การเบิกถอนเงินสด

บริการเบิกถอนเงินสดผ่าน ATM

บริการเบิกถอนเงินสด
ผ่าน ATM

กดเงินสดจากตู้ ATM ยูเมะพลัส

 • ฟรีค่าธรรมเนียมในการกดเงินสดที่ตู้ ATM ยูเมะพลัส
 • ไม่จำกัดจำนวนครั้งการกดเงินสดในแต่ละวัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวงเงินที่ได้รับการอนุมัติ
 • ถอนเงินสดขั้นต่ำได้ตั้งแต่ 20 บาทขึ้นไป สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท หรือธนบัตร (ทุกมูลค่า) ไม่เกิน 100 ฉบับ หรือตามวงเงินคงเหลือในบัญชี

กดเงินสดจากตู้ ATM ของธนาคารอื่นๆ

 • ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย / ธนาคารกรุงไทย / ธนาคารกรุงเทพ / ธนาคารออมสิน / ธนาคารกรุงศรีอยุธยา / ธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกตู้ทั่วประเทศ
 • ค่าธรรมเนียมในการกดเงินสด 13 บาท/ครั้ง
 • กดเงินสดขั้นต่ำได้ตั้งแต่ 100 บาทขึ้นไป และวงเงินสูงสุดในการเบิก แต่ละครั้งจะขึ้นอยู่กับวงเงินสูงสุด ในการเบิกจ่ายจาก เครื่อง ATM ของธนาคารฯ ที่ท่านใช้บริการและวงเงินคงเหลือในบัญชี
 • เวลาให้บริการ:
 • ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารออมสิน, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และธนาคารไทยพาณิชย์
 • เวลา 06.30-23.00 น.
 • ธนาคารกสิกรไทย
 • เวลา 06.30-22.00 น.

บริการสั่งเงินผ่าน Umay+ Application

(Easy Mobile Cashing)

ท่านสามารถทำรายการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร และ บัญชีพร้อมเพย์ ID ผ่าน Umay+ Application ได้ง่ายๆ
โดยการสั่งเงินโอนเข้า บัญชีได้ทุกธนาคาร และจะได้รับเงินทันทีหลังจากทำรายการสำเร็จ
ท่านสามารถทำรายการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร และ บัญชีพร้อมเพย์ ID ผ่าน Umay+ Application ได้ง่ายๆ
โดยการสั่งเงินโอนเข้า บัญชีได้ทุกธนาคาร และจะได้รับเงินทันทีหลังจากทำรายการสำเร็จ
หมายเหตุ:
 • ยอดเบิกถอนเงินขั้นต่ำ สำหรับบริการสั่งเงินผ่าน Umay+ Application (Easy Mobile Cashing) ตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป
 • ใช้บริการได้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

บริการสั่งเงินผ่าน Umay+ Application

(Easy Mobile Cashing)

ท่านสามารถทำรายการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร และ บัญชีพร้อมเพย์ ID ผ่าน Umay+ Application ได้ง่ายๆ
โดยการสั่งเงินโอนเข้า บัญชีได้ทุกธนาคาร และจะได้รับเงินทันทีหลังจากทำรายการสำเร็จ
ท่านสามารถทำรายการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร และ บัญชีพร้อมเพย์ ID ผ่าน Umay+ Application ได้ง่ายๆ
โดยการสั่งเงินโอนเข้า บัญชีได้ทุกธนาคาร และจะได้รับเงินทันทีหลังจากทำรายการสำเร็จ

หมายเหตุ:

 • ยอดเบิกถอนเงินขั้นต่ำ สำหรับบริการสั่งเงินผ่าน Umay+ Application (Easy Mobile Cashing) ตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป
 • ใช้บริการได้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

บริการสั่งเงินผ่าน Umay+ LINE Connect

(Easy LINE Cashing)

ท่านสามารถทำรายการโอนเงินเข้าบัญชีผ่าน Umay+ LINE Connect ได้ง่ายๆ โดยการสั่งเงินโอนเข้าบัญชีทุกธนาคาร และจะได้รับเงินทันทีหลังจากทำรายการสำเร็จ

หมายเหตุ:

 • ยอดเบิกถอนเงินขั้นต่ำ สำหรับบริการสั่งเงินผ่าน Umay+ LINE Connect (Easy LINE Cashing) ตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป
 • ใช้บริการได้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
 • บัญชีที่ใช้ในการโอนเงินต้องเป็นบัญชีของท่านเองเท่านั้น และต้องเป็น บัญชีเดียวกับที่ท่านทำการยื่นสำเนาหน้าบัญชีพร้อมกับการยื่นเอกสารประกอบการสมัครบัตรกดเงินสดยูเมะพลัส / บัตรกดเงินสดยูเมะพลัส พรีเมียร์ เท่านั้น
 • กรณีลูกค้าต้องการสั่งเงินผ่าน Umay+ LINE Connect กรุณาคลิกทำรายการ
Tab 2 content

หมายเหตุ:

 • ยอดเบิกถอนเงินขั้นต่ำ สำหรับบริการสั่งเงินผ่าน Umay+ LINE Connect (Easy LINE Cashing) ตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป
 • ใช้บริการได้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
 • บัญชีที่ใช้ในการโอนเงินต้องเป็นบัญชีของท่านเองเท่านั้น และต้องเป็น บัญชีเดียวกับที่ท่านทำการยื่นสำเนาหน้าบัญชีพร้อมกับการยื่นเอกสารประกอบการสมัครบัตรกดเงินสดยูเมะพลัส / บัตรกดเงินสดยูเมะพลัส พรีเมียร์ เท่านั้น
 • กรณีลูกค้าต้องการสั่งเงินผ่าน Umay+ LINE Connect กรุณาคลิกทำรายการ