กรุณาเลือกหัวข้อที่ต้องการ

ผลิตภัณฑ์

บัตรกดเงินสดยูเมะพลัส และ บัตรกดเงินสดยูเมะพลัส พรีเมียร์

ลูกค้าสามารถสมัครบัตรกดเงินสดยูเมะพลัส และ ยูเมะพลัส พรีเมียร์ ผ่านช่องทาง ดังนี้

 • ผ่านทางออนไลน์ www.umayplus.com หรือ Umay+ Application โดยดาวน์โหลดผ่าน ทาง App Store(iOS) และ Play Store (Android)
 • สมัครที่สาขาใกล้บ้านท่าน

กรณีสมัครด้วยตนเองที่สาขายูเมะพลัส จะได้รับบัตรทันที เมื่อยื่นเอกสารสมัครครบถ้วน

ไม่สามารถทำได้ เนื่องจากบัตรกดเงินสดยูเมะพลัส และบัตรกดเงินสดยูเมะพลัส พรีเมียร์ ไม่ได้จัดทำในรูปแบบบัตรเครดิต แต่สามารถนำไปทำสัญญาผ่อนสินค้ากับร้านค้าสมาชิก ของบริษัท อีซี่บาย ได้ โดยยื่นเพียงเอกสารบัตรกดเงินสดยูเมะพลัส หรือบัตรกดเงินสดยูเมะพลัส พรีเมียร์ พร้อมบัตรประชาชนในการสมัคร

ไม่สามารถนำมาเปลี่ยนได้ แต่ลูกค้าสามารถสมัครบัตรกดเงินสดยูเมะพลัส หรือบัตรกดเงินสดยูเมะพลัส พรีเมียร์ ได้ โดยหลังจากได้รับการอนุมัติ บัตรของท่านก็สามารถ ใช้กดเงินสด หรือผ่อนสินค้าภายในวงเงินเดียวกัน

 • เครื่อง ATM ณ สาขายูเมะพลัส ทั่วประเทศ
 • เครื่อง ATM ของธนาคารกสิกรไทย (KBank)
 • เครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย (KTB)
 • เครื่อง ATM ของธนาคารกรุงเทพ (BBL)
 • เครื่อง ATM ของธนาคารออมสิน (GSB)
 • เครื่อง ATM ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY)
 • เครื่อง ATM ของธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)

นอกจากนี้ยังสามารถใช้บริการกดเงินไม่ใช้บัตร ผ่านทาง Umay+ Application (เฉพาะตู้ ATM ยูเมะพลัส ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์) บริการสั่งเงินโอนเข้าบัญชี ผ่านทาง Umay+ Application และผ่าน Umay+ LINE Connect

ลูกค้าจะเสียค่าธรรมเนียมการถอนเงิน 13 บาท ต่อรายการ ซึ่งค่าธรรมเนียมการถอนเงินจะแจ้งเรียกเก็บในใบแจ้งการชำระเงินรอบถัดไป

 • เครื่อง ATM ของยูเมะพลัส: สามารถถอนได้ขั้นต่ำ 20 บาท และ สูงสุด 100,000 บาท ต่อครั้ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวงเงินคงเหลือของลูกค้า
 • เครื่อง ATM ของธนาคารกสิกรไทย (KBank): สามารถถอนได้ขั้นต่ำ 100 บาท และ สูงสุดไม่เกิน 30,000 บาท ต่อครั้ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวงเงินคงเหลือของลูกค้า
 • เครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย (KTB): สามารถถอนได้ขั้นต่ำ 100 บาท และ สูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท ต่อครั้ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวงเงินคงเหลือของลูกค้า
 • เครื่อง ATM ของธนาคารกรุงเทพ (BBL): สามารถถอนได้ขั้นต่ำ 100 บาท และ สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท ต่อครั้ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวงเงินคงเหลือของลูกค้า
 • เครื่อง ATM ของธนาคารออมสิน (GSB): สามารถถอนได้ขั้นต่ำ 100 บาท และ สูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท ต่อครั้ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวงเงินคงเหลือของลูกค้า
 • เครื่อง ATM ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY): สามารถถอน ได้ขั้นต่ำ 100 บาท และ สูงสุดไม่เกิน 30,000 บาท ต่อครั้ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวงเงินคงเหลือของลูกค้า
 • เครื่อง ATM ของธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB): สามารถถอน ได้ขั้นต่ำ 100 บาท และ สูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท ต่อครั้ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวงเงินคงเหลือของลูกค้า

สามารถใช้บริการกดเงินที่เครื่อง ATM ธนาคารกรุงไทย (KTB), ธนาคารกรุงเทพ (BBL), ธนาคารออมสิน (GSB), ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY) และธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) ได้ตั้งแต่เวลา 06.30-23.00 น. และใช้บริการเครื่อง ATM ของธนาคารกสิกรไทย (KBank) ได้ตั้งแต่เวลา 06.30-22.00 น.

ขั้นต่ำ 500 บาท สูงสุดไม่เกินวงเงินคงเหลือในบัตรของลูกค้า โดยบัญชีที่ใช้ในการโอนเงินต้องเป็นบัญชีของลูกค้าเท่านั้น และต้องเป็นบัญชีเดียวกับที่ท่านยื่นไว้กับบริษัทฯ

 • บัตรกดเงินสดยูเมะพลัส อัตราดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ไม่เกิน 25% ต่อปี (แบบลดต้นลดดอก)
 • บัตรกดเงินสดยูเมะพลัส พรีเมียร์ อัตราดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ต่ำสุด 19.8% ต่อปี และสูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี (แบบลดต้นลดดอก) ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการพิจารณาภายในของบริษัทฯ

สำหรับ บัตรกดเงินสดยูเมะพลัส - พนักงานผู้มีรายได้ประจำตั้ง แต่ 7,000 บาทขึ้นไป สำหรับ บัตรกดเงินสดยูเมะพลัส พรีเมียร์ – พนักงานผู้มีรายได้ประจำตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป และมีคุณสมบัติของผู้สมัคร ดังนี้

 • อายุ 20-55 ปี
 • มีหมายเลขโทรศัพท์ที่บ้านหรือที่ทำงานที่ติดต่อได้
 • มีที่อยู่และที่ทำงานอยู่ในพื้นที่ให้บริการ

โปรดติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0 2695 0000 กดเมนูลัด 31 เพื่ออายัดบัตรตลอด 24 ชั่วโมง จากนั้น ขอออกบัตร และรหัสใหม่ด้วยตนเอง ณ สำนักงานสาขายูเมะพลัส เตรียมบัตรประชาชนตัวจริง โดยมีค่าธรรมเนียมออกบัตรใหม่ 100 บาท หรือ สามารถออกบัตรใหม่ โดยทำรายการผ่านช่องทาง Umay+ Application โดยเลือกเมนู ออกบัตรใหม่ Virtual Card

สินเชื่อผ่อนชำระ

สามารถทำได้ แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวงเงินคงเหลือในบัตรและเงื่อนไขการพิจารณาของบริษัทฯอีกครั้ง

ใช้บริการได้ที่ห้างสรรพสินค้าและร้านค้าชั้นนำ อาทิ เดอะมอลล์, True Shop ที่ร่วมรายการ, เพาเวอร์บาย, สยามทีวี และร้านค้าที่มีสัญลักษณ์ Umay+ ทั่วประเทศ กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย

บริการ

วิธีการชำระเงิน บัตรกดเงินสดยูเมะพลัส บัตรกดเงินสดยูเมะพลัส พรีเมียร์ และสินเชื่อผ่อนชำระ

 • ลูกค้าสามารถใช้เอกสารใบแจ้งการชำระชุดเดิม ไปชำระได้ ณ จุดบริการรับชำระที่ระบุในเอกสารการชำระเงิน
 • ชำระเงินผ่านเครื่อง ATM ของยูเมะพลัสโดยใช้บัตรประชาชน,เลขที่สัญญาหรือ บัตรกดเงินสดยูเมะพลัส หรือบัตรกดเงินสดยูเมะพลัส พรีเมียร์
 • ชำระเงินผ่าน Umay+ Application โดยใช้ Barcode หรือ QR Code เพื่อการชำระเงินที่จุดบริการรับชำระ
 • ชำระเงินโดยใช้ Short Barcode เพื่อการชำระเงินผ่านจุดบริการ Counter Service
 • ใช้เลขที่สัญญา ชำระได้ที่ จุดบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส ที่ 7-Eleven, จุดรับชำระทรูมันนี่, ช้อปปี้เพย์ (ประเทศไทย), จุดบริการ CenPay และเคาน์เตอร์แคชเชียร์ในเซ็นทรัลกรุ๊ป
 • ใช้หมายเลขหน้าบัตรกดเงินสดยูเมะพลัส หรือบัตรกดเงินสดยูเมะพลัส พรีเมียร์ ชำระได้ที่จุดบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส ที่ 7- Eleven, จุดรับชำระทรูมันนี่, ช้อปปี้เพย์ (ประเทศไทย), จุดบริการ CenPay และเคาน์เตอร์แคชเชียร์ในเซ็นทรัลกรุ๊ป (สำหรับสัญญาสินเชื่อหมุนเวียนเท่านั้น)
 • ผ่าน Umay+ Application โดยเลือกบัญชีธนาคารที่ต้องการชำระ ซึ่งจะต้องเป็นธนาคารที่ท่านได้ลงทะเบียน และขอทำรายการชำระเงินผ่านทางอินเทอร์เน็ตของธนาคารเรียบร้อยแล้ว สำหรับบัญชีธนาคารที่สามารถใช้บริการได้ คือ ธนาคารกรุงไทย,ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารกรุงศรีอยุธยา

สำหรับลูกค้าที่มีบัญชีเงินฝากกับธนาคาร ดังนี้ ธ.กรุงเทพ (BBL), ธ.กสิกรไทย (KBANK), ธ.ไทยพาณิชย์ (SCB), ธ.ทหารไทยธนชาต (TTB), ธ.กรุงไทย (KTB), ธ.กรุงศรีอยุธยา (BAY) และ ธ.ออมสิน (GSB) สามารถใช้บริการหักผ่านบัญชีธนาคารอัตโนมัติได้โดย
1. ติดต่อที่สาขายูเมะพลัส พร้อมหลักฐานในการขอสมัครหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ ดังนี้
 • บัตรประชาชน พร้อมสำเนา (เซ็นรับรองสำเนา)
 • หน้าสมุดบัญชีธนาคาร ที่มีเลขบัญชีธนาคาร พร้อมสำเนา (เซ็นรับรองสำเนา)
 • กรอกข้อมูลในหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ
2. ติดต่อลงทะเบียน ผ่านช่องทางของธนาคารตามที่เปิดให้บริการ เพื่อสมัครใช้บริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติด้วยตนเอง หลังจากนั้น รอ SMS
แจ้งผลธนาคารอนุมัติการหักบัญชีอัตโนมัติอีกครั้งทั้งนี้ในระหว่างรอผลขอความกรุณาชำระด้วยเงินสดผ่านตัวแทนรับชำระ, ผ่าน Umay+ Application หรือตู้ ATM ณ สำนักงานสาขาฯ
กรณีขอยกเลิกการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ สามารถดำเนินการ
 • ยื่นคำร้องโดยเตรียมบัตรประชาชน และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการยกเลิก ติดต่อสาขายูเมะพลัส หรือ
 • ส่งเอกสารสำเนาบัตรประชาชนแจ้งความจำนงขอยกเลิกการหักบัญชีธนาคาร และหน้าสมุดบัญชีธนาคาร (ถ้ามี) และเซ็นรับรองสำเนาในเอกสาร มาที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ Fax: 0 2621 4381

เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงที่ตัวแทนชำระเงินเรียกเก็บต่อลูกค้า ในการอำนวยความสะดวก แต่ลูกค้าสามารถเลือกชำระด้วยตู้ชำระเงิน หรือเคาน์เตอร์รับชำระเงิน ที่สาขายูเมะพลัส ซึ่งจะไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมการชำระเงิน

บัตรกดเงินสดยูเมะพลัส และ บัตรกดเงินสดยูเมะพลัส พรีเมียร์ บริษัทฯ กำหนดยอดชำระในแต่ละเดือนแบบขั้นต่ำ โดยให้ทางเลือกการชำระเงินคืน 3 รูปแบบ ในการจ่ายค่างวด คือ จ่ายขั้นต่ำ, จ่ายมาก หรือจ่ายหมด หากต้องการให้เงินต้นหมดเร็วขึ้น ลูกค้าจะต้องชำระค่างวดมากกว่ายอดขั้นต่ำที่ทางบริษัทฯ กำหนด ทั้งนี้ยอดเงินต้นคงค้างขึ้นอยู่กับการชำระเงินและการทำรายการกดเงินของลูกค้าด้วย

บัตรกดเงินสดยูเมะพลัส และบัตรกดเงินสดยูเมะพลัส พรีเมียร์ ยอดชำระขั้นต่ำจะเรียกเก็บร้อยละ 3 จากเงินต้นคงค้าง ณ วันสรุป บัญชี แต่ไม่น้อยกว่า 200 บาท ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถชำระเงินมากกว่าขั้นต่ำที่กำหนดไว้ โดยยอดเงินที่ชำระเข้ามาในแต่ละรอบบัญชี บริษัทฯ จะนำไปตัดค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียมอื่นๆ(ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ดอกเบี้ย และเงินต้น ตามลำดับ

ท่านสามารถสอบถามยอดที่ต้องชำระ/ยอดปิดบัญชี ผ่าน Umay+ Application หรือ Umay+ LINE Connect (สำหรับสมาชิกที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว) และทางโทรศัพท์ผ่านระบบตอบรับอัตโนมัติ 0 2695 0000 กดเมนู *2 จากนั้นติดต่อชำระเงินผ่านตัวแทนรับชำระของบริษัทฯ หรือ ทำรายการชำระเงินด้วยตนเอง ผ่าน Umay+ Application โดยวิธีหักบัญชีธนาคาร ซึ่งจะต้องเป็นธนาคารที่ได้ลงทะเบียน และขอทำรายการชำระเงินผ่านทางอินเตอร์เน็ตของธนาคารเรียบร้อยแล้ว สำหรับบัญชีธนาคารที่สามารถใช้บริการได้ คือ ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารกรุงศรีอยุธยา

หากลูกค้าชำระล่าช้าเกินกว่าที่บริษัทฯ กำหนด ลูกค้าจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้ สูงสุด 100 บาท ต่องวด ต่อ 1 สัญญา ทั้งนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงค่าติดตามทวงถาม กรุณาชำระค่างวดภายในวันที่กำหนดเท่านั้น

การใช้บริการขอเพิ่มวงเงิน

ลูกค้าสามารถยื่นเอกสาร เพื่อขอเพิ่มวงเงินผ่านช่องทาง ดังนี้
 • ผ่านทางออนไลน์ www.umayplus.com หรือ Umay+ Application โดยดาวน์โหลดผ่าน ทาง App Store(iOS) และ Play Store (Android)
 • ยื่นเอกสารที่สาขาใกล้บ้าน

เอกสารประกอบการพิจารณาการขอเพิ่มวงเงิน
 • บัตรประชาชน
 • เอกสารแสดงรายได้
กรณีรับเงินเดือนโดยโอนผ่านธนาคาร
 • สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน (ไม่เกิน 2 เดือน)
 • บัญชีเงินฝากย้อนหลังไม่น้อยกว่า 3 เดือน หรือ บัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด (เพื่อเพิ่มโอกาสในการพิจารณาปรับเพิ่มวงเงิน)
กรณีรับเงินเดือนโดยไม่โอนผ่านธนาคาร
 • สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน (ไม่เกิน 2 เดือน)
หมายเหตุ โดยเอกสารทุกฉบับ ต้องเซ็นสำเนาถูกต้อง พร้อมระบุ “ใช้สำหรับยื่นคำร้องปรับเพิ่มวงเงิน” และระบุเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ใช้งานในปัจจุบันในเอกสาร"

ปรับขนาดไฟล์ให้ไม่เกิน 5 MB และรองรับไฟล์ PDF, JPG, PNG โดยไม่รองรับการแนบเอกสารที่ต้องใช้รหัสในการเปิดไฟล์

ทางบริษัทฯ จะดำเนินการส่ง SMS ไปที่เบอร์มือถือของท่าน กรณีที่ท่านผ่านการพิจารณา ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ ท่านสามารถใช้วงเงินใหม่ได้ทันทีหลังจากได้รับ SMS

ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 1-2 สัปดาห์ หลังจากบริษัทฯ ได้รับเอกสารจากท่านครบถ้วน

กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว หรือเจ้าของกิจการ ท่านจะต้องยื่นเอกสารแสดงรายได้ หลักฐานทะเบียนการค้า หรือทะเบียนพาณิชย์ และต้องจดทะเบียนมากกว่า 1 ปี และ Bank Statement ย้อนหลัง 6 เดือนติดต่อกัน ซึ่งต้องมียอด Update เดือนล่าสุด เพื่อใช้ประกอบการในการพิจารณาปรับเพิ่มวงเงินบัตร

หากท่านมีรายได้ปรับเพิ่มขึ้น สามารถยื่นเอกสารขอปรับเพิ่มวงเงินผ่านช่องทางต่างๆ ของยูเมะพลัสได้

การใช้บริการ Umay+ Application

ท่านสามารถสมัครบัตรกดเงินสดยูเมะพลัสและบัตรกดเงินสดยูเมะพลัส พรีเมียร์ ตรวจสอบวงเงินคงเหลือ วันครบกำหนดชำระเงิน ยอดที่ต้องชำระ/ยอดปิดบัญชี โปรโมชั่น บริการสั่งเงินโอนเข้าบัญชี กดเงินไม่ใช้บัตร (เฉพาะตู้ ATM ยูเมะพลัส ธนาคารกสิกรไทย และ ธนาคารไทยพาณิชย์ ) บริการออกบัตรใหม่ Virtual Card ใบแจ้งยอดบัญชีทางอิเล็กทรอนิกส์ ขอเพิ่มวงเงิน การเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว ผ่าน Smartphone ได้อย่างง่าย สะดวก รวดเร็ว

สามารถดาวน์โหลด Application ได้จาก Play Store (Android) และ App Store (iOS) และติดตั้งลงในอุปกรณ์ Smartphone หรือ Tablet ที่รองรับ

เลือกเมนู "Login เข้าสู่ระบบยูเมะพลัส" และเลือก "ลงทะเบียน"
 • ใส่หมายเลขบัตรประชาชน/ วันเดือนปีเกิด
 • ระบบจัดส่ง OTP ไปยังเบอร์โทรศัพท์มือถือของท่าน ที่แจ้งไว้กับบริษัทฯ ให้ทำการกรอก OTP ที่ได้รับ
 • ตั้ง Username / ตั้ง Password
 • ตั้งรหัส PIN จำนวน 6 หลัก
 • เลือก เปิดหรือปิด การใช้งาน Touch ID (การใช้งาน Touch ID ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่รองรับ)
 • ลงทะเบียนสำเร็จ

 • การสร้าง Username จะต้องมี 6-15 อักษร กำหนดเป็นภาษาอังกฤษและตัวเลข ห้ามอักขระพิเศษ โดยตัวเล็กและใหญ่มีค่าเท่ากัน
 • การสร้าง Password จะต้องมี 8-15 อักษร กำหนดเป็นภาษาอังกฤษและตัวเลข ห้ามอักขระพิเศษ โดยตัวเล็กและใหญ่มีค่าไม่เท่ากัน และบังคับต้องมีทั้งตัวอักษรตัวใหญ่อย่างน้อย 1 ตัว อักษรตัวเล็กอย่างน้อย 1 ตัว และตัวเลขอย่างน้อย 1 ตัว และห้ามใช้ชื่อผู้ใช้งานเป็นส่วนหนึ่งของรหัสผ่าน

กรณีท่านลืมชื่อผู้ใช้งาน หรือ รหัสผ่าน สามารถทำรายการด้วยตนเองดังนี้
 • เลือกเมนู ลืมชื่อผู้ใช้งาน/รหัสผ่าน
 • กรอกหมายเลขบัตรประชาชนและวันเดือนปีเกิด
 • ยืนยัน OTP (ส่งไปยังเบอร์โทรศัพท์มือถือของลูกค้าที่แจ้งไว้ในระบบ)
 • ตั้งรหัสผ่านใหม่และยืนยันรหัสผ่าน ซึ่งระบบจะแสดงชื่อผู้ใช้งานของลูกค้าบนหน้าจอนี้

สามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้ด้วยตนเอง หลังจากท่าน Login เข้าสู่ระบบแล้ว เข้าไปยังเมนู "ตั้งค่า (Setting)" และเลือก "เปลี่ยนรหัสผ่าน (Change Password)"

OTP คือ การเพิ่มระดับความปลอดภัยในการทำรายการผ่าน Umay+ Application โดยให้มีการยืนยันตัวตนของลูกค้าอีกครั้งด้วยรหัสผ่าน OTP (One Time Password) ซึ่งเป็น Password ที่ใช้ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น โดยทาง Umay+ จะทำการส่งรหัสผ่าน OTP ให้กับท่าน ไปยังหมายเลข โทรศัพท์มือถือในรูปแบบ SMS เมื่อทำรายการบางกรณีที่มีความจำเป็นต้องใช้รหัสผ่าน OTP

OTP หรือ One Time Password มีรหัสตัวเลข จำนวน 6 หลัก และมีอายุการใช้งานภายใน 5 นาที

สำหรับท่านที่ลงทะเบียน เมื่อ Login เข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงวงเงินคงเหลือของท่าน หากต้องการตรวจสอบวันครบกำหนดชำระเงิน ยอดที่ต้องชำระ หรือยอดปิดบัญชี ให้ไปที่เมนูตรวจสอบยอดชำระ

สามารถทำรายการสั่งเงินโอนเข้าบัญชี ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน โดยมีเงื่อนไขยอดโอนเงิน ขั้นต่ำ 500 บาท สูงสุดขึ้นอยู่กับวงเงินคงเหลือในบัตรของท่าน โดยโอนเงินเข้าบัญชีดังนี้
 • บัญชีของฉัน (บัญชีธนาคารที่ท่านลงทะเบียนไว้กับทางบริษัทฯ)
 • พร้อมเพย์ (บัญชีธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชน โดยไม่ต้องส่ง Bookbank มาขอเพิ่มข้อมูลในระบบ)

เมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับบริการ Umay+ Application หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่
 • ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0 2695 0000
 • E-mail Address: cs@easybuy.co.th
 • Website ของบริษัทฯ (www.umayplus.com) เมนู "ลูกค้าสัมพันธ์"

สามารถ Login รหัส PIN Touch ID หรือ Face ID*
*หมายเหตุ กรณี Login ด้วย Touch ID หรือ Face ID ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่รองรับและการตั้งค่าใช้งานของท่าน

เพื่อเป็นข้อมูลสำรองสำหรับ Login เข้าระบบ กรณีใส่รหัส PIN ผิดเกินเงื่อนไขที่กำหนด ระบบจะให้ท่าน Login ด้วย Username และ Password

สามารถ Reset รหัส PIN และตั้งรหัส PIN ใหม่ได้ด้วยตนเอง โดยเข้าสู่ระบบ Umay+ Application เลือก “ลืมรหัส PIN”

ระบบจะให้ Login ด้วย Username และ Password ที่กำหนดไว้ หากสามารถใส่ข้อมูลได้ถูกต้อง เมื่อ Login ครั้งถัดไปจึงจะสามารถ Login ด้วยรหัส PIN ได้อีกครั้ง

บริการกดเงินโดยไม่ต้องใช้บัตรกดเงินสดยูเมะพลัสเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า เพียงทำรายการถอนเงินผ่าน Umay+ Application จากนั้นนำไปสแกน QR Code ที่ตู้ ATM Umay+ ATM ธนาคารกสิกรไทย และ ATM ธนาคารไทยพาณิชย์ และรับเงินสดได้ทันทีโดยไม่ต้องใช้บัตร

บริการออกบัตรใหม่ Virtual Card เป็นบริการขอออกบัตรใหม่ในรูปแบบบัตรอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่มีค่าบริการขอออกบัตรใหม่ กรณีบัตรของท่านชำรุด สูญหาย ลืมรหัส หรือสถานะบัตรล็อกจากการกดรหัสผิด ท่านสามารถขอออกบัตรใหม่ Virtual Card เพื่อทดแทนบัตรพลาสติกใบเดิม โดย Login และเลือกเมนู ออกบัตรใหม่ Virtual Card ทำตามขั้นตอนที่ระบบแนะนำ จากนั้นสามารถเปิดบัตรและใช้งานได้ทันที

ท่านสามารถใช้บริการสั่งเงินโอนเข้าบัญชีผ่าน Umay+ Application, Umay+ LINE Connect หรือใช้บริการกดเงินไม่ใช้บัตร (เฉพาะตู้ ATM ยูเมะพลัส ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์)

ท่านสามารถขอออกบัตรพลาสติกได้ โดยมีค่าบริการ 100 บาท เมื่อท่านออกบัตรพลาสติกเรียบร้อยแล้ว บัตร Virtual Card ของท่านจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ ท่านสามารถถือบัตรได้เพียง 1 ประเภทเท่านั้น

e-Statement หรือใบแจ้งยอดบัญชีทางอิเล็กนิกส์ คือบริการส่งใบแจ้งยอดบัญชีฯ ให้ลูกค้าทาง E-mail แทนการจัดส่งทางไปรษณีย์ โดยสามารถตรวจสอบใบแจ้งยอดบัญชีฯที่ได้รับทาง E-mail หรือตรวจสอบได้ผ่านทาง Umay+ Application ที่เมนู e-Statement อีกช่องทาง (ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมของบริการนี้ได้ที่หัวข้อ การใช้บริการ e-Statement)

สำหรับลูกค้าที่ลงทะเบียน และต้องการยื่นเอกสารขอเพิ่มวงเงิน สามารถ Login และเลือกเมนู บริการขอเพิ่มวงเงิน จากนั้นอัปโหลดเอกสารตามที่ระบบแนะนำ และรอการแจ้งผลพิจารณาทาง SMS

รองรับไฟล์ JPG, JPEG, PNG ขนาดไฟล์ไม่เกิน 5 MB โดยไม่รองรับการแนบเอกสารที่ต้องใช้รหัสในการเปิดไฟล์

การใช้บริการ Umay+ LINE Connect

ท่านสามารถตรวจสอบวงเงินคงเหลือ, วันครบกำหนดชำระ, ยอดที่ต้องชำระ, ชำระเงินด้วย Barcode, ชำระเงินด้วย QR Code, บริการสั่งเงินโอนเข้าบัญชี, บริการสมัครรับ e-Statement, บริการสมัครรับหนังสือแจ้งข้อมูลเครดิตทางอีเมล, ติดตามข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม และสิทธิพิเศษอื่นๆ

ท่านสามารถใช้บริการ Umay+ LINE Connect ได้ง่ายๆ เพียงเป็นเพื่อนกับเรา
 1. เปิดแอปพลิเคชั่น LINE บนสมาร์ทโฟน
 2. ค้นหาคำว่า @umayplus เพื่อทำการเพิ่มเพื่อน

ท่านสามารถลงทะเบียนใช้บริการ Umay+ LINE Connect ดังนี้
 1. เลือกเมนูลงทะเบียนใช้งาน
 2. กรอกข้อมูลส่วนตัว และกดถัดไป
 3. คลิกยอมรับข้อตกลง และเงื่อนไขการใช้บริการ
 4. ระบบจะส่งรหัส OTP 6 หลักไปยังเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียนไว้ เพื่อยืนยันตัวตน กรอกรหัสและคลิกถัดไป
 5. ตรวจสอบข้อมูลและกดตกลงเพื่อยืนยันการลงทะเบียน
 6. ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วใช้บริการ Umay+ LINE Connect ได้ทันที

ท่านสามารถกดยกเลิกสมาชิก Umay+ LINE Connect ด้วยตนเอง โดยเลือกเมนู ลงทะเบียนใช้งาน/ยกเลิก Umay+ LINE Connect

การแจ้งขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล

ท่านสามารถเปลี่ยนแปลง E-mail ใหม่ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทราบล่วงหน้า ได้ดังนี้
 1. ทาง Umay+ Application โดยเลือกเมนู “ข้อมูลส่วนตัว”
 2. ติดต่อด้วยตนเอง ณ สาขายูเมะพลัส ทั่วประเทศ พร้อมบัตรประชาชนตัวจริง
 3. ส่งสำเนาบัตรประชาชน (ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง) เขียนแจ้งความจำนงขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล (ระบุที่จัดส่งเอกสาร) และกรอกข้อมูลในใบขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล ด้านหลังใบแนะนำการชำระเงิน (ถ้ามี) ส่งมาที่
  • ทาง Website: www.umayplus.com
  • ทาง E-mail: cs@easybuy.co.th
  • ทางโทรสาร 0 2621 4381
  • ทางไปรษณีย์ ถึงฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) อาคาร รสา ทู ชั้น 10 เลขที่ 1818 ถนนเพชรบุรี แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูล ได้ดังนี้
 1. ติดต่อด้วยตนเอง ณ สาขายูเมะพลัส ทั่วประเทศ พร้อมบัตรประชาชนตัวจริง และใบสำคัญการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ออกจากทางราชการ
 2. ส่งสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาใบสำคัญการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ออกจากทางราชการ (ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ) พร้อมเขียนแจ้งความจำนงขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล (ระบุข้อมูลใหม่) ส่งมาที่
  • ทาง Website: www.umayplus.com
  • ทาง E-mail: cs@easybuy.co.th
  • ทางโทรสาร 0 2621 4381
  • ทางไปรษณีย์ ถึงฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) อาคาร รสา ทู ชั้น 10 เลขที่ 1818 ถนนเพชรบุรี แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

การใช้บริการ E-Statement

E-Statement หรือใบแจ้งยอดบัญชีทางอิเล็กนิกส์ คือบริการส่งใบแจ้งยอดบัญชีฯ ให้ลูกค้าทาง E-mail แทนการจัดส่งทางไปรษณีย์ โดยสามารถตรวจสอบใบแจ้งยอดบัญชีฯที่ได้รับทาง E-mail หรือตรวจสอบได้ผ่านทาง Umay+ Application ที่เมนู E-Statement อีกช่องทาง

จะได้รับใบแจ้งยอดทางบัญชีฯทาง E-mail เท่านั้น หรือสามารถตรวจสอบได้ผ่าน Umay+ Application

ขั้นตอนการทำรายการผ่าน Umay+ Application
 • Log-in เข้าสู่ Umay+ Application จากนั้นคลิกเลือกเมนู “e-Statement/e-NCB”
 • กดยอมรับข้อกำหนด และเงื่อนไขการใช้งานฯ
ขั้นตอนการทำรายการผ่าน Umay+ LINE Connect
 • เข้าใช้งาน Umay+ LINE Connect จากนั้นคลิกเลือกเมนู “บริการลูกค้าปัจจุบัน” ที่หน้า LINE Chat
 • คลิกเลือก “บริการใบแจ้งยอดบัญชี (e-Statement)” และ/หรือ “บริการหนังสือแจ้งข้อมูลเครดิต”
 • กดยอมรับข้อกำหนด และเงื่อนไขการใช้งานฯ

จะต้องสมัคร Umay+ Application หรือ Umay+ LINE Connect ก่อนจึงจะสามารถสมัครใช้บริการใบแจ้งยอดบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ได้ เพียงดำเนินการดังนี้
1. กรณีลูกค้ายังไม่มีการสมัคร Umay+ Application สามารถดาวน์โหลด Umay+ Application ดังนี้
 • เข้า App Store สำหรับ ระบบ IOS หรือ Play Store สำหรับ Android
 • พิมพ์ Umay+ Application ในช่องค้นหา
 • ทำการกดดาวน์โหลด และรอการติดตั้ง
 • เสร็จสิ้นแล้ว สามารถเข้าใช้งาน Umay+ Application โดยทำการลงทะเบียนใช้งานอีกครั้ง
2. กรณีลูกค้ายังไม่มีการสมัคร Umay+ LINE Connect สามารถใช้บริการ Umay+ LINE Connect ได้ง่ายๆ เพียงเป็นเพื่อนกับเรา ดังนี้
 • เปิดแอปพลิเคชั่น LINE บนสมาร์ทโฟน
 • ค้นหาคำว่า @umayplus เพื่อทำการเพิ่มเพื่อน
 • เสร็จสิ้นแล้ว สามารถเข้าใช้งาน Umay+ LINE Connect โดยทำการลงทะเบียนใช้งานอีกครั้ง

ท่านสามารถเปลี่ยนแปลง E-mail ใหม่ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทราบล่วงหน้า ได้ดังนี้
 1. ทาง Umay+ Application โดยเลือกเมนู “ข้อมูลส่วนตัว”
 2. ติดต่อด้วยตนเอง ณ สาขายูเมะพลัส ทั่วประเทศ พร้อมบัตรประชาชนตัวจริง
 3. ส่งสำเนาบัตรประชาชน (ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง) เขียนแจ้งความจำนงขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล(ระบุ E-mail ใหม่) ส่งมาที่
  • ทาง Website: www.umayplus.com
  • ทาง E-mail: cs@easybuy.co.th
  • ทางโทรสาร 0 2621 4381
  • ทางไปรษณีย์ ถึงฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) อาคาร รสา ทู ชั้น 10 เลขที่ 1818 ถนนเพชรบุรี แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

กรณีที่ต้องการขอยกเลิกใช้บริการต้องติดต่อบริษัทฯเพื่อดำเนินการ ดังนี้
 1. สามารถส่งสำเนาบัตรประชาชน แจ้งความประสงค์ขอยกเลิกรับ E-Statement พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องส่งเข้ามาที่ E-mail: CS@easybuy.co.th หรือ Website: www.umayplus.com หรือโทรสารหมายเลข 0 2621 4381
 2. หรือติดต่อสาขาของบริษัทฯ ทั่วประเทศ

อื่นๆ

สามารถตรวจสอบวงเงิน ได้ดังนี้
 1. ผ่าน Umay+ Application สำหรับท่านที่ลงทะเบียน เมื่อ Login เข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงวงเงินคงเหลือของท่าน
 2. ผ่าน Umay+ LINE Connect สำหรับ สมาชิกที่ลงทะเบียนผูกบัญชีบัตรกดเงินสดยูเมะพลัส/บัตรกดเงินสดยูเมะพลัส พรีเมียร์ ผ่าน Umay+ LINE Connect เรียบร้อยแล้ว (ค้นหาคำว่า @umayplus เพื่อทำการเพิ่มเพื่อน)
 3. ทางโทรศัพท์ผ่านระบบตอบรับอัตโนมัติ 0 2695 0000 กดเมนู *1 สอบถามวงเงินคงเหลือ โดยเตรียมหมายเลขบัตรประชาชน และบัตรกดเงินสดยูเมะพลัส / บัตรกดเงินสดยูเมะพลัส พรีเมียร์ หรือเลขที่สัญญาก่อนการทำรายการ
 4. ผ่านตู้ ATM ยูเมะพลัส

กรณีต้องการยกเลิกการแจ้งโปรโมชั่น สามารถติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร 0 2695 0000 ติดต่อเจ้าหน้าที่ เวลาทำการ 8:00 - 20:00 น. ทุกวัน

ส่งสำเนาบัตรประชาชน (ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง) พร้อมระบุความจำนง เข้ามาทางโทรสารที่หมายเลข 0 2621 4381 หรือ ทางไปรษณีย์ จัดส่งมาที่ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) อาคาร รสา ทู ชั้น 10 เลขที่ 1818 ถนนเพชรบุรี แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 หรือโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่โทรศัพท์หมายเลข 0 2695 0000

ท่านที่ประสงค์จะแจ้งเพื่อให้ระงับการแพร่หลายหรือนำข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ผิดกฎหมายออกจากระบบคอมพิวเตอร์ สามารถติดต่อและยื่นแบบฟอร์มพร้อมเอกสารประกอบด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) อาคาร รสา ทู ชั้น 10 เลขที่ 1818 ถนนเพชรบุรี แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 ระหว่างเวลา 9.00น. – 12.00น. ในวันทำการ (วันจันทร์ ถึง วันศุกร์) ดังนี้
 1. ผู้ร้องกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มแจ้งเตือน (สามารถพิมพ์แบบฟอร์มฯ ได้จาก เมนู บริการ ไปที่ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม) พร้อมแนบเอกสารและหลักฐานให้ครบถ้วน (เอกสารลงชื่อ รับรองสำเนาทุกฉบับ)
 2. กรณีผู้ร้องเรียนไม่สามารถมาร้องเรียนด้วยตนเองได้ ผู้มาร้องเรียนแทนจะต้องมีหนังสือมอบอำนาจมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ประกอบด้วย
เอกสารหลักฐานประกอบการร้องเรียน
 • *ต้นฉบับบันทึกประจำวัน หรือหนังสือแจ้งความร้องทุกข์
 • *สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • *เอกสารหรือหลักฐานที่ได้ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ
 • เอกสารหรือหลักฐานอื่นๆ ที่แสดงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดตามมาตรา 14 กรณีไม่ได้มาด้วยตนเอง
 • *หนังสือมอบอำนาจ
 • *สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ
 • *สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ
หมายเหตุ: เอกสารที่มีเครื่องหมาย * ผู้ร้องเรียนต้องยื่นประกอบการร้องเรียนด้วยทุกครั้ง