กรุณาเลือกหัวข้อที่ต้องการ

ผลิตภัณฑ์

บัตรกดเงินสดยูเมะพลัส และ บัตรกดเงินสดยูเมะพลัส พรีเมียร์

ลูกค้าสามารถสมัครบัตรกดเงินสดยูเมะพลัส และ ยูเมะพลัส พรีเมียร์ ผ่านช่องทาง ดังนี้
 • ผ่านทาง Umay+ Website หรือ Umay+ Application โดยดาวน์โหลดผ่าน ทาง App Store(iOS) และ Play Store (Android)
 • สมัครที่สาขาใกล้บ้านท่าน

กรณีสมัครด้วยตนเองที่สาขายูเมะพลัส จะได้รับบัตรทันที เมื่อยื่นเอกสารสมัครครบถ้วน

 • เครื่อง ATM ณ สาขายูเมะพลัส ทั่วประเทศ
 • เครื่อง ATM ของธนาคารกสิกรไทย (KBank)
 • เครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย (KTB)
 • เครื่อง ATM ของธนาคารกรุงเทพ (BBL)
 • เครื่อง ATM ของธนาคารออมสิน (GSB)
 • เครื่อง ATM ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY)
 • เครื่อง ATM ของธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)

ลูกค้าจะเสียค่าธรรมเนียมการถอนเงิน 13 บาท ต่อรายการ ซึ่งค่าธรรมเนียมการถอนเงินจะแจ้งเรียกเก็บในใบแจ้ง การชำระเงินรอบถัดไป

 • เครื่อง ATM ของยูเมะพลัส: สามารถถอนได้ขั้นต่ำ 20 บาท และ สูงสุด 100,000 บาท ต่อครั้ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวงเงินคงเหลือของลูกค้า
 • เครื่อง ATM ของธนาคารกสิกรไทย (KBank): สามารถถอนได้ขั้นต่ำ 100 บาท และ สูงสุดไม่เกิน 30,000 บาท ต่อครั้ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวงเงินคงเหลือของลูกค้า
 • เครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย (KTB): สามารถถอนได้ขั้นต่ำ 100 บาท และ สูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท ต่อครั้ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวงเงินคงเหลือของลูกค้า
 • เครื่อง ATM ของธนาคารกรุงเทพ (BBL): สามารถถอนได้ขั้นต่ำ 100 บาท และ สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท ต่อครั้ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวงเงินคงเหลือของลูกค้า
 • เครื่อง ATM ของธนาคารออมสิน (GSB): สามารถถอนได้ขั้นต่ำ 100 บาท และ สูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท ต่อครั้ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวงเงินคงเหลือของลูกค้า
 • เครื่อง ATM ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY): สามารถถอน ได้ขั้นต่ำ 100 บาท และ สูงสุดไม่เกิน 30,000 บาท ต่อครั้ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวงเงินคงเหลือของลูกค้า
 • เครื่อง ATM ของธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB): สามารถถอน ได้ขั้นต่ำ 100 บาท และ สูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท ต่อครั้ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวงเงินคงเหลือของลูกค้า

 • บัตรกดเงินสดยูเมะพลัส อัตราดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ไม่เกิน 25% ต่อปี (แบบลดต้นลดดอก)
 • บัตรกดเงินสดยูเมะพลัส พรีเมียร์ อัตราดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ต่ำสุด 19.8% ต่อปี และสูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี (แบบลดต้นลดดอก) ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการพิจารณาภายในของบริษัทฯ

 • อายุ 20-55 ปี
 • มีหมายเลขโทรศัพท์ที่บ้านหรือที่ทำงานที่ติดต่อได้
 • มีที่อยู่และที่ทำงานอยู่ในพื้นที่ให้บริการ

โปรดติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0 2695 0000 กดเมนูลัด 31 เพื่ออายัดบัตรตลอด 24 ชั่วโมง จากนั้น ขอออกบัตร และรหัสใหม่ด้วยตนเอง ณ สำนักงานสาขายูเมะพลัส เตรียมบัตรประชาชนตัวจริง โดยมีค่าธรรมเนียมออกบัตรใหม่ 100 บาท หรือ สามารถออกบัตรใหม่ โดยทำรายการผ่านช่องทาง Umay+ Application โดยเลือกเมนู ออกบัตรใหม่ Virtual Card

สินเชื่อผ่อนชำระ

สามารถทำได้ แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวงเงินคงเหลือในบัตรและเงื่อนไขการพิจารณาของบริษัทฯอีกครั้ง

บริการ

วิธีการชำระเงิน บัตรกดเงินสดยูเมะพลัส บัตรกดเงินสดยูเมะพลัส พรีเมียร์ และสินเชื่อผ่อนชำระ

 • ลูกค้าสามารถใช้เอกสารใบแจ้งการชำระชุดเดิม ไปชำระได้ ณ จุดบริการรับชำระที่ระบุในเอกสารการชำระเงิน
 • ชำระเงินผ่านเครื่อง ATM ของยูเมะพลัสโดยใช้บัตรประชาชน,เลขที่สัญญาหรือ บัตรกดเงินสดยูเมะพลัส หรือบัตรกดเงินสดยูเมะพลัส พรีเมียร์
 • ชำระเงินผ่าน Umay+ Application โดยใช้ Barcode หรือ QR Code เพื่อการชำระเงินที่จุดบริการรับชำระ
 • ชำระเงินโดยใช้ Short Barcode เพื่อการชำระเงินผ่านจุดบริการ Counter Service
 • ใช้เลขที่สัญญา ชำระได้ที่ จุดบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส ที่ 7-Eleven, จุดรับชำระทรูมันนี่, ช้อปปี้เพย์ (ประเทศไทย), จุดบริการ CenPay และเคาน์เตอร์แคชเชียร์ในเซ็นทรัลกรุ๊ป
 • ใช้หมายเลขหน้าบัตรกดเงินสดยูเมะพลัส หรือบัตรกดเงินสดยูเมะพลัส พรีเมียร์ ชำระได้ที่จุดบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส ที่ 7- Eleven, จุดรับชำระทรูมันนี่, ช้อปปี้เพย์ (ประเทศไทย), จุดบริการ CenPay และเคาน์เตอร์แคชเชียร์ในเซ็นทรัลกรุ๊ป (สำหรับสัญญาสินเชื่อหมุนเวียนเท่านั้น)
 • ผ่าน Umay+ Application โดยเลือกบัญชีธนาคารที่ต้องการชำระ ซึ่งจะต้องเป็นธนาคารที่ท่านได้ลงทะเบียน และขอทำรายการชำระเงินผ่านทางอินเทอร์เน็ตของธนาคารเรียบร้อยแล้วสำหรับบัญชีธนาคารที่สามารถใช้บริการได้ คือ ธนาคารกรุงไทย,ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารกรุงศรีอยุธยา

สำหรับลูกค้าที่มีบัญชีเงินฝากกับธนาคาร ดังนี้ ธ.กรุงเทพ (BBL), ธ.กสิกรไทย (KBANK), ธ.ไทยพาณิชย์ (SCB), ธ.ทหารไทยธนชาต (TTB), ธ.กรุงไทย (KTB), ธ.กรุงศรีอยุธยา (BAY) และ ธ.ออมสิน (GSB) สามารถใช้บริการหักผ่านบัญชีธนาคารอัตโนมัติได้โดย
1. ติดต่อที่สาขายูเมะพลัส พร้อมหลักฐานในการขอสมัครหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ ดังนี้
 • บัตรประชาชน พร้อมสำเนา (เซ็นรับรองสำเนา)
 • หน้าสมุดบัญชีธนาคาร ที่มีเลขบัญชีธนาคาร พร้อมสำเนา (เซ็นรับรองสำเนา)
 • กรอกข้อมูลในหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ
2. ติดต่อลงทะเบียน ผ่านช่องทางของธนาคารตามที่เปิดให้บริการ เพื่อสมัครใช้บริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติด้วยตนเอง หลังจากนั้น รอ SMS
แจ้งผลธนาคารอนุมัติการหักบัญชีอัตโนมัติอีกครั้งทั้งนี้ในระหว่างรอผลขอความกรุณาชำระด้วยเงินสดผ่านตัวแทนรับชำระ, ผ่าน Umay+ Application หรือตู้ ATM ณ สำนักงานสาขาฯ
กรณีขอยกเลิกการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ สามารถดำเนินการ
 • ยื่นคำร้องโดยเตรียมบัตรประชาชน และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการยกเลิก ติดต่อสาขายูเมะพลัส หรือ
 • ส่งเอกสารสำเนาบัตรประชาชนแจ้งความจำนงขอยกเลิกการหักบัญชีธนาคาร และหน้าสมุดบัญชีธนาคาร (ถ้ามี) และเซ็นรับรองสำเนาในเอกสาร มาที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ Fax: 0 2621 4381

การใช้บริการขอเพิ่มวงเงิน

ลูกค้าสามารถยื่นเอกสาร เพื่อขอเพิ่มวงเงินผ่านช่องทาง ดังนี้
 • ผ่านทางออนไลน์ www.umayplus.com หรือ Umay+ Application โดยดาวน์โหลดผ่าน ทาง App Store(iOS) และ Play Store (Android)
 • ยื่นเอกสารที่สาขาใกล้บ้าน

เอกสารประกอบการพิจารณาการขอเพิ่มวงเงิน
 • บัตรประชาชน
 • เอกสารแสดงรายได้
กรณีรับเงินเดือนโดยโอนผ่านธนาคาร
 • สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน (ไม่เกิน 2 เดือน)
 • บัญชีเงินฝากย้อนหลังไม่น้อยกว่า 3 เดือน หรือ บัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด (เพื่อเพิ่มโอกาสในการพิจารณาปรับเพิ่มวงเงิน)
กรณีรับเงินเดือนโดยไม่โอนผ่านธนาคาร
 • สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน (ไม่เกิน 2 เดือน)
หมายเหตุ  โดยเอกสารทุกฉบับ ต้องเซ็นสำเนาถูกต้อง พร้อมระบุ “ใช้สำหรับยื่นคำร้องปรับเพิ่มวงเงิน” และระบุเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ใช้งานในปัจจุบันในเอกสาร

ปรับขนาดไฟล์ให้ไม่เกิน 2 MB และรองรับไฟล์ PDF, JPG, PNG โดยไม่รองรับการแนบเอกสารที่ต้องใช้รหัสในการเปิดไฟล์

ทางบริษัทฯ จะดำเนินการส่ง SMS ไปที่เบอร์มือถือของท่าน กรณีที่ท่านผ่านการพิจารณา ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ ท่านสามารถใช้วงเงินใหม่ได้ทันทีหลังจากได้รับ SMS

ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 1-2 สัปดาห์ หลังจากบริษัทฯ ได้รับเอกสารจากท่านครบถ้วน

หากท่านมีรายได้ปรับเพิ่มขึ้น สามารถยื่นเอกสารขอปรับเพิ่มวงเงินผ่านช่องทางต่างๆ ของยูเมะพลัสได้

การใช้บริการ DREAMwallet

 • บริการเบิกถอนเงินสดช่องทางใหม่ ของยูเมะพลัส ทำหน้าที่เปรียบเสมือนกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์
 • ลูกค้าสามารถนำ DREAMwallet ไปใช้ในจุดบริการที่กำหนด
รูปแบบการให้บริการ คือ
 • การถอนเงินจากบัตรกดเงินสดยูเมะพลัส ไปที่ DREAMwallet
 • บริษัทฯ จะมีการคิดดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินนับถัดจากวันที่ถอนเงิน ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขการเบิกถอนเงินสดจากบัตรกดเงินสดยูเมะพลัส

DREAMwallet ใช้งานได้กับสมาร์ทโฟนทุกรุ่นที่รองรับการใช้งาน Umay+ Application เวอร์ชันล่าสุด (ปัจจุบันเป็น Version 2.21.0 เป็นต้นไป) ใช้ได้ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android (ปัจจุบันจะเป็นตั้งแต่ iOS 10 ขึ้นไป Android 8.0 ขึ้นไป)

 • เข้า Umay+ Application
 • เลือกเมนู DREAMwallet >> สามารถเข้าสู่เมนู DREAMwallet ได้ 2 ทาง คือ
  1. Home menu ก่อน Log in Umay+ Application
  2. Menu ทั้งหมด หลังจาก Log in Umay+ Application
รายละเอียดการ Register DREAMwallet ลูกค้าจะต้องเปิดใช้งานสัญญาณ Internet จากเบอร์โทรศัพท์มือถือที่แจ้งไว้กับ Umay+ เท่านั้น ไม่สามารถเปิดใช้ Wi-Fi ในการ Register DREAMwalle ได้
- อ่านและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการเบิกถอนเงินไปยังบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์
- ยืนยันและสมัครใช้บริการบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์
- ตรวจสอบและยืนยันข้อมูลส่วนตัว
- อ่านและยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงสำหรับการใช้บริการออกบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์และการทำธุรกรรม
- ยืนยันหมายเลขโทรศัพท์ด้วยรหัสผ่านใช้ครั้งเดียว (OTP)
- ตั้งค่าและยืนยันรหัส PIN (PIN สำหรับใช้ใน DREAMwallet โดยเฉพาะ)
 - ใช้เป็นตัวเลข 6 หลัก (ไม่สามารถใช้ตัวอักษร หรืออักขระพิเศษได้)
 - ไม่สามารถใช้ชุดตัวเลขที่เรียงลำดับ 1-9 ได้ เช่น 123456 หรือ 987654 เป็นต้น แต่ใช้เลขเรียงที่มี เลข 0 ได้ เช่น 098765 หรือ 678901
 - ไม่สามารถใช้ชุดตัวเลขซ้ำกันได้ เช่น 112233 หรือ 444555 เป็นต้น แต่ใช้เลขซ้ำกันตรงกลางได้ เช่น 245552 หรือ 788895
- ลูกค้าจะสามารถเห็นหน้าบัตร DREAMwallet และเริ่มใช้งานเมนู สแกน QR ได้ทันที *

ลูกค้าสามารถกดเลือก ‘ลืม Pin’ ในขั้นตอนการ ยืนยันรหัส PIN Code
จากนั้นให้กรอก OTP ที่ส่งมาใน SMS แล้วตั้ง PIN ของ DREAMwallet ใหม่ได้เลย

เงื่อนไขการตั้งรหัส PIN
- ใช้เป็นตัวเลข 6 หลัก (ไม่สามารถใช้ตัวอักษร หรืออักขระพิเศษได้)
- ไม่สามารถใช้ชุดตัวเลขที่เรียงลำดับ 1-9 ได้ เช่น 123456 หรือ 987654 เป็นต้น แต่ใช้เลขเรียงที่มี เลข 0 ได้ เช่น 098765 หรือ 678901
- ไม่สามารถใช้ชุดตัวเลขซ้ำกันได้ เช่น 112233 หรือ 444555 เป็นต้น แต่ใช้เลขซ้ำกันตรงกลางได้ เช่น 245552 หรือ 788895

DREAMwallet สามารถเบิกถอนได้ 24 ชั่วโมง

การใช้บริการ Umay+ Application

สามารถดาวน์โหลด Application ได้จาก Play Store (Android) และ App Store (iOS) และติดตั้งลงในอุปกรณ์ Smartphone ที่รองรับ

เลือกเมนู "Login เข้าสู่ระบบยูเมะพลัส" และเลือก "ลงทะเบียน"
 • ใส่หมายเลขบัตรประชาชน/ วันเดือนปีเกิด
 • ระบบจัดส่ง OTP ไปยังเบอร์โทรศัพท์มือถือของท่าน ที่แจ้งไว้กับบริษัทฯ ให้ทำการกรอก OTP ที่ได้รับ
 • ตั้ง Username / ตั้ง Password
 • ตั้งรหัส PIN จำนวน 6 หลัก
 • เลือก เปิดหรือปิด การใช้งาน Touch ID (การใช้งาน Touch ID ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่รองรับ)
 • ลงทะเบียนสำเร็จ

 • การสร้าง Username จะต้องมี 6-15 อักษร กำหนดเป็นภาษาอังกฤษและตัวเลข ห้ามอักขระพิเศษ โดยตัวเล็กและใหญ่มีค่าเท่ากัน
 • การสร้าง Password จะต้องมี 8-15 อักษร กำหนดเป็นภาษาอังกฤษและตัวเลข ห้ามอักขระพิเศษ โดยตัวเล็กและใหญ่มีค่าไม่เท่ากัน และบังคับต้องมีทั้งตัวอักษรตัวใหญ่อย่างน้อย 1 ตัว อักษรตัวเล็กอย่างน้อย 1 ตัว และตัวเลขอย่างน้อย 1 ตัว และห้ามใช้ชื่อผู้ใช้งานเป็นส่วนหนึ่งของรหัสผ่าน

 กรณีท่านลืมชื่อผู้ใช้งาน หรือ รหัสผ่าน สามารถทำรายการด้วยตนเองดังนี้
 • เลือกเมนู ลืมชื่อผู้ใช้งาน/รหัสผ่าน
 • กรอกหมายเลขบัตรประชาชนและวันเดือนปีเกิด
 • ยืนยัน OTP (ส่งไปยังเบอร์โทรศัพท์มือถือของลูกค้าที่แจ้งไว้ในระบบ)
 • ตั้งรหัสผ่านใหม่และยืนยันรหัสผ่าน ซึ่งระบบจะแสดงชื่อผู้ใช้งานของลูกค้าบนหน้าจอนี้

สามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้ด้วยตนเอง หลังจากท่าน Login เข้าสู่ระบบแล้ว เข้าไปยังเมนู "ตั้งค่า (Setting)" และเลือก "เปลี่ยนรหัสผ่าน (Change Password)"

OTP หรือ One Time Password มีรหัสตัวเลข จำนวน 6 หลัก และมีอายุการใช้งานภายใน 5 นาที

สำหรับท่านที่ลงทะเบียน เมื่อ Login เข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงวงเงินคงเหลือของท่าน หากต้องการตรวจสอบวันครบกำหนดชำระเงิน ยอดที่ต้องชำระ หรือยอดปิดบัญชี ให้ไปที่เมนูตรวจสอบยอดชำระ

สามารถทำรายการสั่งเงินโอนเข้าบัญชี ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน โดยมีเงื่อนไขยอดโอนเงิน ขั้นต่ำ 500 บาท สูงสุดขึ้นอยู่กับวงเงินคงเหลือในบัตรของท่าน โดยโอนเงินเข้าบัญชีดังนี้
 • บัญชีของฉัน (บัญชีธนาคารที่ท่านลงทะเบียนไว้กับทางบริษัทฯ)
 • พร้อมเพย์ (บัญชีธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชน โดยไม่ต้องส่ง Bookbank มาขอเพิ่มข้อมูลในระบบ)

เมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับบริการ Umay+ Application หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่
 • ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0 2695 0000
 • E-mail Address: cs@easybuy.co.th
 • Website ของบริษัทฯ (www.umayplus.com) เมนู "ลูกค้าสัมพันธ์"

สามารถ Login รหัส PIN Touch ID หรือ Face ID*
*หมายเหตุ กรณี Login ด้วย Touch ID หรือ Face ID ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่รองรับและการตั้งค่าใช้งานของท่าน

เพื่อเป็นข้อมูลสำรองสำหรับ Login เข้าระบบ กรณีใส่รหัส PIN ผิดเกินเงื่อนไขที่กำหนด ระบบจะให้ท่าน Login ด้วย Username และ Password

สามารถ Reset รหัส PIN และตั้งรหัส PIN ใหม่ได้ด้วยตนเอง โดยเข้าสู่ระบบ Umay+ Application เลือก “ลืมรหัส PIN”

ระบบจะให้ Login ด้วย Username และ Password ที่กำหนดไว้ หากสามารถใส่ข้อมูลได้ถูกต้อง เมื่อ Login ครั้งถัดไปจึงจะสามารถ Login ด้วยรหัส PIN ได้อีกครั้ง

บริการกดเงินโดยไม่ต้องใช้บัตรกดเงินสดยูเมะพลัสเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า เพียงทำรายการถอนเงินผ่าน Umay+ Mobile Application จากนั้นนำไปสแกน QR Code ที่ตู้ ATM Umay+ ATM ธนาคารกสิกรไทย ATM ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารกรุงเทพ และรับเงินสดได้ทันทีโดยไม่ต้องใช้บัตร

บริการออกบัตรใหม่ Virtual Card เป็นบริการขอออกบัตรใหม่ในรูปแบบบัตรอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่มีค่าบริการขอออกบัตรใหม่ กรณีบัตรของท่านชำรุด สูญหาย ลืมรหัส หรือสถานะบัตรล็อกจากการกดรหัสผิด ท่านสามารถขอออกบัตรใหม่ Virtual Card เพื่อทดแทนบัตรพลาสติกใบเดิม โดย Login และเลือกเมนู ออกบัตรใหม่ Virtual Card ทำตามขั้นตอนที่ระบบแนะนำ จากนั้นสามารถเปิดบัตรและใช้งานได้ทันที

ท่านสามารถใช้บริการสั่งเงินโอนเข้าบัญชีผ่าน Umay+ Mobile Application, Umay+ LINE Connect หรือใช้บริการกดเงินไม่ใช้บัตร (เฉพาะตู้ ATM ยูเมะพลัส ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารกรุงเทพ)

ท่านสามารถขอออกบัตรพลาสติกได้ โดยมีค่าบริการ 100 บาท เมื่อท่านออกบัตรพลาสติกเรียบร้อยแล้ว บัตร Virtual Card ของท่านจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ ท่านสามารถถือบัตรได้เพียง 1 ประเภทเท่านั้น

e-Statement หรือใบแจ้งยอดบัญชีทางอิเล็กนิกส์ คือบริการส่งใบแจ้งยอดบัญชีฯ ให้ลูกค้าทาง E-mail แทนการจัดส่งทางไปรษณีย์ โดยสามารถตรวจสอบใบแจ้งยอดบัญชีฯที่ได้รับทาง E-mail หรือตรวจสอบได้ผ่านทาง Umay+ Application ที่เมนู e-Statement อีกช่องทาง (ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมของบริการนี้ได้ที่หัวข้อ การใช้บริการ e-Statement)

สำหรับลูกค้าที่ลงทะเบียน และต้องการยื่นเอกสารขอเพิ่มวงเงิน สามารถ Login และเลือกเมนู บริการขอเพิ่มวงเงิน จากนั้นอัปโหลดเอกสารตามที่ระบบแนะนำ และรอการแจ้งผลพิจารณาทาง SMS

รองรับไฟล์ JPG, JPEG, PNG ขนาดไฟล์ไม่เกิน 5 MB โดยไม่รองรับการแนบเอกสารที่ต้องใช้รหัสในการเปิดไฟล์

การใช้บริการ Umay+ LINE Connect

ท่านสามารถใช้บริการ Umay+ LINE Connect ได้ง่ายๆ เพียงเป็นเพื่อนกับเรา
 1. เปิดแอปพลิเคชั่น LINE บนสมาร์ทโฟน
 2. ค้นหาคำว่า @umayplus เพื่อทำการเพิ่มเพื่อน

ท่านสามารถลงทะเบียนใช้บริการ Umay+ LINE Connect ดังนี้
 1. เลือกเมนูลงทะเบียนใช้งาน
 2. กรอกข้อมูลส่วนตัว และกดถัดไป
 3. คลิกยอมรับข้อตกลง และเงื่อนไขการใช้บริการ
 4. ระบบจะส่งรหัส OTP 6 หลักไปยังเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียนไว้ เพื่อยืนยันตัวตน กรอกรหัสและคลิกถัดไป
 5. ตรวจสอบข้อมูลและกดตกลงเพื่อยืนยันการลงทะเบียน
 6. ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วใช้บริการ Umay+ LINE Connect ได้ทันที

ท่านสามารถกดยกเลิกสมาชิก Umay+ LINE Connect ด้วยตนเอง โดยเลือกเมนู ลงทะเบียนใช้งาน/ยกเลิก Umay+ LINE Connect

การแจ้งขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล

ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงที่อยู่หรือที่จัดส่งเอกสาร ได้ดังนี้
 1. ทาง Umay+ Mobile Application โดยเลือกเมนู “ข้อมูลส่วนตัว”
 2. ติดต่อด้วยตนเอง ณ สาขายูเมะพลัส ทั่วประเทศ พร้อมบัตรประชาชนตัวจริง
 3. ส่งสำเนาบัตรประชาชน (ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง) เขียนแจ้งความจำนงขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล (ระบุที่จัดส่งเอกสาร) และกรอกข้อมูลในใบขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล ด้านหลังใบแนะนำการชำระเงิน (ถ้ามี) ส่งมาที่
 • ทาง Website: www.umayplus.com
 • ทาง E-mail: cs@easybuy.co.th
 • ทางโทรสาร 0 468 4381
 • ทางไปรษณีย์ ถึงฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) อาคาร รสา ทู ชั้น 10 เลขที่ 1818 ถนนเพชรบุรี แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูล ได้ดังนี้
 1. ติดต่อด้วยตนเอง ณ สาขายูเมะพลัส ทั่วประเทศ พร้อมบัตรประชาชนตัวจริง และใบสำคัญการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ออกจากทางราชการ
 2. ส่งสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาใบสำคัญการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ออกจากทางราชการ (ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ) พร้อมเขียนแจ้งความจำนงขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล (ระบุข้อมูลใหม่) ส่งมาที่
 • ทาง Website: www.umayplus.com
 • ทาง E-mail: cs@easybuy.co.th
 • ทางโทรสาร 0 2621 4381
 • ทางไปรษณีย์ ถึงฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) อาคาร รสา ทู ชั้น 10 เลขที่ 1818 ถนนเพชรบุรี แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

การใช้บริการ E-Statement

จะได้รับใบแจ้งยอดทางบัญชีฯทาง E-mail เท่านั้น หรือสามารถตรวจสอบได้ผ่าน Umay+ Application

ขั้นตอนการทำรายการผ่าน Umay+ Application
 • Log-in เข้าสู่ Umay+ Mobile Application จากนั้นคลิกเลือกเมนู “e-Statement/e-NCB”
 • กดยอมรับข้อกำหนด และเงื่อนไขการใช้งานฯ
ขั้นตอนการทำรายการผ่าน Umay+ LINE Connect
 • เข้าใช้งาน Umay+ LINE Connect จากนั้นคลิกเลือกเมนู “บริการลูกค้าปัจจุบัน” ที่หน้า LINE Chat
 • คลิกเลือก “บริการใบแจ้งยอดบัญชี (e-Statement)” และ/หรือ “บริการหนังสือแจ้งข้อมูลเครดิต”
 • กดยอมรับข้อกำหนด และเงื่อนไขการใช้งานฯ

จะต้องสมัคร Umay+ Mobile Application หรือ Umay+ LINE Connect ก่อนจึงจะสามารถสมัครใช้บริการใบแจ้งยอดบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ได้ เพียงดำเนินการดังนี้
 1. กรณีลูกค้ายังไม่มีการสมัคร Umay+ Mobile Application สามารถดาวน์โหลด Umay+ Mobile Application ดังนี้
  • เข้า App Store สำหรับ ระบบ IOS หรือ Play Store สำหรับ Android
  • พิมพ์ Umay+ Mobile Application ในช่องค้นหา
  • ทำการกดดาวน์โหลด และรอการติดตั้ง
  • เสร็จสิ้นแล้ว สามารถเข้าใช้งาน Umay+ Mobile Application โดยทำการลงทะเบียนใช้งานอีกครั้ง
 2. กรณีลูกค้ายังไม่มีการสมัคร Umay+ LINE Connect สามารถใช้บริการ Umay+ LINE Connect ได้ง่ายๆ เพียงเป็นเพื่อนกับเรา ดังนี้
  • เปิดแอปพลิเคชั่น LINE บนสมาร์ทโฟน
  • ค้นหาคำว่า umayplus เพื่อทำการเพิ่มเพื่อน
  • เสร็จสิ้นแล้ว สามารถเข้าใช้งาน Umay+ LINE Connect โดยทำการลงทะเบียนใช้งานอีกครั้ง

ท่านสามารถเปลี่ยนแปลง E-mail ใหม่ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทราบล่วงหน้า ได้ดังนี้
 1. ทาง Umay+ Application โดยเลือกเมนู “ข้อมูลส่วนตัว”
 2. ติดต่อด้วยตนเอง ณ สาขายูเมะพลัส ทั่วประเทศ พร้อมบัตรประชาชนตัวจริง
 3. ส่งสำเนาบัตรประชาชน (ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง) เขียนแจ้งความจำนงขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล(ระบุ E-mail ใหม่) ส่งมาที่
  • ทาง Website: www.umayplus.com
  • ทาง E-mail: cs@easybuy.co.th
  • ทางโทรสาร 0 468 4381
  • ทางไปรษณีย์ ถึงฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) อาคาร รสา ทู ชั้น 10 เลขที่ 1818 ถนนเพชรบุรี แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

กรณีที่ต้องการขอยกเลิกใช้บริการต้องติดต่อบริษัทฯเพื่อดำเนินการ ดังนี้
 1. สามารถส่งสำเนาบัตรประชาชน แจ้งความประสงค์ขอยกเลิกรับ E-Statement พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องส่งเข้ามาที่ E-mail: CS@easybuy.co.th หรือ Website: www.umayplus.com หรือโทรสารหมายเลข 0 468 4381
 2. หรือติดต่อสาขาของบริษัทฯ ทั่วประเทศ

อื่นๆ

สามารถตรวจสอบวงเงิน ได้ดังนี้
 1. ผ่าน Umay+ Application สำหรับท่านที่ลงทะเบียน เมื่อ Login เข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงวงเงินคงเหลือของท่าน
 2. ผ่าน Umay+ LINE Connect สำหรับ สมาชิกที่ลงทะเบียนผูกบัญชีบัตรกดเงินสดยูเมะพลัส/บัตรกดเงินสดยูเมะพลัส พรีเมียร์ ผ่าน Umay+ LINE Connect เรียบร้อยแล้ว (ค้นหาคำว่า umayplus เพื่อทำการเพิ่มเพื่อน)
 3. ทางโทรศัพท์ผ่านระบบตอบรับอัตโนมัติ 0 2695 0000 กดเมนู *1 สอบถามวงเงินคงเหลือ โดยเตรียมหมายเลขบัตรประชาชน และบัตรกดเงินสดยูเมะพลัส / บัตรกดเงินสดยูเมะพลัส พรีเมียร์ หรือเลขที่สัญญาก่อนการทำรายการ
 4. ผ่านตู้ ATM ยูเมะพลัส

ส่งสำเนาบัตรประชาชน (ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง) พร้อมระบุความจำนง เข้ามาทางโทรสารที่หมายเลข 0 468 4381 หรือ ทางไปรษณีย์ จัดส่งมาที่ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) อาคาร รสา ทู ชั้น 10 เลขที่ 1818 ถนนเพชรบุรี แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 หรือโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่โทรศัพท์หมายเลข 0 2695 0000

ท่านที่ประสงค์จะแจ้งเพื่อให้ระงับการแพร่หลายหรือนำข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ผิดกฎหมายออกจากระบบคอมพิวเตอร์ สามารถติดต่อและยื่นแบบฟอร์มพร้อมเอกสารประกอบด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) อาคาร รสา ทู ชั้น 10 เลขที่ 1818 ถนนเพชรบุรี แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 ระหว่างเวลา 9.00น. – 12.00น. ในวันทำการ (วันจันทร์ ถึง วันศุกร์) ดังนี้
 1. ผู้ร้องกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มแจ้งเตือน (สามารถพิมพ์แบบฟอร์มฯ ได้จาก เมนู บริการ ไปที่ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม) พร้อมแนบเอกสารและหลักฐานให้ครบถ้วน (เอกสารลงชื่อ รับรองสำเนาทุกฉบับ)
 2. กรณีผู้ร้องเรียนไม่สามารถมาร้องเรียนด้วยตนเองได้ ผู้มาร้องเรียนแทนจะต้องมีหนังสือมอบอำนาจมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ประกอบด้วย
เอกสารหลักฐานประกอบการร้องเรียน
 • *ต้นฉบับบันทึกประจำวัน หรือหนังสือแจ้งความร้องทุกข์
 • *สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • *เอกสารหรือหลักฐานที่ได้ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ
 • เอกสารหรือหลักฐานอื่นๆ ที่แสดงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดตามมาตรา 14 กรณีไม่ได้มาด้วยตนเอง
 • *หนังสือมอบอำนาจ
 • *สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ
 • *สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ
หมายเหตุ: เอกสารที่มีเครื่องหมาย * ผู้ร้องเรียนต้องยื่นประกอบการร้องเรียนด้วยทุกครั้ง