สมัครบัตรกดเงินสด
สมัครบัตรกดเงินสด
Downloading GIF

มาตรการให้ความช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19

แบบฟอร์มลงทะเบียนผู้ได้รับผลกระทบ COVID 19

คำถาม คำตอบ
มาตรการให้ความช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 คืออะไร

คือมาตรการให้ความช่วยเหลือสำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ครอบคลุมทั้งลูกค้าที่ได้รับความช่วยเหลือภายใต้มาตรการเดิมและลูกค้าที่ยังไม่เคยเข้าร่วมมาตรการมาก่อน

กรณีได้รับผลกระทบจาก COVID-19 และต้องการความช่วยเหลือจะต้องทำอย่างไร

ลูกค้าสามารถลงทะเบียน พร้อมทั้งแนบเอกสารตามรายละเอียดด้านล่าง เพื่อให้บริษัทฯพิจารณาแนวทางช่วยเหลือ ทั้งนี้กรณีลูกค้าที่ครบกำหนดระยะเวลาช่วยเหลือภายใต้มาตรการเดิม สามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับการพิจารณาแนวทางความช่วยเหลือได้เช่นกัน

ผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมโครงการช่วยเหลือดูแลลูกค้าในครั้งนี้มีอะไรบ้าง

สินเชื่อหมุนเวียน และสินเชื่อผ่อนชำระ

คุณสมบัติของลูกค้าที่จะเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือ

ลูกค้าปกติที่ไม่ค้างชำระ หรือค้างชำระไม่เกิน 90 วัน ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ทุกคน สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ โดยไม่มีเกณฑ์ขั้นต่ำของระยะเวลาการเป็นลูกค้ากับบริษัทฯ

ระยะเวลาของโครงการช่วยเหลือ

ลูกค้าสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงจากทางบริษัทฯ

จะทราบผลการช่วยเหลือได้อย่างไร

หลังจากทางบริษัทฯได้รับข้อมูลจากลูกค้าครบถ้วน และพิจารณาตามเงื่อนไขที่กำหนดแล้ว ทางบริษัทฯจะมี SMS ส่งแจ้งผลไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ลูกค้าลงทะเบียนไว้กับบริษัทฯอีกครั้ง

หากสมัครเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือเรียบร้อยแล้วสามารถยกเลิกได้หรือไม่

หากลูกค้าเข้าร่วมโครงการแล้ว ต่อมาภายหลังมีความสามารถในการชำระ ก็สามารถชำระเข้ามาได้ตามปกติ ซึ่งระบบก็จะนำยอดเงินของลูกค้าไปหักลดยอดหนี้ดอกเบี้ยและเงินต้นตามเงื่อนไขปกติ

ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ – สกุล *
เลขที่บัตรประชาชน *
เบอร์โทรศัพท์มือถือ *
ผลกระทบที่เกิดกับท่าน
ท่านเป็นผู้ได้รับผลกระทบทางด้านสุขภาพ จากไวรัสโคโรน่า (Covid-19) ใช่หรือไม่*

ท่านเป็นผู้ได้รับผลกระทบทางด้านรายได้หรือไม่*

รายได้เดิมที่เคยได้รับประจำต่อเดือน*
รายได้ที่ได้รับในปัจจุบัน*
กรุณาแนบเอกสารแนบประกอบการพิจารณา
สำเนาบัตรประชาชน*

*ไฟล์ภาพ, ไฟล์เอกสาร

เลือกไฟล์...

เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง และระบุสาเหตุได้รับผลกระทบทางร่างกาย/ทางเศรษฐกิจจากไวรัสโคโรน่าลงในสำเนาบัตรประชาชน

เอกสารแสดงผลกระทบ*

*ไฟล์ภาพ, ไฟล์เอกสาร

เลือกไฟล์...

ระบุเรื่องอันเป็นสาเหตุให้ได้รับผลกระทบด้านรายได้ เช่น ใบรับรองแพทย์, หนังสือปรับลดเงินเดือน,หนังสือเลิกจ้าง,หนังสือหยุดการปฏิบัติงานชั่วคราว หรือ Statement ย้อนหลังเดือนกันยายน 2562 – ปัจจุบัน

* ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB และรองรับไฟล์ PDF, JPG, PNG

เพื่อความรวดเร็วในการ ให้บริการของเจ้าหน้าที่ กรุณา กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน


หรือส่งเอกสารได้ที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ :

บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)

อาคาร รสา ทู ชั้น 10
เลขที่ 1818 ถนนเพชรบุรี แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400