ต้องยอมรับว่าในปัจจุบันนี้เศรษฐกิจและการเงินมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นการใช้บริการด้านการเงินในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายและการเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน จึงได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ตามเมื่อเกิดการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน การบริหารและจัดการชำระหนี้ถือเป็นเรื่องที่สำคัญ แล้วถ้าหากคุณไม่สามารถชำระหนี้ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาได้นั้น จะมีผลกระทบกับสินเชื่อทั้งในระยะสั้นและระยะยาวอย่างไรบ้าง ?

1. คะแนนเครดิต
สถาบันการเงินจะรายงานข้อมูลการชำระหนี้ไปยังบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ หรือ National Credit Bureau ซึ่งเป็นองค์กรที่รวบรวมและจัดการข้อมูลเครดิตของผู้ใช้บริการสถาบันการเงิน การผิดนัดชำระหนี้อาจทำให้คะแนนเครดิตบูโรของคุณลดลง ซึ่งคะแนนเครดิตบูโรนี้เป็นตัวกำหนดความเสี่ยงทางการเงินของคุณ เมื่อคุณได้คะแนนเครดิตที่ต่ำจากการผิดนัดชำระหนี้ ก็ยิ่งยากต่อการขอสินเชื่อในอนาคต

2. อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น
แน่นอนว่าหากคุณมีประวัติการผิดนัดชำระหนี้แล้ว สถาบันการเงินอาจพิจารณาความเสี่ยงทางการเงินของคุณว่าเป็นความเสี่ยงที่สูง ซึ่งอาจทำให้มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นกว่าปกติในสินเชื่อที่คุณได้ขอไป

3. การขอสินเชื่อในอนาคต
การมีประวัติการผิดนัดชำระหนี้อาจส่งผลต่อการอนุมัติหรือปฏิเสธการให้สินเชื่อได้เพราะก่อนที่สถาบันการเงินจะอนุมัติการให้สินเชื่อต่าง ๆ เช่น สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อบ้าน สินเชื่อรถยนต์ ฯลฯ ทางสถาบันการเงินมักตรวจสอบประวัติเครดิตของคุณก่อนที่จะอนุมัติว่ามีการผิดนัดชำระหนี้ หรืออยู่ใน Blacklist หรือไม่

4. การได้รับสิทธิประโยชน์
เมื่อคุณมีประวัติการผิดนัดชำระหนี้กับสถาบันการเงิน สิ่งที่ตามมาอีกหนึ่งอย่างคือคุณจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางการเงินลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับคนอื่น ๆ เช่น ในกรณีที่ไม่เคยผิดนัดชำระหนี้เลย ผู้นั้นอาจได้อัตราดอกเบี้ยที่ต่ำ วงเงินที่สูงขึ้น หรือเงื่อนไขที่ดีกว่า

การปรับโครงสร้างหนี้กับสถาบันการเงิน
‘การปรับโครงสร้างหนี้’ เป็นวิธีที่สถาบันการเงินและผู้กู้สามารถร่วมกันกำหนดเงื่อนไขการชำระหนี้ใหม่ เพื่อแก้ไขสถานการณ์การผิดนัดชำระหนี้และลดผลกระทบทางการเงินในระยะยาว ซึ่งอาจช่วยลดภาระการชำระหนี้ที่มีปัญหาและช่วยสร้างสภาพการเงินที่แข็งแกร่งขึ้นในอนาคต

แนวทางการปรับโครงสร้างหนี้กับสถาบันการเงิน
แนวทางการปรับโครงสร้างหนี้มีหลายรูปแบบที่สามารถจัดการได้และเหมาะสมกับสถานการณ์ทางการเงินของผู้กู้ ซึ่งมีแนวทาง ดังนี้
• การลดอัตราดอกเบี้ย
คุณสามารถเสนอสถาบันทางการเงินให้พิจารณาลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อช่วยลดภาระการชำระหนี้ได้ ถือเป็นการเสริมสภาพคล่องให้กับผู้กู้เป็นอย่างมาก เพราะถ้าอัตราดอกเบี้ยสูง ก็จะเป็นปัจจัยที่ทำให้เงินต้นที่ต้องชำระเพิ่มขึ้น
• การเพิ่มระยะเวลาการชำระหนี้
การเพิ่มระยะเวลาการชำระหนี้จะช่วยลดจำนวนเงินต้นที่ต้องชำระในแต่ละเดือน ทำให้ผู้กู้สามารถจัดการการชำระหนี้ได้สะดวกขึ้น
• การลดเงินต้น
การเสนอขอลดเงินต้นที่ต้องชำระ สถาบันการเงินจะพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก็ต่อเมื่อคุณสามารถชำระหนี้ค้างชำระเป็นส่วนหนึ่งของเงินต้น
• การรวมหนี้
ในกรณีที่คุณมีหลายสินเชื่อหรือหนี้ค้างชำระกับหลายสถาบันการเงิน การรวมหนี้เป็นทางเลือกที่คุณสามารถปรับโครงสร้างหนี้ได้ โดยรวมหนี้ทั้งหมดเข้าด้วยกันเป็นหนี้เดียว
• การลดค่าปรับการชำระหนี้
การผิดนัดชำระหนี้จำเป็นต้องมีการจ่ายค่าปรับ ซึ่งคุณสามารถขอให้สถาบันการเงินพิจารณาการลดหรือยุบค่าปรับให้น้อยลงได้
• การเพิ่มเงินทุน
หากคุณมีทรัพย์สินหรือเงินออม การเพิ่มเงินทุนเข้าไปชำระหนี้อาจเป็นทางเลือกที่ดีในการลดหนี้ค้างชำระ

ทั้งนี้ หากคุณกำลังเผชิญกับสถานการณ์ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขการชำระหนี้เดิมได้ หรือกำลังมองหาวิธีการรับมือในการผิดนัดชำระหนี้ การปรับโครงสร้างหนี้และจัดทำแผนที่เหมาะสมกับสถานการณ์การเงินในปัจจุบันของคุณถือเป็นสิ่งที่จำเป็น ซึ่งบัตรกดเงินสดยูเมะพลัสนับเป็นอีกหนึ่งตัวช่วย ให้คุณจัดสรรและวางแผนการเงินได้อย่างมีคุณภาพ ลดโอกาสในการเกิดหนี้และสามารถจัดการกับค่าใช้จ่ายได้อย่างลงตัว เพื่อเครดิตที่ดีและการเข้าถึงสินเชื่ออื่น ๆ ในอนาคต พร้อมรองรับทุกความเสี่ยง ให้คุณจัดการบริหารเรื่องทางการเงินได้ง่ายขึ้น เช่น กดเงินสดดอกเบี้ย 0% นาน 30 วัน* หรือสมัครไว้แล้วไม่ได้กดเงินก็ไม่เสียดอกเบี้ย

*เพียงมียอดเบิกถอนเงินสดภายใน 30 วันหลังได้รับการอนุมัติ (เฉพาะยอดเบิกถอนภายในวันแรกเท่านั้น), หลังจบโปรฯ อัตราดอกเบี้ยปรับเป็นปกติ 19.8% หรือไม่เกิน 25% ต่อปี, กรณีผิดนัดชำระจะถูกปรับเป็นอัตราดอกเบี้ยปกติ, ดูเงื่อนไขได้ที่ www.umayplus.com, กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว