เปิดเคล็ดลับ สมัครบัตรกดเงินสดอย่างไรให้ผ่านง่าย อนุมัติไว

     ในยุคนี้ ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าการมีบัตรกดเงินสดสามารถเพิ่มความสะดวกสบาย และเสริมสภาพคล่องทางการเงินให้กับชาวมนุษย์เงินเดือนได้เป็นอย่างมาก สำหรับบัตรกดเงินสด นั้น นอกจากจะใช้เบิกถอนเงินเพื่อการใช้จ่ายยามฉุกเฉิน ยังสามารถใช้แบ่งจ่ายผ่อนซื้อสินค้า บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายรายเดือนได้ดีอีกด้วย อีกทั้งบัตรกดเงินสดไม่มีค่ารักษาสถานภาพบัตรหรือค่าธรรมเนียมรายปี ดังนั้นการมีบัตรกดเงินสดติดตัวไว้ก็เหมือนมีเงินสดสำรองพร้อมรับมือกับค่าใช้จ่ายฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต นับเป็นการเตรียมความพร้อมที่ดีสำหรับรับมือกับภาวะฉุกเฉินทางการเงิน

     การสมัครบัตรกดเงินสดนั้น ปัจจุบันสามารถทำได้ง่ายๆ ด้วยตัวเอง โดยสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ แค่ปลายนิ้วคลิก  ซึ่งการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อนั้นเราไม่สามารถคาดการณ์ได้เลยว่าจะต้องใช้เวลามากน้อยเพียงใดในการพิจารณาเนื่องจากมีหลายปัจจัยรวมถึงความครบถ้วนและถูกต้องของเอกสารของผู้สมัคร ดังนั้นก่อนจะสมัครบัตรกดเงินสดหรือยื่นขอสินเชื่อทางการเงินควรเตรียมความพร้อมอะไรบ้าง เพื่อให้การพิจารณาอนุมัติผ่านฉลุย

3 เทคนิค สมัครบัตรกดเงินสดทางออนไลน์ให้ผ่านง่าย อนุมัติไว ต้องทำอย่างไร

เปิดไม้เด็ดเคล็ดลับทุกซอกมุม อนุมัติง่าย ผ่านฉลุย มีเทคนิค ข้อควรรู้อะไรบ้าง ไปดูกันเลย

1. ตรวจสอบคุณสมบัติ

     เกณฑ์การสมัครบัตรกดเงินสดของแต่ละสถาบันการเงิน ย่อมมีรายละเอียดของเกณฑ์การสมัครที่แตกต่างกัน ผู้ที่จะสมัครจึงต้องตรวจสอบข้อมูลความต้องการของสถาบันการเงินเจ้าของบัตรให้ถี่ถ้วน ว่าผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไร อาจทำเป็นเช็กลิสต์เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติตามเกณฑ์ก็ได้เช่น การสมัครบัตรกดเงินสดยูเมะพลัส ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

  • เป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 20-55 ปีบริบูรณ์ 
  • เป็นพนักงานที่มีรายได้ประจำตั้งแต่ 7,000 บาทขึ้นไป
  • มีอายุการทำงานตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป
  • มีที่อยู่และที่ทำงานอยู่ในพื้นที่บริการ 
  • มีหมายเลขโทรศัพท์บ้าน หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงานที่สามารถติดต่อได้ และระบุ ไว้อย่างชัดเจน

หากมีคุณสมบัติครบถูกต้องตามเกณฑ์ที่สถาบันการเงินเจ้าของบัตรกำหนด ก็จะยิ่งเพิ่มโอกาสในการอนุมัติการสมัครมากยิ่งขึ้นด้วย

2. มีประวัติการทำธุรกรรมทางการเงินที่ดี

     การมีประวัติทางการเงินที่ดี ไม่เคยค้างหรือผิดนัดชำระหนี้ ย่อมเป็นคะแนนเครดิตที่ดีต่อตัวของผู้สมัครเอง  แม้จะเป็นเพียงการทำธุรกรรมทางการเงินเล็ก ๆ แต่หากมีการชำระหนี้ตามกำหนดอย่างสม่ำเสมอ ก็สามารถสร้างความน่าเชื่อถือให้ผู้สมัครบัตร หรือผู้ขอสินเชื่อ

3. เตรียมเอกสารให้พร้อมและครบถ้วน

     เอกสารในการสมัครอาจแตกต่างกันไปในแต่ละสถาบันการเงินผู้ให้บริการ เช่นเดียวกันกับคุณสมบัติของผู้สมัคร ดังนั้นผู้สมัครควรตรวจสอบ หรือสอบถามรายละเอียดของเอกสารประกอบการพิจารณาขอสินเชื่อ หรือสมัครบัตรกดเงินสดจากผู้ให้บริการอย่างชัดเจน เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน เอกสารรับรองเงินเดือน หรือหลักฐานการรับ/จ่ายเงินเดือนจากนายจ้าง สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร เป็นต้น

ตัวอย่างเช็กลิสต์เอกสารประกอบการพิจารณาอนุมัติการสมัครบัตรกดเงินสดยูเมะพลัส และยูเมะพลัสพรีเมียร์ เอกสารที่ต้องเตรียมมีดังนี้

  1. บัตรประชาชนตัวจริง
  2. เอกสารแสดงรายได้ เช่น สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือนตัวจริง มีอายุไม่เกิน 2 เดือนนับจากวันที่ออกเอกสาร

หากเตรียมเอกสารครบถ้วนตั้งแต่การยื่นสมัครในครั้งแรก การอนุมัติก็จะยิ่งรวดเร็ว โอกาสที่การสมัครจะประสบความสำเร็จก็มีมากยิ่งขึ้น นอกจากคุณสมบัติผู้สมัคร และการเตรียมความพร้อมเรื่องเอกสารการสมัครแล้ว การเข้าใจหลักเกณฑ์การพิจารณาของสถาบันการเงิน ก็ช่วยให้เราสามารถคาดคะเนผลของการยื่นขอสินเชื่อได้เหมือนกัน

หลักการอนุมัติของสถาบันการเงิน มีหลัก 5 ข้อ หรือที่เรียกกันว่า 5C ซึ่งมีดังนี้

1. Character หรือ คุณลักษณะ

     เช่น อายุเท่าไหร่ ทำอาชีพอะไร  และความน่าเชื่อถือของผู้ขอสินเชื่อหรือผู้สมัครบัตร ข้อมูลการใช้และการชำระสินเชื่อในอดีต

2. Capacity หรือความสามารถในการชำระหนี้คืน

     ผู้สมัคร หรือผู้ขอสินเชื่อจะสามารถจ่ายคืนตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ได้หรือไม่ รวมถึงความมั่นคงของรายได้ที่จะนำมาชำระหนี้ในอนาคตด้วย เช่น รายได้ในปัจจุบัน ภาระหนี้สินที่มีอยู่ ประวัติการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรกดเงินสด

3. Capital หรือ เงินทุน สินทรัพย์ หรือเงินฝากของผู้ขอสินเชื่อ

     เพื่อเป็นหลักประกันการให้กู้ยืมในกรณีที่เกิดปัญหาไม่สามารถชำระหนี้ก็ยังมีสินทรัพย์เป็นแหล่งเงินสำรองในการชำระหนี้ได้อยู่ ซึ่งส่วนมากบัตรกดเงินสดนั้นจะไม่มีการเรียกขอหลักประกันดังกล่าวในการประกอบการการสมัคร

4. Collateral หรือ ผู้ค้ำประกันหรือหลักประกันเพื่อใช้ในการขอสินเชื่อ

     เพื่อให้สถาบันการเงินมีความมั่นใจและลดความเสี่ยงหากผู้ขอสินเชื่อไม่ชำระหนี้ตามกำหนด ซึ่งสำหรับบัตรกดเงินสดเป็นสินเชื่อที่ไม่จำเป็นต้องมีหลักทรัพย์หรือผู้ค้ำประกัน จึงมีอัตราดอกเบี้ยมากกว่าสินเชื่อประเภทอื่นเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

5. Conditions หรือ ปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อรายได้ของผู้ขอสินเชื่อ

     เช่น สภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อ ความมั่นคงในรายได้ และหน้าที่การงาน ซึ่งจะมีผลต่อความสามารถในการชำระหนี้ในอนาคต

หากผู้สมัครบัตรกดเงินสดมีคุณสมบัติเป็นไปตามที่สถาบันการเงินกำหนดและ มีพฤติกรรมทางการเงินและคะแนนเครดิตที่ดี รวมถึงเตรียมเอกสารการสมัครครบถ้วนตามที่ผู้ให้บริการบัตรร้องขอ การสมัครและการอนุมัติก็มีโอกาสที่สำเร็จแน่นอน สมัครบัตรกดเงินสด