สมัครบัตรกดเงินสด
สมัครบัตรกดเงินสด

วิธีการชำระเงิน

 1. ชำระเงินสดผ่านตู้ ATM และสาขายูเมะพลัส โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการชำระเงิน

 2. ชำระผ่าน Umay+ Mobile Application ด้วยบัญชีธนาคาร,Barcode และ QR code

 3. ชำระผ่าน Umay+ LINE Connect ด้วย Barcode และ QR Code

 4. ชำระผ่าน Mobile Banking,Internet Banking,ตู้ ATM และเคาน์เตอร์ของธนาคารต่างๆ ค่าบริการขึ้นอยู่กับจุดบริการนั้นๆ

 5. ชำระผ่านตัวแทนรับชำระ เช่น True Money, Lotus's เป็นต้น

 6. ชำระด้วยวิธีการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติได้ โดยกรอกแบบฟอร์มยินยอมให้บริษัทฯหักเงินจากบัญชีธนาคารของท่าน (กรุณานำเงินเข้าบัญชีล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนวันกำหนดชำระเงิน) ระหว่างรอผลอนุมัติจากธนาคารประมาณ2เดือน โปรดชำระด้วยวิธีอื่นไปก่อนจนกว่าธนาคารจะแจ้งอนุมัติให้หักผ่านบัญชีได้

คู่มือการใช้เครื่องรับชำระเงินอัตโนมัติ

หมายเหตุ :

 • 1) กรณีชำระเงินที่จุดบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส ที่เซเว่น อีเลฟเว่น

  • สำหรับบัตรกดเงินสดยูเมะพลัสสามารถชำระได้โดยใช้ “บัตรกดเงินสดยูเมะพลัส” หรือ “แบบฟอร์มการชำระเงิน”หรือ “เลขที่สัญญา” หรือ “เลขบัตรประชาชน” อย่างใดอย่างหนึ่ง

  • สำหรับสินเชื่อผ่อนชำระ หรือสินเชื่อเงินสด สามารถชำระได้โดย "แบบฟอร์มการชำระเงิน" หรือ "เลขที่สัญญา" อย่างใดอย่างหนึ่ง

 • 2) สำหรับสินเชื่อผ่อนชำระ

  สามารถเลือกชำระด้วยวิธีการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติได้ โดยกรอกแบบฟอร์มยินยอมให้บริษัทฯ หักเงินจากบัญชีธนาคารของท่าน (กรุณานำเงินเข้าบัญชี อย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนวันกำหนดชำระเงิน) ระหว่างรอผลอนุมัติจากธนาคารประมาณ 2 เดือน โปรดชำระด้วยวิธีอื่นไปก่อนจนกว่าธนาคารจะแจ้งอนุมัติ ให้หักผ่านบัญชีได้

คำเตือน

กรุณาอย่าหลงเชื่อบุคคล/กลุ่มบุคคลที่แอบอ้างในการให้ความสะดวกหรืออ้างเป็นตัวแทนบริษัทฯ หากเกิดความเสียหายขึ้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบ ความเสียหายที่เกิดขึ้น

คู่มือการใช้เครื่องรับ
ชำระเงินอัตโนมัติ

วิธีการใช้เครื่องรับชำระเงินอัตโนมัติหรือ ATM

 • ท่านสามารถทำรายการต่างๆ ได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่การชำระเงิน ตรวจสอบยอดคงค้าง สินเชื่อคงเหลือ วันทำสัญญา จำนวนงวดคงค้าง กำหนดการชำระครั้งต่อไป ยอดชำระขั้นต่ำและอื่นๆ ในทุกประเภทธุรกิจ ได้แก่ บัตรกดเงินสดยูเมะพลัส สินเชื่อเงินสด สินเชื่อผ่อนชำระ

 • เพียงใช้ บัตรกดเงินสดยูเมะพลัส / บัตรกดเงินสดยูเมะพลัส พรีเมียร์ หรือ ใช้เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก กับเครื่องรับชำระเงิน ดังวิธีการต่อไปนี้

วิธีการใช้เครื่องรับชำระเงินอัตโนมัติ หรือ ATM
 • ขั้นตอนที่ 1

  เริ่มที่หน้าจอ

  เครื่องรับชำระเงินอัตโนมัติ

  • เลือกรูปแบบการเข้าสู่ระบบ
   โดยใส่บัตรยูเมะพลัส

   ชำระด้วยบัตรยูเมะพลัส

  • หรือบัตรยูเมะพลัส พรีเมียร์

   ชำระด้วยบัตรยูเมะพลัส พรีเมียร์

  • หรือ ในกรณีที่
   ไม่มีบัตรยูเมะพลัส

  • กรณีไม่บัตรกดเงินสดยูเมะพลัส

   กด Enter เพื่อใส่เลขที่
   บัตรประชาชน

 • ขั้นตอนที่ 2

  เลือกภาษา/รายการ

  ว่าจะชำระค่าใช้จ่าย
  หรือ ตรวจสอบวงเงิน

  • 1. เลือกภาษา

   เลือกภาษา

  • 2. ในกรณีที่กด Enter ให้ใส่เลขที่
   บัตรประจำตัวประชาชน

   เลขบัตรประชาชน

  • 3. เลือกรายการชำระ
   หรือ ตรวจสอบวงเงิน

   เลือกการชำระหรือตรวจสอบวงเงิน

  • 4. หน้าจอแสดงเลขที่สัญญาทั้งหมด
   เลือกเลขที่สัญญา

   เลือกเลขที่สัญญา

 • ขั้นตอนที่ 3

  ทำรายการ

  ชำระค่าใช้จ่าย
  หรือ ตรวจสอบวงเงิน

  เมื่อต้องการชำระค่างวด

  • 1. หน้าจอแสดงยอดที่ต้องชำระ
   และยอดคงค้าง

   ยอดชำระเงินสด และยอดค้างเงินสด

  • 2. กดต้องการ แล้วนำเงินใส่ช่องธนบัตร

   นำเงินสดใส่ช่องธนบัตร

  • 3. ตรวจสอบจำนวนเงิน แล้วยืนยัน
   เพื่อชำระเงิน รอรับใบบันทึกรายการ

   ตรวจสอบจำนวนเงินสด และยืนยันเพื่อชำระเงินสด

  • 4. หากต้องการชำระเพิ่ม ให้กลับไปที่หน้า
   ช่องใส่เงิน แต่หากต้องการยกเลิก สามารถ
   รอรับธนบัตรคืน แล้วเริ่มต้นทำรายการใหม่

  เมื่อต้องการ ตรวจสอบวงเงิน

  หน้าจอจะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับ

  • วันทำสัญญา
  • จำนวนงวดคงค้าง
  • ยอดคงค้าง
  • กำหนดชำระครั้งต่อไป
  • ยอดชำระขั้นต่ำ
  • และหากต้องการพิมพ์ใบบันทึกรายการ
  • ให้กดคลิกที่ “ต้องการ”
 • ขั้นตอนที่ 4

  จบการทำงาน

  รับใบบันทึกรายการพร้อมกับ
  รับบัตรคืนในกรณีที่ใช้บัตรยูเมะ
  พลัส หรือ บัตรยูเมะพลัส พรีเมียร์

  • รับใบบันทึกรายการ
   เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน

   รับใบบันทึกรายการ

  • รับบัตรคืน
   กรณีใช้บัตรยูเมะพลัส

   รับบัตรยูเมะพลัส

  • หรือบัตรยูเมะพลัส พรีเมียร์

   หรือบัตรยูเมะพลัส พรีเมียร์

หมายเหตุ :

 • เครื่องรับชำระได้เฉพาะธนบัตรมูลค่า 20, 100, 500 และ 1,000 บาท เท่านั้น ไม่สามารถรับเหรียญได้
 • เนื่องจากเครื่องรับชำระเงินบางเครื่อง ไม่สามารถทอนเงินได้ สำหรับสินเชื่อผ่อนชำระ จำนวนเงินที่จ่ายเกินจากยอดที่ต้องชำระขั้นต่ำ จะนำมาหักยอดเงินต้นหรือหักยอดที่ต้องชำระในงวดถัดไป