เอกสารการสมัครสินเชื่อหมุนเวียน

(บัตรกดเงินสดยูเมะพลัส และ บัตรกดเงินสดยูเมะพลัส พรีเมียร์)

แบบฟอร์มใบสมัครสัญญาสินเชื่อหมุนเวียน

4.02 MB

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล

156.09 KB

หนังสือให้ความยินยอมในการนำส่งข้อมูลที่ได้รับจากบริษัทข้อมูลเครดิต

107.11 KB

แบบฟอร์มหนังสือยินยอมเปิดเผยข้อมูลสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ

197.48 KB

แบบฟอร์มหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากธนาคาร

376.03 KB

คู่มือการใช้บัตรกดเงินสดยูเมะพลัส

2.98 MB

ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มต่างๆ

(บัตรกดเงินสดยูเมะพลัส และ บัตรกดเงินสดยูเมะพลัส พรีเมียร์)

ตัวอย่างการกรอกใบสมัครสัญญาสินเชื่อหมุนเวียน

2.21 MB

ตัวอย่างการกรอกหนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล

1.65 MB

การชำระเงิน

(บัตรกดเงินสดยูเมะพลัส และ บัตรกดเงินสดยูเมะพลัส พรีเมียร์)

แบบฟอร์มการชำระเงิน

167.45 KB

อื่นๆ

(บัตรกดเงินสดยูเมะพลัส และ บัตรกดเงินสดยูเมะพลัส พรีเมียร์)

แบบฟอร์มแจ้งเตือนให้นำข้อมูลคอมพิวเตอร์ออกจากระบบคอมพิวเตอร์

154.8 KB

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาสินเชื่อหมุนเวียน

1.47 MB

ตารางข้อมูลของผลิตภัณฑ์สินเชื่อ

2.27 MB