การขอสินเชื่อเป็นหนึ่งวิธีที่ช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงินให้กับคุณได้ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินจำนวนมาก ทั้งนี้ก่อนขอสินเชื่อจำเป็นต้องตระหนักถึงความจำเป็นในการใช้เงินอย่างแท้จริง รวมถึงความสามารถในการผ่อนชำระตามสัญญาในการกู้เงินระยะยาวด้วย  

เช็กให้แน่ใจ! จำเป็นต้องใช้เงินมากแค่ไหน ก่อนตัดสินใจยื่นขอ
เพราะเราเข้าใจดีว่าแต่ละคนมีความต้องการ และจุดประสงค์ในการขอสินเชื่อแตกต่างกันออกไป แต่ก่อนตัดสินใจขอสินเชื่อนั้นเราอยากให้คุณเช็กให้แน่ใจก่อนว่า คุณจำเป็นต้องขอสินเชื่อจริงหรือไม่ โดยเราขอแบ่งความจำเป็นในการขอสินเชื่อออกเป็น 2 รูปแบบ เพื่อให้คุณได้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้น ดังนี้

1. ขอสินเชื่อเพื่อสร้างอนาคต เป็นการขอเพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ขยายกิจการ ซื้ออุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ ซื้อบ้าน ค่าเทอม ค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น

2. ขอสินเชื่อเพื่ออำนวยความสะดวกสบายในการใช้ชีวิต ในที่นี้หมายถึง การทำให้ชีวิตดีขึ้นในช่วงระยะเวลาสั้นๆ โดยไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์หรือผลดีในระยะยาว เช่น การซื้อเสื้อผ้า สินค้าแบรนด์เนม ทานอาหารร้านหรู ซื้อตั๋วเครื่องบิน เป็นต้น

การขอสินเชื่อเพื่อธุรกิจ
สินเชื่อเพื่อธุรกิจมีให้เลือกขอหลายรูปแบบ เพื่อรองรับความต้องการของผู้ประกอบการ เช่น สินเชื่อ SME สินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ สินเชื่อเพื่อการค้าระหว่างประเทศ ฯลฯ เนื่องจากแต่ละคนมีขนาดธุรกิจและจุดประสงค์ในการขอสินเชื่อแตกต่างกัน เช่น 
  • เพื่อสร้างธุรกิจใหม่ 
  • เพื่อซ่อมเครื่องจักรในการผลิต 
  • เพื่อใช้เป็นเงินหมุนเวียนในธุรกิจ ให้ธุรกิจมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น
  • เพื่อการพัฒนาธุรกิจ ขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศ ฯลฯ

ทั้งนี้ผู้ยื่นขอสินเชื่อจำเป็นต้องศึกษารายละเอียดของสินเชื่ออย่างรอบคอบ มีการกำหนดแผนงานการใช้เงินอย่างชัดเจนให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจที่วางไว้ พร้อมคำนวณผลตอบแทน และความคุ้มค่าจากการลงทุนก่อนยื่นขอสินเชื่อด้วย นอกจากนี้ต้องพิจารณาความสามารถในการชำระเงินในอนาคตให้ได้ครบถ้วน ตรงต่อเวลา เพื่อป้องกันการเกิดดอกเบี้ย และอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจในอนาคตที่ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของธุรกิจได้

การขอสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
บ้านเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ของมนุษย์ ดังนั้น จึงไม่ใช่เรื่องแปลกหากหลายๆ คนอยากมีบ้านเป็นของตัวเอง ซึ่งการซื้อบ้าน ซื้อคอนโด รวมไปถึงการต่อเติม การรีโนเวทบ้าน ล้วนต้องใช้เงินเป็นจำนวนมาก ซึ่งการใช้เงินสดมาใช้จ่ายในส่วนนี้อาจไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับใครหลายๆ คน ดังนั้น การขอสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยจึงเป็นทางออกที่จะช่วยในส่วนนี้ได้ 
ทั้งนี้ก่อนยื่นขอสินเชื่อหรือก่อนกู้เงินซื้อบ้านต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ ทั้งขนาดของบ้านที่เหมาะสมกับจำนวนสมาชิกที่อยู่อาศัย ทำเล ความสะดวกในการเดินทาง ความน่าเชื่อถือของโครงการ แล้วนำมาเทียบกับราคา กับความสามารถในการผ่อนชำระในระยะยาวของเราด้วย

การขอสินเชื่อรถ
การขอสินเชื่อรถหรือกู้เงินเพื่อซื้อรถ ต้องพิจารณาก่อนว่ามีจำเป็นในการใช้รถมากน้อยแค่ไหน หากใช้เป็นเครื่องมือประกอบอาชีพ ใช้เดินทางเพราะบ้านอยู่ไกลจากที่ทำงาน ใช้เพื่อเดินทางไปหาลูกค้าต่างจังหวัดเป็นประจำ และคำนวณแล้วว่าการผ่อนรถคุ้มค่ากว่าการนั่งรถสาธารณะ และอำนวยความสะดวกในการเดินทางได้มาก ก็แนะนำให้ยื่นขอสินเชื่อรถเพื่อซื้อรถจะดีกว่า เพราะถือว่าได้นำรถนำมาใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง

ทั้งนี้ ก่อนยื่นขอสินเชื่อเพื่อซื้อรถ ควรตั้งงบประมาณการซื้อรถและเงินดาวน์รถไว้ในใจ แล้วค่อยพิจารณารุ่นรถให้อยู่ในงบที่ตั้งไว้ หรือหากซื้อรถมือสองก็ควรตรวจสอบสภาพรถอย่างละเอียดว่าคุ้มค่ากับราคาหรือไม่ ที่สำคัญอย่าลืมประเมินความสามารถในการผ่อนชำระเงินค่างวดรถจนกว่าจะชำระครบตามวงเงินที่ขอ รวมถึงคำนวณรายจ่ายอื่นๆ ให้สอดคล้องกับรายได้ของตนเองด้วย เช่น ค่าน้ำมัน ค่าบำรุงรักษารถยนต์ ค่าพ.ร.บ. ค่าประกันภัยรถยนต์ ค่าที่จอดรถ เป็นต้น

การขอสินเชื่อเพื่อการศึกษา
การศึกษาเป็นรากฐานสำคัญในการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพในอนาคต ดังนั้นสินเชื่อเพื่อการศึกษา จึงเป็นสินเชื่อที่ตอบโจทย์ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ทางการศึกษา รวมไปถึงผู้ที่มีความจำเป็นต้องใช้เงินจำนวนมากในการศึกษา และยิ่งการศึกษาในระดับสูงขึ้นไป ยิ่งมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมไปถึงผู้ต้องการเรียนหลักสูตรอินเตอร์  หรือมีความฝันอยากเรียนต่อต่างประเทศ  

ซึ่งการขอสินเชื่อเพื่อการศึกษานั้นมีวัตถุประสงค์หลัก คือ นำไปใช้จ่ายในการศึกษา เช่น ค่าเล่าเรียน ค่าหนังสือ ค่าอุปกรณ์การศึกษา ฯลฯ โดยสถาบันการเงินแต่ละแห่งจะมีเงื่อนไขการยื่นขอสินเชื่อและการอนุมัติสินเชื่อแตกต่างกันออกไป ส่วนใหญ่จะกำหนดให้มีผู้ค้ำประกันหรือมีหลักทรัพย์ค้ำประกันด้วย โดยวงเงินสินเชื่อ ให้วงเงินกู้ตามเกณฑ์ที่ธนาคารกําหนด ทั้งนี้สามารถให้บิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือญาติของผู้ที่ต้องการศึกษาต่อเป็นผู้ยื่นขอสินเชื่อได้ด้วย
ทั้งนี้ ขอย้ำอีกครั้งว่าการขอสินเชื่อเป็นเรื่องที่ต้องวางแผนและคิดให้รอบคอบ ผู้ยื่นกู้ต้องศึกษารายละเอียดของสินเชื่อประเภทต่างๆ อย่างถี่ถ้วน ทั้งข้อตกลง เงื่อนไขการขอสินเชื่อ อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาการผ่อนชำระ จำนวนเงินผ่อนชำระในแต่ละเดือน ฯลฯ ที่สำคัญต้องคำนึงถึงรายรับ - รายจ่ายของตนเองที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อประเมินความสามารถในการผ่อนชำระคืน ควรเลือกสินเชื่อที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำที่สุด เพื่อให้ชำระคืนได้ง่ายและไม่มีภาระที่หนักมากจนเกินไป และควรเตรียมเอกสารประกอบให้พร้อมเพื่อเพิ่มโอกาสในการได้รับการอนุมัติสินเชื่อได้ง่ายมากขึ้น  

นอกจากสินเชื่อประเภทต่างๆ ที่เราแนะนำไปข้างต้นแล้ว การมีบัตรกดเงินสดติดตัวไว้ก็นับว่าเป็นเรื่องดีเช่นกัน เพราะพร้อมรองรับหากเกิดเหตุจำเป็นที่ต้องใช้เงินสดอย่างเร่งด่วน เช่น ค่าผ่าตัดรักษาพยาบาล ค่าซ่อมรถ ฯลฯ ซึ่งจะทำให้คุณไม่ต้องเสียเวลายื่นขอสินเชื่อ ที่ต้องรอเวลาอนุมัตินาน เช่น บัตรกดเงินสดยูเมะพลัส ที่สมัครขอสินเชื่อได้ง่ายผ่านทางออนไลน์ ไม่ต้องใช้ผู้ค้ำประกัน ทราบผลอนุมัติไว สามารถสั่งเงินโอนเข้าบัญชีได้ตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยอัตราดอกเบี้ย 0% นานถึง 30 วัน* หรือหากสมัครไว้แล้วไม่ได้ใช้ก็ไม่เกิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น 

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด