ท่านสามารถตรวจสอบวงเงินคงเหลือ, ดูข้อมูลวันครบกำหนดชำระเงิน, ยอดที่ต้องชำระ / ยอดปิดบัญชี, ตรวจสอบโปรโมชั่น รวมถึงการใช้บริการสั่งเงินสดผ่านบริการ Easy Mobile Cashing (EMC) ผ่าน Smartphone หรือ Tablet ได้อย่างง่าย สะดวก รวดเร็ว
ท่านสามารถตรวจสอบวงเงินคงเหลือ, ดูข้อมูลวันครบกำหนดชำระเงิน, ยอดที่ต้องชำระ / ยอดปิดบัญชี, ตรวจสอบโปรโมชั่น รวมถึงการใช้บริการสั่งเงินสดผ่านบริการ Easy Mobile Cashing (EMC) ผ่าน Smartphone หรือ Tablet ได้อย่างง่าย สะดวก รวดเร็ว
ท่านสามารถสอบถามข้อมูลทางโทรศัพท์ ผ่านระบบตอบรับอัตโนมัติ ตลอด 24 ชั่วโมง สำหรับการอายัดบัตร เนื่องจากบัตรหาย, สอบถามวงเงินคงเหลือ, ยอดที่ต้องชำระ และรายละเอียดในสัญญา, รายละเอียดการสมัคร, ผลการสมัคร และอื่นๆ หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ ในเวลาทำการตั้งแต่เวลา 8.00 - 20.00 น. ทุกวัน
ท่านสามารถสอบถามข้อมูลทางโทรศัพท์ ผ่านระบบตอบรับอัตโนมัติ ตลอด 24 ชั่วโมง สำหรับการอายัดบัตร เนื่องจากบัตรหาย, สอบถามวงเงินคงเหลือ, ยอดที่ต้องชำระ และรายละเอียดในสัญญา, รายละเอียดการสมัคร, ผลการสมัคร และอื่นๆ หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ ในเวลาทำการตั้งแต่เวลา 8.00 - 20.00 น. ทุกวัน
ส่งอีเมลของท่านเพื่อสอบถามข้อมูลได้ที่ cs@easybuy.co.th เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถติดต่อกลับท่าน ภายใน 2-3 วันทำการ (วันทำการ จันทร์-ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
ส่งอีเมลของท่านเพื่อสอบถามข้อมูลได้ที่ cs@easybuy.co.th เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถติดต่อกลับท่าน ภายใน 2-3 วันทำการ (วันทำการ จันทร์-ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
ศึกษาข้อมูลคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย www.bot.or.th

ติดต่อสอบถาม

ท่านสามารถกรอกข้อความที่ท่านต้องการติดต่อสอบถาม และอีเมลส่วนตัวของท่านได้ที่

ระบุข้อความได้ไม่เกิน 1,500 ตัวอักษร
* ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1 MB และรองรับไฟล์ PDF, JPG, PNG
เพื่อความรวดเร็วในการ ให้บริการของเจ้าหน้าที่ กรุณา กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

หรือส่งเอกสารได้ที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์:
หรือส่งเอกสารได้ที่ฝ่าย
ลูกค้าสัมพันธ์:

บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)

อาคาร รสา ทู ชั้น 10 เลขที่ 1818 ถนนเพชรบุรี แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
อาคาร รสา ทู ชั้น 10 เลขที่ 1818
ถนนเพชรบุรี แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400
คู่มือการใช้โทรศัพท์อัตโนมัติ
หมายเลขติดต่อ 0 2695 0000
เลือกเมนูหลักสำหรับหัวข้อที่ท่านต้องการสอบถาม
หมายเลขติดต่อ 0 2695 0000
เลือกเมนูหลักสำหรับหัวข้อที่ท่านต้องการสอบถาม

เมนูที่ใช้งานบ่อย:

เมนูหลัก:

สอบถามวิธีการสมัครบัตรกดเงินสดยูเมะพลัส บัตรกดเงินสดยูเมะพลัส พรีเมียร์

กด

1

สอบถามผลการสมัคร

กด

2

สอบถามวิธีการสมัครบัตร
กดเงินสดยูเมะพลัส
บัตรกดเงินสดยูเมะพลัส พรีเมียร์

กด

1

สอบถามผลการสมัคร

กด

2

อายัดบัตรฯ

กด

1

ไม่ได้รับบัตรฯ หรือรหัสอนุมัติ

กด

2

ลืมรหัสบัตรฯ

กด

3

ช่องทางการถอนเงินที่ให้บริการ

กด

1

สั่งเงินโอนเข้าบัญชีธนาคารผ่านบริการ Easy Tele Cashing

กด

2

แจ้งปัญหาการใช้งานตู้ ATM

กด

3

สอบถามวิธีการชำระเงิน

กด

1

ขอสำเนาใบแนะนำชำระเงิน

กด

2

ขอเอกสารตรวจสอบรายการ

กด

3

ขอเปลี่ยนแปลงรหัสกดบัตรกดเงิน, วันครบกำหนดชำระเงิน สำหรับบัตรกดเงินยูเมะพลัสและบัตรกดเงินสดยูเมะพลัสพรีเมียร์

กด

4

โปรโมชันสินเชื่อหมุนเวียน

กด

1

โปรโมชันสินเชื่อผ่อนชำระ

กด

2

โปรโมชันอื่นๆ

กด

3

ยกเลิกข่าวสารและประชาสัมพันธ์ต่างๆ

กด

4

รับข้อมูลสาขายูเมะพลัสและร้านค้าผ่าน SMS

กด

1

รับฟังข้อมูล สาขายูเมะพลัสและร้านค้า

กด

2

สอบถามวิธีการ Download, ติดตั้ง และการลงทะเบียน Umay+ Application

กด

1

เกี่ยวกับ DREAMwallet

กด

2

สอบถามวิธีการใช้งาน และแจ้งปัญหาการใช้งาน Umay+ Application

กด

3