รู้ก่อนกู้ กู้ที่ไหนสบายใจที่สุด

     ในสถานการณ์และภาวะเศรษฐกิจที่ไม่สู้ดีแบบนี้หลายคนอาจจะต้องกู้ยืม หรือจำเป็นต้องยื่นขอสินเชื่อ เพื่อนำเงินก้อนมาใช้จ่ายหรือเสริมสภาพคล้องทางการเงิน แต่การจะเป็นกู้เงินสักครั้งนั้นเป็นเรื่องที่ค่อนข้างสำคัญอย่างมาก เพราะจะเป็นภาระค่าใช้จ่ายผูกพันในระยะยาว ดังนั้นการจะกู้ยืมหรือยื่นขอสินเชื่อสร้างภาระหนี้ จึงจำเป็นต้องศึกษาข้อมูลให้ดี และคิดตรึกตรองอย่างถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจ

ก้าวแรกของการตัดสินใจกู้ยืมเงิน

การเลือกแหล่งขอสินเชื่อ หรือแหล่งกู้เงิน ซึ่งมีให้เลือก 2 แบบ

  1. เงินกู้ในระบบ
  2. เงินกู้นอกระบบ

เงินกู้ในระบบ

     คือภาระหนี้ที่เกิดจากการกู้ยืม หรือขอสินเชื่อจากสถาบันทางการเงินที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย แบ่งออกเป็นหลายประเภท อาทิ สินเชื่อบ้าน สินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อเงินสดหรือสินเชื่อส่วนบุคคล รวมถึงบริการบัตรเครดิต, บัตรกดเงินสดสินเชื่อเหล่านี้คือหนี้ที่กฎหมายรับรองว่าเกิดการร้องขอสินเชื่อหรือเกิดการกู้ยืมจริง ๆ

อัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อเงินสดในระบบ

มีอัตราดอกเบี้ยที่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด คือมีอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมสูงสุด ไม่เกิน 25% ต่อปี และจะแจ้งอัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจน อาจมีหรือไม่มีหลักทรัพย์หรือผู้ค้ำประกันก็ได้ แต่จำเป็นต้องใช้เอกสารประกอบการยื่นขอสินเชื่อ เงื่อนไขการขอสินเชื่อ การชำระเงินคืน และอัตราดอกเบี้ย จะแตกต่างกันตามแต่ละสถาบันการเงินกำหนด

เมื่อเกิดปัญหาไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด

สำหรับสินเชื่อเงินสด/บัตรกดเงินสด เมื่อเกิดการติดขัดไม่สามารถชำระหนี้ได้ สามารถติดต่อกับสถาบันการเงินเพื่อรับคำปรึกษาและเจรจาเพื่อประนอมหนี้ได้

เงินกู้นอกระบบคือ

     ภาระหนี้ที่เกิดจากการกู้เงินจากบุคคลทั่วไป มีลักษณะเป็นการยืมเงินปากเปล่า หรืออาจมีหนังสือบันทึกข้อความ สัญญาไว้เป็นหลักฐาน เรามักพบเห็นเงินกู้ประเภทนี้ได้ตามแบนเนอร์โฆษณาออนไลน์ ใบปลิวที่มีคนแจก หรือแผ่นโฆษณาที่ติดอยู่ตามสถานที่ต่าง ๆ หรือเป็นการบอกกันปากต่อปาก ปล่อยกู้กันเองภายในกลุ่มของคนรู้จัก ขั้นตอนการขอกู้เงินก็รวบรัดฉับไว สามารถขอกู้และรับเงินได้ทันทีโดยอาจจะไม่ต้องมีเอกสารประกอบการขอกู้

อัตราดอกเบี้ยของเงินกู้นอกระบบ

มักไม่มีอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมที่ไม่ชัดเจน เนื่องจากถูกกำหนดโดยผู้ให้กู้ และมักจะมีอัตราดอกเบี้ยที่สูงเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ระยะเวลาชำระคืนไม่ชัดเจน และไม่มีหลักฐานการชดใช้หนี้ เงื่อนไขจะขึ้นอยู่กับผู้ให้กู้กำหนด และไม่มีการออกหลักฐานการชำระหนี้ ทำให้ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าลูกหนี้ได้ชำระหนี้คืนไปเท่าไหร่แล้ว ซึ่งอาจทำให้ลูกหนี้ถูกเอารัดเอาเปรียบได้

เมื่อเกิดปัญหาไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด

สำหรับเงินกู้นอกระบบ เมื่อเกิดปัญหาการชำระหนี้เกิดขึ้น มักไม่มีการประนีประนอมผ่อนผัน และหากเกิดการผิดนัดชำระหนี้จนเกิดการทวงหนี้ ก็อาจเป็นอันตรายทรัพย์สินของลูกหนี้ได้

สุดท้ายแล้วกู้ที่ไหนดี ลองเปรียบเทียบกันง่ายๆ ตามรางด้านล่างนี้

รู้อย่างนี้แล้ว หากเราจำเป็นต้องเป็นหนี้คงสามารถตัดสินใจได้แล้วว่าควรเลือกกูจากแหล่งเงินกู้ภายในระบบภายใต้การคุ้มครองตามกฎหมายเพื่อความยุติธรรม ชัดเจน และปลอดภัยทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สิน

ทำอย่างไรเมื่อเป็นหนี้นอกระบบ

     หากคุณเป็นหนี้นอกระบบไปแล้ว ต้องการพิจารณาปรับโครงสร้างหนี้เพื่อย้ายเข้ามาอยู่ในระบบ คุณสามารถเข้าไปติดต่อขอคำปรึกษารับข้อเสนอและแนวทางการช่วยเหลือที่สถาบันการเงินได้ เช่น การขอสินเชื่อเพื่อกดเงินไปปิดหนี้นอกระบบ

ต้องการขอสินเชื่อเงินสด/สมัครบัตรกดเงินสด ต้องทำอย่างไร

     หากคุณกำลังต้องการยื่นขอสินเชื่อเงินสดหรือบัตรกดเงินสด สิ่งแรกที่ควรรู้คือวัตถุประสงค์ในการใช้ ซึ่งแต่ละแบบมีอัตราดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียมที่แตกต่างกันออกไปตามวัตถุประสงค์ของการขอกู้ ซึ่งรายละเอียดเงื่อนไขในการยื่นกู้ ขึ้นอยู่กับแต่ละสถาบันการเงินผู้เป็นเจ้าของสินเชื่อจะกำหนด ดังนั้นการเลือกสินเชื่อที่เหมาะสมจึงมีความสำคัญ สามารถช่วยให้คุณประหยัดดอกเบี้ยไปได้มากเลยทีเดียว

สำหรับบุคคลทั่วไปที่ต้องการยื่นขอสินเชื่อเพื่อการอุปโภคหรือบริโภคและใช้จ่ายในยามจำเป็น สินเชื่อบุคคล สินเชื่อเงินสด หรือ สินเชื่อในรูปแบบบัตรกดเงินสดสามารถช่วยคุณได้

สินเชื่อเงินสด

     ต้องไปยื่นเอกสารขอสินเชื่อที่สถาบันการเงินที่ หรือบางสถาบันการเงินก็สามารถสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ได้ โดยวงเงินที่ได้รับจะขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่ผู้ขอกู้ระบุในเอกสารตอนยื่นร้องขอสินเชื่อ และควรระบุวงเงินเท่าที่จำเป็น เพื่อลดภาระหนี้จากดอกเบี้ยที่จะเกิดในอนาคต ซึ่งแต่ละสถาบันการเงินก็จะมีเงื่อนไขที่แตกต่างกันออกไป เมื่อสินเชื่อผ่านการอนุมัติแล้ว เงินจะถูกโอนเข้าบัญชีของผู้ขอสินเชื่อโดยตรง และผู้ขอสินเชื่อสามารถนำเงินก้อนนั้นไปใช้จ่ายตามความต้องการได้ทันที

ดอกเบี้ยของสินเชื่อเงินสด

     จะมีอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าสินเชื่อที่มีหลักทรัพย์หรือผู้ค้ำประกัน เงื่อนไขการชำระเงินคืนก็จะแตกต่างกันออกไปตามแต่ละสถาบันการเงินผู้เป็นเจ้าของสินเชื่อกำหนด โดยจะมีการบันทึกรายละเอียดเงื่อนไขของสินเชื่อเอาไว้ในหนังสือสัญญา และสถาบันการเงินผู้ให้กู้จะส่งให้ผู้ขอกู้เก็บเอาไว้เป็นหลักฐาน และมีใบเสร็จชำระเงินเป็นหลักฐานเมื่อลูกหนี้ชำระเงินคืน หากลูกหนี้มีเงินก้อนก็สามารถนำมาจ่ายและปิดบัญชีเงินกู้ก่อนระยะเวลาที่กำหนดได้ เพื่อลดภาระดอกเบี้ย สินเชื่อบุคคลประเภทนี้ เหมาะกับผู้ที่ต้องการเงินก้อนใหญ่เพื่อใช้จ่ายตามต้องการ

บัตรกดเงินสด

     เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ถึงแม้จะยังไม่มีความจำเป็นที่ต้องใช้เงินสดหรือเงินก้อน แต่ก็สามารถสมัครเก็บเอาไว้เผื่อเหตุฉุกเฉินในอนาคตได้ โดยที่บัตรกดเงินสดนี้จะไม่มีค่าใช้จ่ายในการรักษาสถานภาพบัตรรายปี หากไม่มีการเบิกถอนเงินสด หรือใช้ผ่อนชำระสินค้า ก็จะไม่มีภาระหนี้เกิดขึ้น ผู้ถือบัตรกดเงินสดจะสามารถเบิกถอนเงินสดกี่ครั้งก็ได้เพราะเป็นวงเงินหมุนเวียนแต่จำนวนรวมต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับการอนุมัติจากสถาบันการเงินผู้เป็นเจ้าของบัตร การสมัครสามารถทำได้ง่าย ๆ ผ่านเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชันของสถาบันการเงิน หรือสามารถสมัครได้โดยตรงกับสถาบันการเงินที่มีสาขาใกล้บ้าน สมัครบัตรกดเงินสดยูเมะพลัส

ดอกเบี้ยของบัตรกดเงินสด

     อัตราดอกเบี้ยเป็นแบบลดต้นลดดอก และคิดเป็นรายวัน สามารถเลือกชำระได้แบบเต็มจำนวน หรือชำระขั้นต่ำ เงื่อนไขการชำระเงินคืนและอัตราดอกเบี้ยก็จะแตกต่างกันออกไปตามแต่ละสถาบันการเงินกำหนด บัตรกดเงินสดจึงเหมาะกับผู้ที่ต้องการเงินสดสำรองเพื่อสภาพคล่องในอนาคต หรือต้องการเงินสดมาช่วยเพิ่มอำนาจการใช้จ่าย ซึ่งบัตรกดเงินสดนี้สามารถกดเงินสดจากตู้ ATM ทั่วประเทศได้ตลอด 24 ชั่วโมง