สมัครบัตรกดเงินสด
สมัครบัตรกดเงินสด

คำถามที่พบบ่อย

บัตรกดเงินสดยูเมะพลัส และ บัตรกดเงินสดยูเมะพลัส พรีเมียร์

คำถาม คำตอบ
ต้องการใช้บริการบัตรกดเงินสดยูเมะพลัส และบัตรกดเงินสดยูเมะพลัส พรีเมียร์ จะต้องทำอย่างไรบ้าง?

ลูกค้าสามารถสมัครบัตรกดเงินสดยูเมะพลัส และ ยูเมะพลัส พรีเมียร์ ผ่านช่องทาง ดังนี้

• ผ่านทางออนไลน์ www.umayplus.com หรือ Umay+ Mobile Application โดยดาวน์โหลดผ่าน ทาง App Store(iOS) และ Play Store (Android)

• สมัครทางไปรษณีย์ พิมพ์ใบสมัคร, หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล, หนังสือให้ความยินยอมในการนำส่งข้อมูลที่ได้รับจากบริษัทข้อมูลเครดิต, แบบฟอร์มหนังสือยินยอมเปิดเผยข้อมูลสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ แล้วกรอกข้อมูลของท่าน พร้อมแนบเอกสารประกอบการสมัครโดยรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ และส่งใบสมัครที่กรอกเรียบร้อยแล้ว ส่งไปรษณีย์ มาที่ ศูนย์อนุมัติสินเชื่อ บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) 252/246 ชั้น 4 อาคารพลาซ่า เมืองไทย-ภัทรคอมเพล็กซ์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

• สมัครที่สาขาใกล้บ้านท่าน

ใช้เวลาในการรอรับบัตรนานเท่าไหร่?

กรณีสมัครด้วยตนเองที่สาขายูเมะพลัส จะได้รับบัตรทันที เมื่อยื่นเอกสารสมัครครบถ้วน สำหรับ กรณีที่ส่งเอกสารสมัครทางไปรษณีย์ จะได้รับบัตรทางไปรษณีย์ ภายใน 2 สัปดาห์ หลังจากได้รับแจ้งผลอนุมัติ

บัตรกดเงินสดยูเมะพลัส และบัตรกดเงินสดยูเมะพลัส พรีเมียร์ สามารถนำไปรูดซื้อสินค้าในห้างสรรพสินค้าได้หรือไม่?

ไม่สามารถทำได้ เนื่องจากบัตรกดเงินสดยูเมะพลัส และบัตรกดเงินสดยูเมะพลัส พรีเมียร์ ไม่ได้จัดทำในรูปแบบบัตรเครดิต แต่สามารถนำไปทำสัญญาผ่อนสินค้ากับร้านค้าสมาชิก ของบริษัท อีซี่บาย ได้ โดยยื่นเพียงเอกสารบัตรกดเงินสดยูเมะพลัส หรือบัตรกดเงินสดยูเมะพลัส พรีเมียร์ พร้อมบัตรประชาชนในการสมัคร

สมาชิกที่มีบัตรสมาชิกอีซี่บาย (สีแดง) อยู่แล้ว สามารถนำมาเปลี่ยนเป็นบัตรกดเงินสดยูเมะพลัส หรือบัตรกดเงินสดยูเมะพลัส พรีเมียร์ ได้หรือไม่?

ไม่สามารถนำมาเปลี่ยนได้ แต่ลูกค้าสามารถสมัครบัตรกดเงินสดยูเมะพลัส หรือบัตรกดเงินสดยูเมะพลัส พรีเมียร์ ได้ โดยหลังจากได้รับการอนุมัติ บัตรของท่านก็สามารถ ใช้กดเงินสด หรือผ่อนสินค้าภายในวงเงินเดียวกัน

บัตรกดเงินสดยูเมะพลัส หรือบัตรกดเงินสดยูเมะพลัส พรีเมียร์ สามารถเบิกถอนเงินได้ที่ใดบ้าง?
 • เครื่อง ATM ณ สาขายูเมะพลัส ทั่วประเทศ
 • เครื่อง ATM ของธนาคารธนชาต (TBank)
 • เครื่อง ATM ของธนาคารกสิกรไทย (KBank)
 • เครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย (KTB)
 • เครื่อง ATM ของธนาคารกรุงเทพ (BBL)
 • เครื่อง ATM ของธนาคารออมสิน (GSB)
 • เครื่อง ATM ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY)
 • เครื่อง ATM ของธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)
 • นอกจากนี้ยังสามารถโทรสั่ง เงินสดผ่านบริการ Easy Tele Cashing (ETC) ได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข 0 2695 0000 กดเมนู 4 หรือบริการสั่งเงิน Easy Mobile Cashing (EMC) ผ่านทาง Umay+ Mobile Application

  หากนำบัตรกดเงินสดยูเมะพลัส หรือบัตรกดเงินสดยูเมะพลัส พรีเมียร์ ไปกดเงินที่เครื่อง ATM ของธนาคารธนชาต (TBank), ธนาคารกสิกรไทย (KBank), ธนาคารกรุงไทย (KTB), ธนาคารกรุงเทพ (BBL), ธนาคารออมสิน (GSB), ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY) และธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) จะเสียค่าธรรมเนียมในการใช้บริการเท่าไร และเรียกเก็บอย่างไร?

  ลูกค้าจะเสียค่าธรรมเนียมการถอนเงิน 13 บาท ต่อรายการ ซึ่งค่าธรรมเนียมการถอนเงินจะแจ้งเรียกเก็บในใบแจ้งการชำระเงินรอบถัดไป

  บัตรกดเงินสดยูเมะพลัสหรือบัตรกดเงินสดยูเมะพลัส พรีเมียร์ สามารถถอนเงินต่ำสุดและสูงสุด ได้ครั้งละเท่าไร?
 • เครื่อง ATM ของยูเมะพลัส : สามารถถอนได้ขั้นต่ำ 20 บาท และ สูงสุด 100,000 บาท ต่อครั้ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวงเงินคงเหลือของลูกค้า
 • เครื่อง ATM ของธนาคารธนชาต (TBank) : สามารถถอนได้ขั้นต่ำ 100 บาท และ สูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท ต่อครั้ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวงเงินคงเหลือของลูกค้า
 • เครื่อง ATM ของธนาคารกสิกรไทย (KBank) : สามารถถอนได้ขั้นต่ำ 100 บาท และ สูงสุดไม่เกิน 30,000 บาท ต่อครั้ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวงเงินคงเหลือของลูกค้า
 • เครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย (KTB) : สามารถถอนได้ขั้นต่ำ 100 บาท และ สูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท ต่อครั้ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวงเงินคงเหลือของลูกค้า
 • เครื่อง ATM ของธนาคารกรุงเทพ (BBL) : สามารถถอนได้ขั้นต่ำ 100 บาท และ สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท ต่อครั้ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวงเงินคงเหลือของลูกค้า
 • เครื่อง ATM ของธนาคารออมสิน (GSB) : สามารถถอนได้ขั้นต่ำ 100 บาท และ สูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท ต่อครั้ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวงเงินคงเหลือของลูกค้า
 • เครื่อง ATM ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY) : สามารถถอน ได้ขั้นต่ำ 100 บาท และ สูงสุดไม่เกิน 30,000 บาท ต่อครั้ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวงเงินคงเหลือของลูกค้า
 • เครื่อง ATM ของธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) : สามารถถอน ได้ขั้นต่ำ 100 บาท และ สูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท ต่อครั้ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวงเงินคงเหลือของลูกค้า
 • สามารถใช้บริการกดเงินที่เครื่อง ATM ของธนาคารได้ในเวลาใด?

  สามารถใช้บริการกดเงินที่เครื่อง ATM ของธนาคารธนชาต (TBank), ธนาคารกรุงไทย (KTB), ธนาคารกรุงเทพ (BBL), ธนาคารออมสิน (GSB), ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY) และธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) ได้ตั้งแต่เวลา 06.30-23.00 น. และใช้บริการเครื่อง ATM ของธนาคารกสิกรไทย (KBank) ได้ตั้งแต่เวลา 06.30-22.00 น.

  สามารถใช้บริการโทรสั่งเงินสดผ่านบริการ Easy Tele Cashing (ETC) และสั่งเงินผ่านบริการ Easy Mobile Cashing (EMC) ได้ขั้นต่ำครั้งละเท่าไหร่?

  ขั้นต่ำ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกินวงเงินคงเหลือในบัตรของลูกค้า โดยบัญชีที่ใช้ในการโอนเงินต้องเป็นบัญชีของลูกค้าเท่านั้น และต้องเป็นบัญชีเดียวกับที่ท่านยื่นไว้กับบริษัทฯ

  อัตราดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินของบัตรกดเงินสดยูเมะพลัส และ บัตรกดเงินสดยูเมะพลัส พรีเมียร์ เท่าไหร่?
 • บัตรกดเงินสดยูเมะพลัส อัตราดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ไม่เกิน 28% ต่อปี (แบบลดต้นลดดอก)
 • บัตรกดเงินสดยูเมะพลัส พรีเมียร์ อัตราดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ต่ำสุด 19.8% ต่อปี และสูงสุดไม่เกิน 28% ต่อปี (แบบลดต้นลดดอก) ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการพิจารณาภายในของบริษัทฯ
 • ผู้สมัครบัตรกดเงินสดยูเมะพลัส และบัตรกดเงินสดยูเมะพลัส พรีเมียร์ ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร?

  สำหรับ บัตรกดเงินสดยูเมะพลัส - พนักงานผู้มีรายได้ประจำตั้ง แต่ 7,000 บาทขึ้นไป สำหรับ บัตรกดเงินสดยูเมะพลัสพรีเมียร์ – พนักงานผู้มีรายได้ประจำตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป และมีคุณสมบัติของผู้สมัคร ดังนี้

 • อายุ 20-55 ปี
 • มีหมายเลขโทรศัพท์ที่บ้านหรือที่ทำงานที่ติดต่อได้
 • มีที่อยู่และที่ทำงานอยู่ในพื้นที่ให้บริการ
 • ถ้าบัตรกดเงินสดยูเมะพลัส หรือ บัตรกดเงินสดยูเมะพลัส พรีเมียร์สูญหายต้องทำอย่างไร?

  โปรดติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0 2695 0000 กดเมนูลัด 31 เพื่ออายัดบัตรตลอด 24 ชั่วโมง จากนั้น ขอออกบัตร และรหัสใหม่ด้วยตนเอง ณ สำนักงานสาขายูเมะพลัส เตรียมบัตรประชาชนตัวจริง โดยมีค่าธรรมเนียมออกบัตรใหม่ 100 บาท

  กลับข้างบน

  สินเชื่อผ่อนชำระ

  คำถาม คำตอบ
  เป็นลูกค้าของอีซี่บาย โดยยังผ่อนสินค้าเดิมไม่หมด แต่ต้องการผ่อนสินค้าเพิ่มอีกหนึ่งชิ้น สามารถทำได้หรือไม่?

  สามารถทำได้ แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวงเงินคงเหลือในบัตรและเงื่อนไขการพิจารณาของบริษัทฯอีกครั้ง

  สามารถผ่อนสินค้ากับอีซี่บาย ได้ที่ไหนบ้าง?

  ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ อาทิ เดอะมอลล์ทุกสาขา, True Shop ที่ร่วมรายการ, สยามทีวี และร้านค้าที่มีสัญลักษณ์ Umay+ หรืออีซี่บายทุกแห่ง กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย

  กลับข้างบน

  วิธีการชำระเงิน บัตรกดเงินสดยูเมะพลัส บัตรกดเงินสดยูเมะพลัส พรีเมียร์ และสินเชื่อผ่อนชำระ

  คำถาม คำตอบ
  ถ้าไม่มีใบแจ้งการชำระเงิน จะชำระเงินได้อย่างไร?
 • ลูกค้าสามารถใช้เอกสารใบแจ้งการชำระชุดเดิม ไปชำระได้ ณ จุดบริการรับชำระที่ระบุในเอกสารการชำระเงิน
 • ชำระเงินผ่านเครื่อง ATM ของยูเมะพลัสโดยใช้บัตรประชาชน,เลขที่สัญญาหรือ บัตรกดเงินสดยูเมะพลัส หรือบัตรกดเงินสดยูเมะพลัส พรีเมียร์
 • ใช้หมายเลขบัตรประชาชน หรือชำระเงินด้วยบาร์โค้ดบน Umay+ Mobile Application และ Umay+ LINE Connect ได้ที่จุดบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส ที่ 7-Eleven
 • ใช้เลขที่สัญญา ชำระได้ที่ จุดบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส ที่ 7-Eleven, จุดรับชำระทรูมันนี่, แอร์เพย์(Air Pay) ,จุดบริการ CenPay และเคาน์เตอร์แคชเชียร์ในเซ็นทรัลกรุ๊ป
 • ใช้หมายเลขหน้าบัตรกดเงินสดยูเมะพลัส หรือบัตรกดเงินสดยูเมะพลัส พรีเมียร์ ชำระได้ที่จุดบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส ที่ 7- Eleven, จุดรับชำระทรูมันนี่, แอร์เพย์(Air Pay), จุดบริการ CenPay และเคาน์เตอร์แคชเชียร์ในเซ็นทรัลกรุ๊ป (สำหรับสัญญาสินเชื่อหมุนเวียนเท่านั้น )
 • ผ่าน Umay+ Mobile Application โดยวิธีหักผ่านบัญชีธนาคาร ซึ่งจะต้องเป็นธนาคารที่ท่านได้ลงทะเบียน และขอทำรายการชำระเงินผ่านทางอินเทอร์เน็ตของธนาคารเรียบร้อยแล้วสำหรับบัญชีธนาคารที่สามารถใช้บริการได้ คือ ธนาคารกรุงไทย,ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 • ถ้าต้องการชำระเงินโดยวิธีหักบัญชีธนาคารอัตโนมัติ (Auto Pay) จะต้องทำอย่างไรบ้าง?

  สำหรับลูกค้าที่มีบัญชีเงินฝากกับ 8 ธนาคาร ดังนี้ ธ.กรุงเทพ (BBL), ธ.กสิกรไทย (KBANK), ธ.ไทยพาณิชย์ (SCB), ธ.ทหารไทย (TMB), ธ.กรุงไทย (KTB), ธ.กรุงศรีอยุธยา (BAY), ธ.ธนชาต (TBANK) และ ธ.ออมสิน (GSB) สามารถใช้บริการหักผ่านบัญชีธนาคารอัตโนมัติโดยติดต่อ ดังนี้

  1. ติดต่อที่สาขายูเมะพลัส พร้อมหลักฐานในการขอสมัครหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ ดังนี้

   • บัตรประชาชน พร้อมสำเนา (เซ็นรับรองสำเนา)

   • หน้าสมุดบัญชีธนาคาร ที่มีเลขบัญชีธนาคาร พร้อมสำเนา (เซ็นรับรองสำเนา)

   • กรอกข้อมูลในหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ

  2. ติดต่อลงทะเบียน ผ่านช่องทางของธนาคารตามที่เปิดให้บริการ เพื่อสมัครใช้บริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติด้วยตนเอง หลังจากนั้น รอ SMS แจ้งผลธนาคารอนุมัติการหักบัญชีอัตโนมัติอีกครั้งทั้งนี้ในระหว่างรอผลขอความกรุณาชำระด้วยเงินสดผ่านตัวแทนรับชำระ, ผ่าน Umay+ Mobile Application หรือตู้ ATM ณ สำนักงานสาขาฯ


  กรณีขอยกเลิกการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ สามารถดำเนินการ

  • ยื่นคำร้องโดยเตรียมบัตรประชาชน และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการยกเลิก ติดต่อสาขายูเมะพลัส หรือ

  • ส่งเอกสารสำเนาบัตรประชาชนแจ้งความจำนงขอยกเลิกการหักบัญชีธนาคาร และหน้าสมุดบัญชีธนาคาร (ถ้ามี) และเซ็นรับรองสำเนาในเอกสาร มาที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ Fax: 0 2621 4381

  ชำระเงินแบบหักบัญชีธนาคาร อัตโนมัติ (Auto Pay) แต่วันครบกำหนดหักบัญชี ตรงกับวันหยุดทำการของธนาคาร จะทำอย่างไร?

  การตัดเงินบัญชีธนาคารจะทำการตัดบัญชีในวันทำการถัดไป ทั้งนี้จะต้องมียอดเงินในบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 ของเดือนนั้น (ก่อนวันครบกำหนดชำระอย่างน้อย 1 วัน)

  ชำระเงินเข้ามาเกินกว่ายอดชำระขั้นต่ำ จะต้องทำอย่างไร?

  สินเชื่อผ่อนชำระ ส่วนที่ชำระเกินจะนำไปตัดบัญชีในเดือนถัดไป โดยจะแสดงในใบแจ้งยอดการชำระที่จะจัดส่งให้ในงวดถัดไป สำหรับบัตรกดเงินสดยูเมะพลัส หรือบัตรกดเงินสดยูเมะพลัส พรีเมียร์ จะนำไปตัดเป็นเงินต้น เพื่อการคำนวณดอกเบี้ยในงวดถัดไป

  เพราะเหตุใดจึงต้องจ่ายค่าธรรมเนียมให้กับตัวแทนรับชำระ?

  เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงที่ตัวแทนชำระเงินเรียกเก็บต่อลูกค้า ในการอำนวยความสะดวก แต่ลูกค้าสามารถเลือกชำระด้วยตู้ชำระเงิน หรือเคาน์เตอร์รับชำระเงิน ที่สาขายูเมะพลัส ซึ่งจะไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมการชำระเงิน

  สมัครสินเชื่อที่กรุงเทพฯ แต่ไปชำระเงินที่ต่างจังหวัด จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมอย่างไร?

  ค่าธรรมเนียมการชำระเงิน จะขึ้นอยู่กับตัวแทนรับชำระเป็นผู้กำหนด

  จ่ายอย่างไร จะสามารถตัดเงินต้นได้มาก?

  บัตรกดเงินสดยูเมะพลัส และ บัตรกดเงินสดยูเมะพลัส พรีเมียร์ บริษัทฯ กำหนดยอดชำระในแต่ละเดือนแบบขั้นต่ำ โดยให้ทางเลือกการชำระเงินคืน 3 รูปแบบ ในการจ่ายค่างวด คือ จ่ายขั้นต่ำ, จ่ายมาก หรือจ่ายหมด หากต้องการให้เงินต้นหมดเร็วขึ้น ลูกค้าจะต้องชำระค่างวดมากกว่ายอดขั้นต่ำที่ทางบริษัทฯ กำหนด
  ทั้งนี้ยอดเงินต้นคงค้างขึ้นอยู่กับการชำระเงินและการทำรายการกดเงินของลูกค้าด้วย

  จ่ายขั้นต่ำอย่างนี้ เมื่อไหร่จะหมด?

  บัตรกดเงินสดยูเมะพลัส และบัตรกดเงินสดยูเมะพลัส พรีเมียร์ ยอดชำระขั้นต่ำจะเรียกเก็บร้อยละ 3 จากเงินต้นคงค้าง ณ วันสรุปบัญชี แต่ไม่น้อยกว่า 200 บาท ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถชำระเงินมากกว่าขั้นต่ำที่กำหนดไว้ โดยยอดเงินที่ชำระเข้ามาในแต่ละรอบบัญชี บริษัทฯ จะนำไปตัดค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียมอื่นๆ(ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ดอกเบี้ย และเงินต้น ตามลำดับ

  ต้องการปิดบัญชี จะต้องทำอย่างไรบ้าง?

  ท่านสามารถสอบถามยอดที่ต้องชำระ และรายละเอียดในสัญญา ทางโทรศัพท์ผ่านระบบตอบรับอัตโนมัติ 0 2695 0000 กดเมนู *2, ผ่าน Umay+ Mobile Application หรือ Umay+ LINE Connect (สำหรับสมาชิกที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว) และติดต่อชำระเงินผ่านตัวแทนรับชำระของบริษัทฯ หรือ ทำรายการชำระเงินด้วยตนเอง ผ่าน Umay+ Mobile Application โดยวิธีหักบัญชีธนาคาร ซึ่งจะต้องเป็นธนาคารที่ได้ลงทะเบียน และขอทำรายการชำระเงินผ่านทางอินเตอร์เน็ตของธนาคารเรียบร้อยแล้ว สำหรับบัญชีธนาคารที่สามารถใช้บริการได้ คือ ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารไทยพาณิชย์และธนาคารกรุงศรีอยุธยา

  ลูกค้าผิดนัดชำระค่างวด ต้องเสียค่าปรับหรือไม่ คิดอย่างไร?

  หากลูกค้าชำระล่าช้าเกินกว่าที่บริษัทฯ กำหนด ลูกค้าจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้ เพิ่มอีก 100 บาท ต่องวด ต่อ 1 สัญญา ทั้งนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงค่าติดตามทวงถาม กรุณาชำระค่างวดภายในวันที่กำหนดเท่านั้น

  กลับข้างบน

  การใช้บริการ Umay+ Mobile Application

  คำถาม คำตอบ
  Umay+ Mobile Application สามารถใช้บริการอะไรได้บ้าง?

  ท่านสามารถสมัครบัตรกดเงินสดยูเมะพลัสและบัตรกดเงินสดยูเมะพลัส พรีเมียร์ ตรวจสอบวงเงินคงเหลือ ดูข้อมูลวันครบกำหนดชำระเงิน ยอดที่ต้องชำระ/ ยอดปิดบัญชี ตรวจสอบโปรโมชั่น รวมถึงการใช้บริการสั่งเงินสดผ่านบริการ Easy Mobile Cashing (EMC) ผ่าน Smartphone หรือ Tablet ได้อย่างง่าย สะดวก รวดเร็ว

  ดาวน์โหลด Umay+ Mobile Application ได้จากที่ไหน?

  สามารถดาวน์โหลด Application ได้จาก Play Store (Android) และ App Store (iOS) และติดตั้งลงในอุปกรณ์ Smartphone หรือ Tablet ที่รองรับ

  หากใช้โทรศัพท์มือถือที่ไม่ใช่ Smartphone จะสามารถใช้งาน Umay+ Mobile Application ได้หรือไม่?

  โทรศัพท์มือถือที่ไม่ใช่ Smartphone จะไม่สามารถใช้งาน Umay+ Mobile Application ได้

  สามารถใช้งาน Umay+ Mobile Application บน Tablet ได้หรือไม่?

  Tablet ที่สามารถใช้งาน Umay+ Mobile Application ได้จะต้องใช้ระบบปฏิบัติการ iOS และ Android เท่านั้น

  ขั้นตอนการลงทะเบียน (Register) จะต้องทำอย่างไรบ้าง? เลือกเมนู "Login เข้าสู่ระบบยูเมะพลัส" และเลือก "ลงทะเบียน"
 • ใส่หมายเลขบัตรกดเงินสดยูเมะพลัส/ หมายเลขบัตรประชาชน/ วันเดือนปีเกิด
 • ระบบจัดส่ง OTP ไปยังเบอร์โทรศัพท์มือถือของท่าน ที่แจ้งไว้กับบริษัทฯ ให้ทำการกรอก OTP ที่ได้รับ
 • ตั้ง Username / ยืนยัน E-mail ส่วนตัวของท่าน / ตั้ง Password
 • ตั้งรหัส PIN จำนวน 6 หลัก
 • เลือก เปิดหรือปิด การใช้งาน Touch ID (การใช้งาน Touch ID ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่รองรับ)
 • ลงทะเบียนสำเร็จ
 • มีข้อกำหนดในการสร้าง Username และ Password ในขั้นตอนการลงทะเบียน (Register) เพื่อ Login อย่างไร?

 • การสร้าง Username จะต้องมี 6-15 อักษร กำหนดเป็นภาษาอังกฤษและตัวเลข ห้ามอักขระพิเศษ โดยตัวเล็กและใหญ่มีค่าเท่ากัน
 • การสร้าง Password จะต้องมี 8-15 อักษร กำหนดเป็นภาษาอังกฤษและตัวเลข ห้ามอักขระพิเศษ โดยตัวเล็กและใหญ่มีค่าไม่เท่ากัน และบังคับต้องมีทั้งตัวอักษรและตัวเลข
 • ลืมชื่อผู้ใช้งาน (Username) เข้า Login ดำเนินการอย่างไร?

  สามารถติดต่อขอยกเลิกชื่อผู้ใช้งาน (Username) ที่เคยลงทะเบียนไว้ และดำเนินการสมัคร

  เพื่อลงทะเบียนใหม่ ได้ 2 ช่องทางคือ

  1. ติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2695-0000

  2. ติดต่อสาขายูเมะพลัส

  กรณีลืมรหัสผ่าน (Password) เข้า Login ต้องดำเนินการอย่างไร?

  สามารถ Reset Password และตั้ง Password ใหม่ บน Umay+ Mobile Application ได้ด้วยตนเอง โดยเลือกเมนู “ลืมรหัส”

  หากต้องการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่าน (Password) ในการเข้า Login ต้องดำเนินการอย่างไร?

  สามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้ด้วยตนเอง หลังจากท่าน Login เข้าสู่ระบบแล้ว เข้าไปยังเมนู "ตั้งค่า (Setting)" และเลือก "เปลี่ยนรหัสผ่าน (Change Password)"

  OTP คืออะไร?

  OTP คือ การเพิ่มระดับความปลอดภัยในการทำรายการผ่าน Umay+ Mobile Application โดยให้มีการยืนยันตัวตนของลูกค้าอีกครั้งด้วยรหัสผ่าน OTP (One Time Password) ซึ่งเป็น Password ที่ใช้ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น โดยทาง Umay+ จะทำการส่งรหัสผ่าน OTP ให้กับท่าน ไปยังหมายเลข โทรศัพท์มือถือในรูปแบบ SMS เมื่อทำรายการบางกรณีที่มีความจำเป็นต้องใช้รหัสผ่าน OTP

  รหัส OTP มีคุณลักษณะอย่างไร?

  OTP หรือ One Time Password มีรหัสตัวเลข จำนวน 6 หลัก และมีอายุการใช้งานภายใน 5 นาที

  หากต้องการเช็ควงเงินคงเหลือ, ดูข้อมูลวันครบกำหนดชำระเงิน, ยอดที่ต้องชำระ/ยอดปิดบัญชี สามารถตรวจสอบได้อย่างไร?

  สำหรับท่านที่ลงทะเบียน เมื่อ Login เข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงวงเงินคงเหลือของท่าน หากต้องการตรวจสอบวันครบกำหนดชำระเงิน ยอดที่ต้องชำระ หรือยอดปิดบัญชี ให้ไปที่เมนูตรวจสอบยอดชำระ จะเปิดให้บริการตั้งแต่ เวลา 6.30 - 23.00 น. ทุกวัน

  บริการสั่งเงินสดผ่านบริการ Easy Mobile Cashing (EMC) ต้องดำเนินการ อย่างไร?

  สำหรับท่านที่ลงทะเบียน และ แจ้งหมายเลขบัญชีธนาคาร สำหรับใช้บริการสั่งเงินสดไว้ เรียบร้อยแล้ว สามารถ Login และเลือกบริการสั่งเงินสดผ่าน Easy Mobile Cashing (EMC) ระหว่างเวลา 6.30 – 23.00 น. ทุกวัน โดยเงื่อนไข ยอดโอนเงิน ขั้นต่ำ 1,000 บาท สูงสุดขึ้นอยู่กับวงเงินคงเหลือ ในบัตรของท่าน

  มีข้อสงสัยต่างๆในการใช้บริการ Umay+ Mobile Application สามารถติดต่อได้ที่ใดบ้าง

  เมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับบริการ Umay+ Mobile Application หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่

 • ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2695-0000
 • E-mail Address: cs@easybuy.co.th
 • Website ของบริษัทฯ (www.umayplus.com) เมนู "ลูกค้าสัมพันธ์"
 • สามารถ Login เข้าใช้งาน Umay+ Mobile Application ได้อย่างไร?

  สามารถ Login รหัส PIN หรือ Touch ID*
  *หมายเหตุ กรณี Login ด้วย Touch ID ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่รองรับและการตั้งค่าใช้งานของท่าน

  หาก Login ด้วย Touch ID หรือรหัส PIN แล้ว ทำไมยังต้องสร้าง Username และ Password?

  เพื่อเป็นข้อมูลสำรองสำหรับ Login เข้าระบบ กรณีใส่รหัส PIN ผิดเกินเงื่อนไขที่กำหนด ระบบจะให้ท่าน Login ด้วย Username และ Password

  กรณีลืมรหัส PIN เข้า Login ต้องดำเนินการอย่างไร?

  สามารถ Reset รหัส PIN และตั้งรหัส PIN ใหม่ได้ด้วยตนเอง โดยเข้าสู่ระบบ Umay+ Mobile Application เลือก “ลืมรหัส PIN”

  ถ้าใส่รหัส PIN ผิด 3 ครั้ง ติดต่อกัน ต้องดำเนินการอย่างไร?

  ระบบจะให้ Login ด้วย Username และ Password ที่กำหนดไว้ หากสามารถใส่ข้อมูลได้ถูกต้อง เมื่อ Login ครั้งถัดไปจึงจะสามารถ Login ด้วยรหัส PIN ได้อีกครั้ง

  กลับข้างบน

  การใช้บริการ Umay+ LINE Connect

  คำถาม คำตอบ
  Umay+ LINE Connect สามารถใช้บริการอะไรได้บ้าง?

  ท่านสามารถตรวจสอบวงเงินคงเหลือ, ตรวจสอบวันครบกำหนดชำระ, ตรวจสอบยอดที่ต้องชำระ, ชำระเงินด้วย Barcode, บริการข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม และสิทธิพิเศษอื่นๆ

  ต้องการใช้บริการ Umay+ LINE Connect ติดต่ออย่างไร?

  ท่านสามารถใช้บริการ Umay+ LINE Connect ได้ง่ายๆ เพียงเป็นเพื่อนกับเรา

  1. เปิดแอพพลิเคชั่น LINE บนสมาร์ทโฟน

  2. ค้นหาคำว่า @umayplus เพื่อทำการเพิ่มเพื่อน

  ลงทะเบียนผูกบัญชีบัตรกดเงินสดยูเมะพลัสผ่าน Umay+ LINE Connect มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง?

  ท่านสามารถลงทะเบียนใช้บริการ Umay+ LINE Connect ดังนี้

  1. เลือกเมนูลงทะเบียนใช้งาน

  2. กรอกข้อมูลส่วนตัว และกดถัดไป

  3. คลิกยอมรับข้อตกลง และเงื่อนไขการใช้บริการ

  4. ระบบจะส่งรหัส OTP 6 หลักไปยังเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียนไว้ เพื่อยืนยันตัวตน กรอกรหัสและคลิกถัดไป

  5. ตรวจสอบข้อมูลและกดตกลงเพื่อยืนยันการลงทะเบียน

  6. ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วใช้บริการ Umay+ LINE Connect ได้ทันที

  ขอยกเลิกการลงทะเบียนผูกบัญชีบัตรกดเงินสดยูเมะพลัสผ่าน Umay+ LINE Connect ต้องดำเนินการอย่างไร?

  ท่านสามารถกดยกเลิกสมาชิก Umay+ LINE Connect ด้วยตนเอง โดยเลือกเมนู ลงทะเบียนใช้งาน/ยกเลิก Umay+ LINE Connect

  กลับข้างบน

  การแจ้งขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล

  คำถาม คำตอบ
  ต้องการเปลี่ยนแปลงที่อยู่หรือที่จัดส่งเอกสาร จะต้องทำอย่างไร?

  ท่านสามารถดำเนินการเปลี่ยนแปลงที่อยู่หรือที่จัดส่งเอกสารได้ ดังนี้

  1. ติดต่อด้วยตนเอง ณ สาขายูเมะพลัส พร้อมบัตรประชาชนตัวจริง

  2. ส่งสำเนาบัตรประชาชน (ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง) เขียนแจ้งความจำนงในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล และกรอกข้อมูลในใบขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล ด้านหลังใบแนะนำการชำระเงิน (ถ้ามี) ส่งมาที่

   • ทางเว็บไซต์ โดยแนบไฟล์ หรือ ทางอีเมล์ ส่งไฟล์มาที่ CS@easybuy.co.th

   • ทางโทรสาร 0 2621 4381 หรือ

   • ทางไปรษณีย์ ถึงฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 252/246 ชั้น 4 อาคารพลาซ่า เมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

  ถ้าลูกค้าได้ทำการเปลี่ยนข้อมูลในบัตรประชาชน เช่น การเปลี่ยนชื่อ การเปลี่ยนนามสกุลเนื่องมาจาก การแต่งงาน, การหย่าร้าง เป็นต้น จะต้องทำอย่างไรบ้าง?

  ท่านสามารถส่งสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาใบสำคัญการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ออกจากทางราชการ โดยส่งเอกสารดังกล่าว ผ่านช่องทาง ดังนี้

 • ทางเว็บไซต์ โดยแนบไฟล์ หรือ ทางอีเมล์ ส่งไฟล์มาที่ CS@easybuy.co.th
 • ทางโทรสาร 0 2621 4381 หรือ
 • ทางไปรษณีย์ ถึงฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 252/246 ชั้น 4 อาคารพลาซ่า เมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
 • กลับข้างบน

  อื่นๆ

  คำถาม คำตอบ
  ถ้าต้องการสอบถามวงเงินสินเชื่อคงเหลือหรือวงเงินรวมในบัตรกดเงินสดยูเมะพลัส และ บัตรกดเงินสดยูเมะพลัส พรีเมียร์ จะต้องทำอย่างไรบ้าง?

  สามารถตรวจสอบวงเงิน ได้ดังนี้

  1. ทางโทรศัพท์ผ่านระบบตอบรับอัตโนมัติ 0 2695 0000 กดเมนู *1 สอบถามวงเงินคงเหลือ โดยเตรียมหมายเลขบัตรประชาชน และบัตรกดเงินสดยูเมะพลัส / บัตรกดเงินสดยูเมะพลัส พรีเมียร์ หรือเลขที่สัญญาก่อนการทำรายการ

  2. ผ่านเครื่อง ATM ณ สาขายูเมะพลัส

  3. ผ่าน Umay+ Mobile Application สำหรับท่านที่ลงทะเบียน เมื่อ Login เข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงวงเงินคงเหลือของท่าน

  4. ผ่าน Umay+ LINE Connect สำหรับ สมาชิกที่ลงทะเบียนผูกบัญชีบัตรกดเงินสดยูเมะพลัส/บัตรกดเงินสดยูเมะพลัส พรีเมียร์ ผ่าน Umay+ LINE Connect เรียบร้อยแล้ว (ค้นหาคำว่า @umayplus เพื่อทำการเพิ่มเพื่อน)

  ต้องการขอยกเลิกการแจ้งโปรโมชั่น ต้องติดต่ออย่างไร?

  กรณีต้องการยกเลิกการแจ้งโปรโมชั่น สามารถติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร 0-2695-0000 ติดต่อเจ้าหน้าที่ เวลาทำการ 8:00 - 21:00 น. ทุกวัน

  ถ้าต้องการขอให้อีซี่บายจัดส่งเอกสารอื่นๆ เช่น ใบเสร็จรับเงินที่ยังไม่ได้รับการจัดส่งจะต้องทำอย่างไรบ้าง?

  ส่งสำเนาบัตรประชาชน (ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง) พร้อมระบุความจำนง เข้ามาทางโทรสารที่หมายเลข 0-2621-4381 หรือ ทางไปรษณีย์ จัดส่งมาที่ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 252/246 ชั้น 4 อาคารพลาซ่า เมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรือโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่โทรศัพท์หมายเลข 0-2695-0000

  ท่านที่ประสงค์จะแจ้งเพื่อให้ระงับการแพร่หลายหรือนำข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ผิดกฎหมายออกจากระบบ คอมพิวเตอร์ สามารถติดต่อได้อย่างไร?

  ท่านที่ประสงค์จะแจ้งเพื่อให้ระงับการแพร่หลายหรือนำข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ผิดกฎหมายออกจากระบบคอมพิวเตอร์ สามารถติดต่อและยื่นแบบฟอร์มพร้อมเอกสารประกอบด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) ชั้น 4 อาคาร เมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ระหว่างเวลา 9.00น. – 12.00น. ในวันทำการ (วันจันทร์ ถึง วันศุกร์) ดังนี้

  1. ผู้ร้องกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มแจ้งเตือน (สามารถพิมพ์แบบฟอร์มฯ ได้จาก เมนู บริการ ไปที่ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม) พร้อมแนบเอกสารและหลักฐานให้ครบถ้วน (เอกสารลงชื่อ รับรองสำเนาทุกฉบับ)

  2. กรณีผู้ร้องเรียนไม่สามารถมาร้องเรียนด้วยตนเองได้ ผู้มาร้องเรียนแทนจะต้องมีหนังสือมอบอำนาจมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ประกอบด้วย


   เอกสารหลักฐานประกอบการร้องเรียน

   • *ต้นฉบับบันทึกประจำวัน หรือหนังสือแจ้งความร้องทุกข์

   • *สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

   • *เอกสารหรือหลักฐานที่ได้ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ

   • เอกสารหรือหลักฐานอื่นๆ ที่แสดงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดตามมาตรา 14 กรณีไม่ได้มาด้วยตนเอง

   • *หนังสือมอบอำนาจ

   • *สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ

   • *สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

   หมายเหตุ: เอกสารที่มีเครื่องหมาย * ผู้ร้องเรียนต้องยื่นประกอบการร้องเรียนด้วยทุกครั้ง

  กลับข้างบน