สมัครบัตรกดเงินสด
สมัครบัตรกดเงินสด
https://www.umayplus.com/images/promotion_landing/AUTOPAY2021_Q2.jpg

ช่องทางการลงทะเบียนเพื่อใช้บริการหักผ่านบัญชีธนาคารอัตโนมัติ

๐ ธนาคารที่ให้บริการ
ช่องทางการลงทะเบียนเพื่อใช้บริการหักผ่านบัญชีธนาคารอัตโนมัติ


๐ สำนักงานสาขายูเมะพลัส(Umay+) ทั่วประเทศ

เอกสารและข้อมูลที่ใช้ประกอบการลงทะเบียนเพื่อสมัครบริการหักผ่านบัญชีธนาคารอัตโนมัติ

เอกสารในการลงทะเบียนผ่านสาขาของธนาคาร หรือสาขายูเมะพลัส (Umay+)

 • บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา

 • สมุดบัญชีธนาคารตัวจริง พร้อมสำเนา

 • หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากธนาคาร

หมายเหตุ:

 • การลงลายมือชื่อในเอกสารประกอบการลงทะเบียนทุกฉบับ จะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ให้ไว้กับทางธนาคารเท่านั้น

ข้อมูลในการทำรายการเพื่อลงทะเบียนผ่านช่องทาง Online ของธนาคาร

 • ข้อมูล Username และ Password ในการเข้าใช้งาน Internet Banking หรือ Mobile Application หรือ ATM PIN

 • หมายเลขบัญชีธนาคารสำหรับการลงทะเบียน

 • รหัสบริษัทสำหรับการลงทะเบียน (ผ่านช่องทาง ATM ของธนาคารต่างๆ)

  • ธนาคารกรุงไทย รหัสบริษัทฯ ในการลงทะเบียน 22170

  • ธนาคารกสิกรไทย รหัสบริษัทฯ ในการลงทะเบียน 50279

  • ธนาคารทหารไทยธนชาต รหัสบริษัทฯ ในการลงทะเบียน 3974

  • ธนาคารกรุงเทพ รหัสบริษัทฯ ในการลงทะเบียน 01765

 • หมายเลขอ้างอิงสำหรับการชำระเงิน (เลขที่สัญญา)

หมายเหตุ:

 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center ของ ธนาคารกรุงเทพ, ไทยพาณิชย์, กรุงไทย
  , กสิกรไทย, ทหารไทยธนชาต, กรุงศรีอยุธยา, ออมสิน หรือสาขาธนาคารต่างๆ ทั่วประเทศ

 • สาขายูเมะพลัสทั่วประเทศหรือฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ 0 2695 0000 (www.umayplus.com)