สมัครบัตรกดเงินสด
สมัครบัตรกดเงินสด

รายละเอียดโปรโมชั่น

โปรโมชั่นบัตรกดเงินสด

วันนี้ - 31/12/2019

ถอนเงินสดที่ตู้กรุงศรี เอทีเอ็ม ลุ้นรับฟรี สร้อยคอทองคำหนัก 1 บาท รวม 16 รางวัล!

▪ บัตรกดเงินสดยูเมะพลัส ถอนเงินสด ที่ตู้กรุงศรี เอทีเอ็ม ตั้งแต่ 1 กันยายน 2562 - 31 ธันวาคม 2562 ลุ้นรับฟรี สร้อยคอทองคำหนัก 1 บาท รวมจำนวน 16 รางวัล รวมมูลค่า 345,600 บาท ▪ แบ่งแจก 2 ครั้ง ครั้งละ 8 รางวัล ▪ ครั้งที่ 1 เริ่มรายการ 1 กันยายน 2562 - 31 ตุลาคม 2562 จับรางวัล 21 พฤศจิกายน 2562 ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทาง www.krungsri.com ในวันที่ 6 ธันวาคม 2562 ▪ ครั้งที่ 2 เริ่มรายการ 1 พฤศจิกายน 2562 - 31 ธันวาคม 2562 จับรางวัล 21 มกราคม 2563 ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทาง www.krungsri.com ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ▪ สงวนสิทธิ์มอบของรางวัลให้แก่ผู้โชคดีที่ยังคงสถานะการถือบัตรกดเงินสดยูเมะพลัส ในขณะที่ขอรับของรางวัลเท่านั้น ▪ ผู้โชคดีต้องรับรางวัลด้วยตนเอง พร้อมแสดงบัตรประชาชนและสำเนา 1 ชุด ณ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สำนักงานใหญ่ ในวันและเวลาทำการของธนาคาร ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ประกาศรายชื่อผู้โชคดี หากผู้โชคดีไม่รับรางวัลภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ ▪ ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้ ▪ ผู้โชคดี เป็นผู้เสียค่าภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัลที่ได้รับ