สมัครบัตรกดเงินสด
สมัครบัตรกดเงินสด
Downloading GIF

Update บัญชีธนาคาร สำหรับสั่งโอนเงินเข้าบัญชี

คำถาม คำตอบ
ทำไมต้องเพิ่มเลขที่บัญชีธนาคารลงในฐานข้อมูลมีประโยชน์อย่างไร

หากท่านมีการเพิ่มเลขที่บัญชีไว้กับบัตรกดเงินสดยูเมะพลัส เรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถใช้บริการโอนเงินเข้าบัญชีได้ผ่านช่องทาง ดังนี้

   • บริการสั่งเงินผ่าน Umay+ LINE Connect (Easy LINE Cashing)

   • บริการสั่งเงินผ่าน Umay+ Mobile Application (Easy Mobile Cashing)

ใช้บริการได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 6:30 – 23:00 น. ยอดเบิกถอนเงินขั้นต่ำ ตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป สูงสุดไม่เกินวงเงินคงเหลือในบัตร

ต้องการเพิ่มเลขที่บัญชีธนาคาร ลงในฐานข้อมูลลูกค้า ต้องทำอย่างไร

กรอกข้อมูลบนหน้าเว็บไซต์ให้ครบถ้วน และแนบเอกสารสำเนาบัตรประชาชน และ สำเนาบัญชีธนาคารหน้าแรก ระบุวัตถุประสงค์ ใช้สำหรับ Update ข้อมูลเพื่อใช้บริการสั่งเงินโอนเข้าบัญชี พร้อมเซ็นรับรองสำเนา บนเอกสารทั้ง 2 ฉบับ
Remark กรณีเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญ เช่น คำนำหน้าชื่อ – นามสกุล โปรดแนบเอกสารสำคัญในการเปลี่ยนแปลง เช่น ใบเปลี่ยนชื่อหรือเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

สามารถเพิ่มเลขที่บัญชีได้ทุกธนาคารหรือไม่

สามารถเพิ่มเลขที่บัญชีธนาคารได้ทุกธนาคาร ยกเว้น ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ที่ยังไม่สามารถร่วมรายการได้

โอนเงินเข้าบัญชี ใช้ระยะเวลานานเท่าไหร่ถึงจะได้รับเงิน

ท่านจะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีภายใน 1 วันทำการ ในกรณีทำรายการแล้วเสร็จก่อนเวลา 10.00 น.ในวันทำการ และในกรณีทำรายการแล้วเสร็จหลังเวลา 10.00 น. หรือวันหยุด ท่านจะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีในวันทำการถัดไป

หมายเหตุ สำหรับ 5 บัญชีธนาคารตามด้านล่าง หากทำรายการในช่วงเวลาที่กำหนด จะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีภายในวันที่ทำรายการ (ไม่เว้นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และนักขัตฤกษ์)

   • บัญชี ธ.กสิกรไทย และ ธ.กรุงศรีอยุธยา ทำรายการในช่วงเวลา 6.30-16.45 น.

   • บัญชี ธ.กรุงเทพ และ ธ.ไทยพาณิชย์ ทำรายการในช่วงเวลา 6.30-19.30 น. และ

   • บัญชี ธ.กรุงไทย ทำรายการในช่วงเวลา 6.30-15.45 น.

นอกเหนือจากเวลาดังกล่าว ท่านจะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีในวันถัดไป

ถ้าบัตรหาย หรือ ลืมรหัสบัตรต้องการถอนเงินสามารถทำได้ด้วยวิธีใด

กรณีบัตรหาย ท่านสามารถติดต่ออายัดบัตรกดเงินสดยูเมะพลัส ทางโทรศัพท์ผ่านระบบตอบรับอัตโนมัติได้ที่โทร. 0 2695 0000 กด 31 (เมนูลัด) และ สามารถออกบัตรใหม่ผ่านช่องทาง Umay+ Mobile Application โดยเลือกเมนูออกบัตรใหม่ Virtual Card หากทำรายการตามขั้นตอนเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถใช้บริการสั่งโอนเงินเข้าบัญชีได้ ผ่านช่องทาง Umay+ LINE Connect และ Umay+ Mobile Application

การถอนเงินผ่านตู้ ATM ธนาคาร กับ ทำรายการสั่งเงินสดโอนเข้าบัญชีมีความแตกต่างกันอย่างไร

กดเงินสดจากตู้ ATM ของธนาคารอื่นๆ มีค่าธรรมเนียมในการกดเงินสด 13 บาท/ครั้ง ส่วนบริการโอนเงินเข้าบัญชีผ่านช่องทาง Umay+ LINE Connect และ Umay+ Mobile Application ไม่มีค่าธรรมเนียมการโอนเงิน

ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ – สกุล *
เลขที่บัตรประชาชน *
เบอร์โทรศัพท์มือถือ *
อีเมล
กรุณาแนบเอกสารแนบประกอบการพิจารณา

ตัวอย่างการส่งเอกสาร Click

สำเนาบัตรประชาชน*

*ไฟล์ภาพ, ไฟล์เอกสาร

เลือกไฟล์...

เซ็นรับรองสําเนา และ ระบุวัตถุประสงค์ ใช้สําหรับ Update ข้อมูลเพื่อใช้บริการสั่งเงินโอนเข้าบัญชี

สำเนาสมุดบัญชีหน้าแรก*

*ไฟล์ภาพ, ไฟล์เอกสาร

เลือกไฟล์...

เซ็นรับรองสําเนา และ ระบุวัตถุประสงค์ ใช้สําหรับ Update ข้อมูลเพื่อใช้บริการสั่งเงินโอนเข้าบัญชี
หมายเหตุ สามารถนําส่งบัญชีธนาคารได้ทุกธนาคาร ยกเว้น ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส)

สำเนาเอกสารอื่นๆ

*ไฟล์ภาพ, ไฟล์เอกสาร

เลือกไฟล์...

กรณีเปลี่ยนคํานําหน้าชื่อ-นามสกุล และ ข้อมูลหน้าสมุดบัญชี ไม่ตรงกับบัตรประชาชน ให้ส่งเอกสารประกอบ เช่น สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล โดยเซ็นรับรองสําเนา และ ระบุวัตถุประสงค์ ใช้สําหรับ Update ข้อมูลเพื่อใช้บริการสั่งเงินโอนเข้าบัญชี

* ขนาดไฟล์ละไม่เกิน 2 MB และรองรับไฟล์ PDF, JPG, PNG

เพื่อความรวดเร็วในการ ให้บริการของเจ้าหน้าที่ กรุณา กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน