แจ้งลูกหนี้ให้ทราบภาระหนี้พร้อมข้อมูลสำคัญอื่น ๆ เช่น
- ระยะเวลาค้างชำระ
- ค่าธรรมเนียมการทวงถาม
- เบอร์ติดต่อในการชำระหนี้
- ช่องทางขอคำปรึกษา
- สิทธิ/วิธีการ/ช่องทางร้องเรียน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ 0 2695 0000