บัตรกดเงินสดยูเมะพลัส
บริการทางการเงินเพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการของคุณ
และรองรับทุกการใช้จ่ายให้คุณสามารถใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้น
โปรโมชันเฉพาะลูกค้าสมัครใหม่บัตรกดเงินสดยูเมะพลัส สมัครและอนุมัติ รับ 2 ต่อ
ต่อที่ 1 เพียงสมัครและได้รับการอนุมัติ รับของสมนาคุณตามรายได้
ต่อที่ 2 เลือกรับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0% นาน 30 วัน หรือ กระเป๋าเดินทางล้อลาก เพียงทำรายการเบิกถอนเงินสดครั้งแรก
ภายใน 30 วันหลังได้รับอนุมัติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ “เงื่อนไขรายการ”

จุดเด่นของยูเมะพลัส

 • สมัครง่าย เอกสารการสมัครไม่ยุ่งยาก ไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือผู้ค้ำประกัน
 • เมื่ออนุมัติปั๊บ เปิดบัตรปุ๊บ กดเงินได้ทันที
 • เบิกถอนเงินสดออนไลน์ ปลอดภัย ง่าย สะดวก โดยทำรายการผ่าน Umay+ Application
 • จ่ายคืนสบาย เลือกชำระได้อย่างอิสระ ขั้นต่ำเพียง 3% แต่ไม่ต่ำกว่า 200 บาท

สิทธิประโยชน์ของบัตร

 • วงเงินสินเชื่อหมุนเวียนอนุมัติวงเงินไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ
 • ผ่อนง่าย สบายกระเป๋าเลือกผ่อนชำระสินค้าได้ตามต้องการ ณ ร้านค้าสมาชิกที่มีสัญลักษณ์
 • คุ้มค่ากับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ การคำนวณดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกตามยอดใช้จริง

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • อายุ 20-55 ปี (สัญชาติไทย)
 • พนักงานผู้มีรายได้ประจำดังนี้
  • รายได้ประจำตั้งแต่ 7,000 บาท ขึ้นไป สำหรับบัตรกดเงินสดยูเมะพลัส
  • รายได้ประจำตั้งแต่ 20,000 บาท ขึ้นไป สำหรับบัตรกดเงินสดยูเมะพลัส พรีเมียร์
 • มีหมายเลขโทรศัพท์ที่บ้าน หรือ ที่ทำงานที่ติดต่อได้
 • มีที่อยู่และที่ทำงานอยู่ในพื้นที่ให้บริการ

เอกสารประกอบการสมัคร

1. บัตรประชาชน ตัวจริง

2. เอกสารแสดงรายได้

 • รับเงินเดือนโดยโอนผ่านธนาคาร
 • - สลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน ตัวจริง (ไม่เกิน 2 เดือน)
 • - บัญชีเงินฝากย้อนหลังไม่น้อยกว่า 3 เดือน ตัวจริง
 • รับเงินเดือนโดยไม่โอนผ่านธนาคาร
 • - สลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน ตัวจริง (ไม่เกิน 2 เดือน)

หมายเหตุ: กรุณาแสดงเอกสารฉบับจริงต่อเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง

สงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าที่สมัครบัตรกดเงินสดยูเมะพลัสตั้งแต่ 1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 2567

• สำหรับลูกค้าที่สมัครและได้รับการอนุมัติ ณ สาขาหรือจุดรับสมัครที่ร่วมรายการ รับของสมนาคุณ ดังนี้

 • - สำหรับผู้มีรายได้ประจำตั้งแต่ 7,000 - 14,999 บาท รับกระเป๋า Umay+ Tote มูลค่า 350 บาท
 • - สำหรับผู้มีรายได้ประจำตั้งแต่ 15,000 บาท ขึ้นไป รับกระเป๋า Umay+ Trolley มูลค่า 1,250 บาท

• ของสมนาคุณตามรายได้ที่ลูกค้าได้รับจะยึดจากรายได้ที่บริษัทนำมาใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาสินเชื่อ

• อนุมัติวงเงินไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ

• อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน

 • - สำหรับบัตรกดเงินสดยูเมะพลัส ไม่เกิน 25% ต่อปี
 • - สำหรับบัตรกดเงินสดยูเมะพลัส พรีเมียร์ 19.8% หรือไม่เกิน 25% ต่อปี

• ผู้สมัครที่ได้รับการอนุมัติต้องคงสภาพการเป็นสมาชิกบัตรกดเงินสดยูเมะพลัสถึงวันรับของสมนาคุณ

• บริษัทฯ จะทำการแจ้งสิทธิ์และช่องทางการรับของสมนาคุณผ่านทาง SMS แก่ลูกค้า ในกรณีจัดส่งของสมนาคุณทางไปรษณีย์และไม่มีผู้รับของสมนาคุณ ทางไปรษณีย์จะทำการออกใบแจ้งเพื่อให้ลูกค้าไปรับพัสดุ ณ ที่ทำการไปรษณีย์หากลูกค้าไม่ไปรับพัสดุภายในเวลาที่กำหนด หรือไม่มีการแจ้งกลับบริษัทฯ กรณีไม่ได้รับของสมนาคุณภายใน 90 วันหลังจากได้รับ SMS แจ้งสิทธิ์ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการรับของสมนาคุณ

• ขอสงวนสิทธิ์ในการแลกเปลี่ยนของสมนาคุณเป็นเงินสดและในกรณีของสมนาคุณหมด บริษัทฯ ขอเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณที่มีมูลค่าใกล้เคียงกัน โดยแจ้งผ่านช่องทางที่บริษัทฯ สามารถแจ้งให้แก่ลูกค้าทราบได้

• ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย โดยแจ้งผ่านช่องทางที่บริษัทฯ สามารถแจ้งให้แก่ลูกค้าทราบได้

• กรณีมีข้อพิพาทใด ๆ คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

เงื่อนไขการรับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ

• อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0% นาน 30 วัน สำหรับลูกค้าบัตรกดเงินสดยูเมะพลัสและบัตรกดเงินสดยูเมะพลัส พรีเมียร์
• ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรโมชันที่ท่านเลือกแล้ว 1 ท่าน เลือกได้เพียง 1 รายการเท่านั้น
• ขอสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าสมัครใหม่ที่ทำรายการเบิกถอนเงินสดภายใน 30 วัน หลังจากวันที่ได้รับการอนุมัติ
• อัตราดอกเบี้ยพิเศษจะเริ่มคำนวณจากวันที่ลูกค้าได้รับเงิน ทั้งนี้เฉพาะยอดเบิกถอนเงินสดทุกรายการในวันแรกเท่านั้น
• ลูกค้าต้องชำระค่างวดตามปกติในแต่ละรอบบัญชี เพื่อรักษาสิทธิ์รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ (ค่างวดที่ชำระเข้ามาจะนำไปตัดค่าใช้จ่ายและเงินต้นตามลำดับ)
• กรณีผิดนัดชำระรวมถึงชำระคืนไม่ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด บริษัทฯ จะทำการปรับอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินตามอัตราดอกเบี้ยปกติของลูกค้า (อัตราดอกเบี้ย 19.8 %
หรือไม่เกิน 25 % ต่อปี)
• บริษัทฯ จะทำการปรับอัตราดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินตามอัตราดอกเบี้ยปกติของลูกค้า ภายหลังระยะเวลาที่ลูกค้าได้รับสิทธิพิเศษครบตามกำหนด

เงื่อนไขการรับกระเป๋าเดินทางล้อลาก

• ขอสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าสมัครใหม่ ที่มียอดเบิกถอนเงินสด 15,000 บาทขึ้นไปภายใน 30 วัน หลังจากวันที่ได้รับการอนุมัติ ทั้งนี้เฉพาะยอดเบิกถอนเงินสดทุกรายการในวันแรกเท่านั้น และมียอดเงินต้นคงค้างไม่ต่ำกว่า 10,000 บาททุกวัน เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 30 วัน และต้องไม่มีการผิดนัดชำระกับทุกธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
• ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรโมชันที่เลือกแล้ว 1 ท่านเลือกได้เพียง 1 รายการเท่านั้น
• ลูกค้าจะได้รับอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินตามอัตราดอกเบี้ยปกติ (อัตราดอกเบี้ย 19.8% หรือไม่เกิน 25% ต่อปี)
• บริษัทฯ จะทำการยืนยันสิทธิ์การรับของสมนาคุณผ่านทาง SMS แก่ลูกค้าและจะทำการจัดส่งของสมนาคุณทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ของลูกค้าภายใน 90 วัน
• ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งของสมนาคุณ หากลูกค้าไม่มีการแจ้งกลับบริษัทฯ กรณีไม่ได้รับของสมนาคุณภายใน 90 วันหลังจากได้รับ SMS ยืนยันสิทธิ์
• ในกรณีที่ไม่มีผู้รับของสมนาคุณ ทางไปรษณีย์จะทำการออกใบแจ้งเพื่อให้ลูกค้าไปรับพัสดุ ณ ที่ทำการไปรษณีย์หากลูกค้าไม่ไปรับพัสดุภายในเวลาที่กำหนด จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการรับของสมนาคุณ
• ขอสงวนสิทธิ์ในการแลกเปลี่ยนของสมนาคุณเป็นเงินสดและในกรณีของสมนาคุณหมด บริษัทฯ ขอเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณที่มีมูลค่าใกล้เคียงกัน โดยแจ้งผ่านช่องทางที่บริษัทฯ สามารถแจ้งให้แก่ลูกค้าทราบได้
• กรณีมีข้อพิพาทใด ๆ คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

*หมายเหตุ:

• หลังจบรายการส่งเสริมการขายหรือกรณีผิดนัดชำระ อัตราดอกเบี้ยจะถูกปรับเป็นอัตราดอกเบี้ยปกติ 19.8% หรือไม่เกิน 25% ต่อปี
• กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว

ขั้นตอนการสมัครบัตรกดเงินสดยูเมะพลัสออนไลน์
ทำการกรอกข้อมูลส่วนตัว
ตรวจสอบความถูกต้อง
และกดส่งข้อมูล
กรอกข้อมูลส่วนตัว
ตรวจสอบความถูกต้อง
และกดส่งข้อมูลเพื่อรอ
เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ