ตารางเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการถอนเงินสดระหว่างบัตรเครดิต บัตรยูเมะพลัส และ บัตรยูเมะพลัส พรีเมียร์
สำหรับจำนวนเงินที่เบิกถอน 50,000 บาท ระยะเวลา 30 วัน
รายละเอียด
อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน 16% ต่อปี 19.8% ต่อปี 25% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมในการถอนเงินสด 3% (บาท) 1,500 ไม่มี ไม่มี
ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมในการใช้วงเงิน (บาท) 657.53 813.69 1,027.39
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (บาท) 2,157.53 813.69 1,027.39
หมายเหตุ:
 • เบิกถอนเงินสดโดยบัตรกดเงินสดยูเมะพลัส พรีเมียร์ อัตราดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินต่ำสุด 19.8% ต่อปี
 • เบิกถอนเงินสดโดยบัตรเครดิต อัตราดอกเบี้ย 16% ต่อปี และค่าธรรมเนียมการถอนเงินสดล่วงหน้า 3% ของยอดที่ถอน
 • ตัวอย่างแผนการชำระเงินเป็นเพียงการคำนวณเบื้องต้นเท่านั้น
สิทธิประโยชน์บัตรกดเงินสดยูเมะพลัส
บัตรกดเงินสดยูเมะพลัส
สำหรับพนักงานผู้มีรายได้ประจำตั้งแต่ 7,000 บาทขึ้นไป
อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน
ไม่เกิน 25% ต่อปี
บัตรกดเงินสดยูเมะพลัส พรีเมียร์
สำหรับพนักงานผู้มีรายได้ประจำตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป
อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินต่ำสุด 19.8%* ต่อปี
(* ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการพิจารณาของบริษัทฯ)
 • อนุมัติวงเงินไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ
 • ฟรีค่าธรรมเนียมในการโอนเงินเข้าบัญชี ผ่านบริการสั่งเงินโอนเข้าบัญชีผ่าน Umay+ Application (Easy Mobile Cashing : EMC)
  และผ่านUmay+ LINE Connect (Easy Line Cashing: ELC)
  ฟรีค่าธรรมเนียมในการโอนเงินเข้าบัญชี ผ่านบริการสั่งเงินโอนเข้าบัญชีผ่าน Umay+ Application (Easy Mobile Cashing : EMC) และผ่านUmay+ LINE Connect (Easy Line Cashing: ELC)
 • ชำระขั้นต่ำ 3% แต่ไม่ต่ำกว่า 200 บาท
 • เพียงสมัครก็รับบัตร ได้ง่าย ๆ อนุมัติปั๊บ เปิดบัตรปุ๊บ กดเงินได้ทันที
 • คิดดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกตามยอดเงินที่ใช้จริง ไม่กดเงินสดก็ไม่เสียดอกเบี้ย
 • กดเงินสดได้ทันใจที่ตู้ ATM ยูเมะพลัส ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกตู้ทั่วประเทศ
 • ผ่อนชำระสินค้าได้ที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำ และร้านค้าสมาชิกที่มีสัญลักษณ์ ทั่วประเทศ
 • เลือกจ่ายคืนสบายได้อย่างใจ อิสระตามแบบที่คุณต้องการ ไม่ว่าจะเป็นการจ่ายขั้นต่ำ จ่ายมาก หรือจ่ายหมด
คุณสมบัติของผู้สมัคร
อายุ 20-55 ปี
(สัญชาติไทย)
พนักงานผู้มีรายได้ประจำ ดังนี้
 • รายได้ประจำตั้งแต่ 7,000 บาทขึ้นไป
  สำหรับบัตรกดเงินสดยูเมะพลัส
 • รายได้ประจำตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป
  สำหรับบัตรกดเงินสดยูเมะพลัส พรีเมียร์
มีหมายเลขโทรศัพท์ที่บ้าน
หรือที่ทำงานที่ติดต่อได้
มีที่อยู่และที่ทำงาน
อยู่ในพื้นที่บริการ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เอกสารประกอบการสมัคร
1. บัตรประชาชน ตัวจริง
2. เอกสารแสดงรายได้
รับเงินเดือนโดยโอนผ่านธนาคาร
 • สลิปเงินเดือน หรือ
  หนังสือรับรองเงินเดือน ตัวจริง
  (ไม่เกิน 2 เดือน)
 • บัญชีเงินฝากย้อนหลัง
  ไม่น้อยกว่า 3 เดือน ตัวจริง
รับเงินเดือนโดยไม่โอนผ่านธนาคาร
 • สลิปเงินเดือน หรือ
  หนังสือรับรองเงินเดือน ตัวจริง
  (ไม่เกิน 2 เดือน)
กรุณาแสดงเอกสารฉบับจริงต่อเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง
หมายเหตุ: บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาสินเชื่อ การคืนเอกสารและการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้บริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รายการค่าธรรมเนียมประเภทต่างๆ อัตราค่าบริการ/ค่าปรับ (บาท)
1.ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใดๆ
ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ หรือค่าธรรมเนียมใดๆ (อัตราต่ำสุดถึงอัตราสูงสุด) 19.8% ถึง 25% ต่อปี (สินเชื่อหมุนเวียน)
ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ หรือค่าธรรมเนียมใดๆ (อัตราต่ำสุดถึงอัตราสูงสุด) 16.44% ถึง 25% ต่อปี (สินเชื่อผ่อนชำระ)
2.ค่าใช้จ่ายให้แก่หน่วยงานราชการ
ค่าอากรแสตมป์ 1 บาท ทุกๆ เงินกู้ 2,000 บาท
หรือเศษของเงินกู้ 2,000 บาท
3.ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่หน่วยงานภายนอก หรือบุคคลอื่น
3.1 ค่าใช้จ่ายในการชำระเงิน
ชำระที่เคาน์เตอร์ของธนาคาร 10-30 บาท/ครั้ง
ชำระผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 10-30 บาท/ครั้ง
ชำระผ่านเครื่อง ATM 10-30 บาท/ครั้ง
ชำระที่จุดบริการรับชำระ 10-30 บาท/ครั้ง
ชำระโดยหักบัญชีธนาคารอัตโนมัติของธนาคารดังต่อไปนี้ (ธ.กรุงเทพ / ธ.ไทยพาณิชย์ /
ธ.กรุงไทย / ธ.กสิกรไทย / ธ.ทหารไทยธนชาต / ธ.กรุงศรีอยุธยา / ธ.ออมสิน)
5-10 บาท/ครั้ง
ชำระผ่านโทรศัพท์อัตโนมัติ 10-30 บาท/ครั้ง
ชำระผ่านโมบาย แอปพลิเคชัน 5-15 บาท/ครั้ง
3.2 ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบข้อมูลเครดิต ไม่เกิน 12 บาท/ครั้ง
(ขึ้นอยู่กับผลการตรวจสอบข้อมูลเครดิต)
3.3 ค่าใช้จ่ายกรณีเงินในบัญชีไม่พอจ่าย
(กรณีชำระหนี้โดยการหักบัญชีกับสถาบันการเงินอื่น)
2.5 – 10 บาท/ครั้ง
3.4 ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้ สูงสุด 100 บาท/งวด
3.5 ค่าใช้จ่ายในการเบิกถอนเงินจากตู้ ATM ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกรุงเทพ,
ธนาคารออมสิน, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และธนาคารไทยพาณิชย์
13 บาท/ครั้ง
3.6 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ e-KYC (ระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล)
ค่าธรรมเนียมพิสูจน์และยืนยันตัวตนข้ามธนาคาร 100 บาท/ครั้ง
ค่าธรรมเนียมทำรายการแสตมป์ผ่าน NDID Platform สูงสุดไม่เกิน 21 บาท/รายการ
4.ค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนในการดำเนินงานของบริษัท
4.1 ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้ สูงสุด 100 บาท/งวด
4.2 ค่าออกบัตรใหม่กรณีหาย/ชำรุด (กรณีใช้บัตรในการเบิกถอน) 100 บาท/ครั้ง
4.3 ค่าขอรหัสประจำตัวบัตรใหม่ทดแทนรหัสเดิม (กรณีใช้บัตรในการเบิกถอน) - บาท/ครั้ง
4.4 ค่าขอตรวจสอบรายการ 100 บาท/ครั้ง

ช่องทางการสมัครบัตรกดเงินสด
สมัครผ่านเว็บไซต์
กรอกข้อมูลส่วนตัว
ตรวจสอบความถูกต้อง
และกดส่งข้อมูลเพื่อรอ
เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
กรอกข้อมูลส่วนตัว
ตรวจสอบความถูกต้อง
และกดส่งข้อมูลเพื่อรอ
เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
สมัครผ่าน Umay+ Application
ดาวน์โหลดเสร็จเข้าใช้งานได้ทันที
สมัครที่สาขาใกล้บ้านคุณ
ค้นหาสาขา
สอบถามข้อมูลการสมัครเพิ่มเติม
ติดต่อลูกค้าสัมพันธ์ เวลา 8.00 น. - 20.00 น.
โทร. 0 2695 0000