สมัครบัตรกดเงินสด
สมัครบัตรกดเงินสด

ที่ตั้งบริษัท

สำนักงานใหญ่

บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)
ชั้น 5 อาคาร สาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ เลขที่ 98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)

ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์

เลขที่ 252/246 ชั้น 4 อาคารพลาซ่า
เมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ ถนนรัชดาภิเษก
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์