สมัครบัตรกดเงินสด
สมัครบัตรกดเงินสด

การขอเพิ่มวงเงินสินเชื่อหมุนเวียน

เอกสารประกอบการพิจารณาการขอเพิ่มวงเงินบัตรกดเงินสดยูเมะพลัส

เอกสารประกอบการพิจารณาการขอเพิ่มวงเงิน

 • บัตรประชาชน

 • เอกสารแสดงรายได้

กรณีรับเงินเดือนโดยโอนผ่านธนาคาร

 • สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน (ไม่เกิน 2 เดือน)

 • บัญชีเงินฝากย้อนหลังไม่น้อยกว่า 3 เดือน หรือ
  บัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด (เพื่อเพิ่มโอกาสในการพิจารณาปรับเพิ่มวงเงิน)

กรณีรับเงินเดือนโดยไม่โอนผ่านธนาคาร

 • สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน (ไม่เกิน 2 เดือน)

ขั้นตอนกรอกข้อมูลและแนบไฟล์เอกสาร

ขั้นตอนการติดต่อขอเพิ่มวงเงิน

 • ยื่นเอกสารผ่านเว็บไซต์, การสแกน QR Code ที่สาขา หรือจุดให้บริการของยูเมะพลัส

 • กรอกข้อมูลบนหน้าเว็บไซต์ ให้ครบถ้วน

 • แนบเอกสารประกอบการพิจารณาขอเพิ่มวงเงิน โดยเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสาร ระบุวัตถุประสงค์ “ใช้สำหรับยื่นคำร้องปรับเพิ่มวงเงิน” และระบุเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ใช้งานในปัจจุบันในเอกสาร

 • กรณีมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว เช่น ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ ให้ระบุข้อมูลเพื่อแจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล และข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงในสำเนาบัตรประชาชน

 • กรณีมีเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญ เช่น คำนำหน้าชื่อ – นามสกุล, โปรดแนบเอกสารสำคัญในการเปลี่ยนแปลง เช่น เอกสารใบเปลี่ยนชื่อหรือเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 • รอรับผลการพิจารณาทาง SMS

 • หมายเหตุ กรณีลูกค้าติดต่อที่สาขายูเมะพลัส ต้องนำเอกสารตัวจริงมาแสดงเพื่อใช้ในการยื่นขอเพิ่มวงเงิน

ท่านสามารถกรอกข้อมูลส่วนตัวและแนบไฟล์เอกสารขอเพิ่มวงเงินของท่านได้ที่

ตัวอย่างการกรอกเอกสาร Click!

ชื่อ-นามสกุล *
เลขที่บัตรประชาชน *
เบอร์โทรศัพท์มือถือ *
รายได้ประจำต่อเดือน *
เอกสารแสดงรายได้ประกอบการพิจารณา *
ไฟล์แนบ (ไฟล์ภาพ/เอกสาร)

เลือกไฟล์...

สำเนาบัตรประชาชน

เลือกไฟล์...

สลิปเงินเดือน/หนังสือรับรองเงินเดือน(ไม่เกิน 2 เดือน)

เลือกไฟล์...

บัญชีธนาคารย้อนหลังไม่น้อยกว่า 3 เดือน หรือ
บัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด (เพื่อเพิ่มโอกาสในการพิจารณาปรับเพิ่มวงเงิน)

เลือกไฟล์...

เอกสารอื่นๆ

เลือกไฟล์...

เอกสารอื่นๆ

* ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB และรองรับไฟล์ PDF, JPG, PNG โดยไม่รองรับการแนบเอกสารที่ต้องใช้รหัสในการเปิดไฟล์

เพื่อความรวดเร็วในการ ให้บริการของเจ้าหน้าที่ กรุณา กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

หมายเหตุ: การพิจารณาปรับเพิ่มวงเงิน เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) กำหนด