต้องรู้จักใช้อย่างมีวินัยและเหมาะสมกับความสามารถในการชำระหนี้ เพื่อที่จะได้ไม่ติดกับดักของการเป็นหนี้บัตรเครดิต
สิทธิประโยชน์ของบัตรเครดิต
     ผู้ถือบัตรเครดิตจะได้รับสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ตามรายการส่งเสริมการขายของแต่ละบัตร เช่น คะแนนสะสมแลกรับของรางวัล เงินคืนจากการใช้จ่าย ส่วนลดจากร้านค้า การผ่อนชำระสินค้าดอกเบี้ย 0% บริการห้องรับรองในสนามบิน บริการรถรับ-ส่งสนามบิน และความคุ้มครองเมื่อต้องเดินทางไปต่างประเทศ

บัตรกดเงินสด
บัตรกดเงินสด เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของสินเชื่อส่วนบุคคล ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออกให้ โดยบัตรกดเงินสดสามารถใช้ได้ 2 รูปแบบ คือ
  1. ใช้กดเงินสด
  2. ใช้ผ่อนชำระสินค้าที่ร้านค้าชั้นนำที่ร่วมรายการของผู้ให้บริการตามวงเงินที่ได้รับการอนุมัติแต่จะไม่สามารถใช้รูดซื้อสินค้าหรือบริการได้เหมือนบัตรเครดิต
     สินเชื่อประเภทบัตรกดเงินสดสามารถสมัครได้โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือผู้ค้ำประกัน เพียงแค่มีคุณสมบัติในการสมัครเข้าเกณฑ์เงื่อนไขที่แต่ละสถาบันการเงินกำหนดก็สามารถสมัครได้ทันที ทำให้มีอัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างมากกว่าสินเชื่อประเภทอื่นเพียงเล็กน้อย สำหรับบัตรกดเงินสดยูเมะพลัสผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติเป็นพนักงานประจำ รายได้เริ่ม 7,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป มีสลิปเงินเดือน และมีอายุงานตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป ก็สามารถสมัครบัตรกดเงินสดยูเมะพลัสได้ สมัครบัตรกดเงินสดยูเมะพลัสที่นี่

การชำระหนี้ของบัตรกดเงินสด
     การชำระของบัตรกดเงินสดสามารถเลือกชำระได้แบบขั้นต่ำและแบบเต็มจำนวน อัตราดอกเบี้ยเป็นแบบลดต้นลดดอกและคิดเป็นรายวัน อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขการชำระเงินคืนจะแตกต่างกันออกไปตามแต่ละสถาบันการเงินกำหนด แต่ถ้าไม่มีการใช้บัตร หรือเบิกถอนเงินสดก็จะไม่มีภาระหนี้เกิดขึ้นนอกจากนี้บัตรกดเงินสดยังไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการรักษาสถานภาพของบัตร ดังนั้นหากจะสมัครบัตรกดเงินสดเก็บไว้สำรองเผื่อขาดสภาพคล่องทางการเงินกะทันหัน ก็สามารถทำได้โดยไม่ต้องกังวลว่าจะมีภาระค่าธรรมเนียมการรักษาสถานภาพบัตรรายปีตามมา
สิทธิประโยชน์ของบัตรกดเงินสด
     สิทธิประโยชน์ของบัตรกดเงินสดจะขึ้นอยู่กับแต่ละสถาบันการเงินเป็นผู้กำหนด แต่โดยทั่วไปบัตรกดเงินสดมักมีโปรโมชั่นให้เลือกรับดอกเบี้ยที่ลดลงแต่ต้องเป็นไปภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือโปรโมชั่นการแบ่งชำระสินค้า เช่น โปรโมชั่นสมัครบัตรกดเงินสดยูเมะพลัสเมื่อบัตรได้รับอนุมัติสามารถเลือกรับโปรโมชั่นกดเงินสดดอกเบี้ย 0% นาน 30 วัน*  และบัตรกดเงินสดยูเมะพลัสสามารถผ่อนชำระได้ทั้งผ่อนเครื่องใช้ไฟฟ้า และสมาร์ตโฟน 0% กับร้านค้าที่ร่วมรายการชั้นนำได้ทั่วประเทศ เงื่อนไขฯ เป็นไปตามที่บริษัทฯ และร้านค้าที่ร่วมรายการกำหนด
หากสมัครบัตรกดเงินสดยูเมะพลัสวันนี้มีโปรโมชั่นดี ๆ ได้รับถึง 2 ต่อ
ต่อที่ 1 สมัครและยื่นเอกสารครบก็สามารถเลือกรับกระเป๋าพรีเมี่ยมตามฐานเงินเดือน
ต่อที่ 2 เลือกรับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0% นาน 30 วัน หรือ กระเป๋าล้อลาก เพียงทำรายการเบิกถอนเงินสดครั้งแรกภายใน 30 วันหลังได้รับอนุมัติ
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด  สมัครบัตรกดเงินสดยูเมะพลัสทันที

2. สินเชื่อนิติบุคคล
     นิติบุคคล คือบริษัท ห้างหุ้นส่วน สมาคม มูลนิธิ วัด กระทรวง หรือจังหวัด ที่กฎหมายสมมติให้มีเช่นเดียวกับบุคคลธรรมดา สามารถทำนิติกรรมสัญญา มีสิทธิเป็นเจ้าของทรัพย์สินต่าง ๆ โดยสินเชื่อนิติบุคคลคือ สินเชื่อที่บริษัท ห้าง ร้านที่มีสถานะเป็นนิติบุคคลเป็นผู้ขอสินเชื่อเพื่อลงทุนหรือขยายธุรกิจ มีกำหนดระยะเวลาชำระเงินต้นและดอกเบี้ยที่แน่นอน
3. สินเชื่อภาครัฐ
     สินเชื่อที่สถาบันทางการเงินปล่อยกู้ให้กับภาครัฐ มักอยู่ในรูปแบบของพันธบัตรชดเชยการขาดดุลงบประมาณ แต่ปัจจุบันไม่ค่อยพบสินเชื่อประเภทนี้แล้ว