สมัครบัตรกดเงินสด
สมัครบัตรกดเงินสด

บริการกดเงินไม่ใช้บัตร (Cardless - Withdraw)

ท่านสามารถทำรายการกดเงินไม่ใช้บัตร ได้ง่ายๆ ผ่าน Umay+ Mobile Application และไปสแกน QR Code ที่ตู้ ATM ที่เลือกทำรายการ

ขั้นตอนการทำรายการกดเงินไม่ใช้บัตร

ทำรายการผ่าน Umay+ Mobile Application

1. เลือกเมนูกดเงินไม่ใช้บัตร

1. เลือกเมนูกดเงินไม่ใช้บัตร

2. เลือกตู้ ATM ที่ต้องการ

2. เลือกตู้ ATM ที่ต้องการ

3. ระบบจะแสดงวงเงินคงเหลือที่สามารถทำรายการได้ระบุจำนวนเงินที่ต้องการทำรายการ

3. ระบบจะแสดงวงเงินคงเหลือที่สามารถทำรายการได้
ระบุจำนวนเงินที่ต้องการทำรายการ

นำ Application ไปสแกน QR Code ที่ตู้ ATM ที่เลือกทำรายการ

4. ลูกค้ากด ปุ่มสแกน QR ที่แสดงบนหน้าจอรายการที่รอการเบิกถอน

4. ลูกค้ากด ปุ่มสแกน QR ที่แสดงบนหน้าจอ
รายการที่รอการเบิกถอน

5. ลูกค้า สแกน QR ที่ตู้ ATM ที่เลือกไว้

5. ลูกค้า สแกน QR ที่ตู้ ATM ที่เลือกไว้

6. กดยืนยันที่ตู้ ATM ที่ทำรายการเพื่อรับเงินและใบบันทึกรายการ

6. กดยืนยันที่ตู้ ATM ที่ทำรายการเพื่อรับเงิน
และใบบันทึกรายการ

การทำรายการที่ตู้ ATM

บริการสั่งเงินผ่าน Umay+ Mobile Application

เลือกทำรายการที่ตู้ ATM Umay+

 • เลือกเมนูกดเงินไม่ใช้บัตรที่ตู้ ATM
 • ตู้ ATM แสดง QR สำหรับสแกน
 • กดปุ่ม สแกน QR ที่แสดงบนหน้าจอรายการที่รอการเบิกถอนใน Umay+ Mobile Application และทำการสแกน QR Code ที่หน้าจอตู้ ATM
 • กดปุ่ม "ยืนยัน" บนตู้ ATM และรอรับเงิน
บริการสั่งเงินผ่าน Umay+ Mobile Application

เลือกทำรายการที่ตู้ ATM กสิกรไทย

 • เลือกเมนูกดเงินไม่ใช้บัตรที่ตู้ ATM เลือกเมนูบัตรกดเงินสดและเลือก Umay+
 • ตู้ ATM แสดง QR สำหรับสแกน
 • กดปุ่ม สแกน QR ที่แสดงบนหน้าจอรายการที่รอการเบิกถอนใน Umay+ Mobile Application และทำการสแกน QR Code ที่หน้าจอตู้ ATM
 • กดปุ่ม "ยืนยัน" บนตู้ ATM และรอรับเงิน
บริการสั่งเงินผ่าน Umay+ Mobile Application

เลือกทำรายการที่ตู้ ATM ไทยพาณิชย์

 • เลือกเมนูกดเงินไม่ใช้บัตรที่ตู้ ATM เลือก Umay+
 • ตู้ ATM แสดง QR สำหรับสแกน
 • กดปุ่ม สแกน QR ที่แสดงบนหน้าจอรายการที่รอการเบิกถอนใน Umay+ Mobile Application และทำการสแกน QR Code ที่หน้าจอตู้ ATM
 • กดปุ่ม "ยืนยัน" บนตู้ ATM โดยสามารถเลือกรับหรือไม่รับใบบันทึกรายการได้ และรอรับเงิน