สมัครบัตรกดเงินสด
สมัครบัตรกดเงินสด

ข้อมูลบัตรกดเงินสด

เพียงสมัครก็รับบัตรได้ง่าย ๆ อนุมัติปั๊บ เปิดบัตรปุ๊บ กดเงินสดได้ทันที

บัตรกดเงินสดยูเมะพลัส

บัตรกดเงินสดยูเมะพลัส

บัตรกดเงินสดยูเมะพลัส พรีเมียร์

บัตรกดเงินสดยูเมะพลัส พรีเมียร์

ทำไมต้องบัตรกดเงินสดยูเมะพลัส

 • สมัครง่าย!

  ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ หรือผู้ค้ำประกัน

 • สะดวก!

  เพียงสมัครก็รับบัตรได้ง่ายๆ อนุมัติปั๊บ
  เปิดบัตรปุ๊บ กดเงินสดได้ทันที

 • คุ้มค่า!

  กับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ แบบลดต้นลดดอก
  ตามยอดเงินที่ใช้จริง ไม่กดเงินไม่เสีย

 • สบาย!

  เลือกจ่ายคืนได้อย่างอิสระ จ่ายขั้นต่ำ จ่ายมาก หรือจ่ายหมด
  (ชำระขั้นต่ำ 3% แต่ไม่ต่ำกว่า 200 บาท)

ตารางเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการถอนเงินสดระหว่างบัตรเครดิต บัตรยูเมะพลัสและบัตรยูเมะพลัส พรีเมียร์สำหรับจำนวนเงินที่เบิกถอน 50,000 บาท ระยะเวลา 30 วัน

รายละเอียด
Credit Card
บัตรกดเงินสดยูเมะพลัส พรีเมียร์
บัตรกดเงินสดยูเมะพลัส
อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน 16% ต่อปี 19.8% ต่อปี 25% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมในการถอนเงินสด 3% (บาท) 1,500 ไม่มี ไม่มี
ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมในการใช้วงเงิน (บาท) 657.53 813.69 1,027.39
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (บาท) 2,157.53 813.69 1,027.39
รายละเอียด
Credit Card
อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน 16% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมในการถอนเงินสด 3% (บาท) 1,500
ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมในการใช้วงเงิน (บาท) 657.53
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (บาท) 2,157.53
รายละเอียด
บัตรกดเงินสดยูเมะพลัส พรีเมียร์
อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน 19.8% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมในการถอนเงินสด 3% (บาท) ไม่มี
ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมในการใช้วงเงิน (บาท) 813.69
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (บาท) 813.69
รายละเอียด
บัตรกดเงินสดยูเมะพลัส
อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน 25% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมในการถอนเงินสด 3% (บาท) ไม่มี
ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมในการใช้วงเงิน (บาท) 1,027.39
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (บาท) 1,027.39

หมายเหตุ:

 • เบิกถอนเงินสดโดยบัตรกดเงินสดยูเมะพลัส พรีเมียร์ อัตราดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินต่ำสุด 19.8% ต่อปี
 • เบิกถอนเงินสดโดยบัตรเครดิต อัตราดอกเบี้ย 16% ต่อปี และค่าธรรมเนียมการถอนเงินสดล่วงหน้า 3% ของยอดที่ถอน
 • ตัวอย่างแผนการชำระเงินเป็นเพียงการคำนวณเบื้องต้นเท่านั้น

สิทธิประโยชน์บัตรกดเงินสดยูเมะพลัส

บัตรกดเงินสดยูเมะพลัส

บัตรกดเงินสดยูเมะพลัส

สำหรับพนักงานผู้มีรายได้ประจำตั้งแต่ 7,000 บาทขึ้นไป
อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินไม่เกิน 25% ต่อปี

บัตรกดเงินสดยูเมะพลัส พรีเมียร์

บัตรกดเงินสดยูเมะพลัส พรีเมียร์

สำหรับพนักงานผู้มีรายได้ประจำตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป
อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินต่ำสุด 19.8%* ต่อปี
( * ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการพิจารณาของบริษัทฯ )

 • อนุมัติวงเงินไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ
 • ฟรีค่าธรรมเนียมในการโอนเงินเข้าบัญชี ผ่านบริการสั่งเงินโอนเข้าบัญชีผ่าน Umay+ Mobile Application (Easy Mobile Cashing : EMC) และผ่านUmay+ LINE Connect (Easy Line Cashing: ELC)
 • ชำระขั้นต่ำ 3% แต่ไม่ต่ำกว่า 200 บาท
 • เพียงสมัครก็รับบัตร ได้ง่าย ๆ อนุมัติปั๊บ เปิดบัตรปุ๊บ กดเงินได้ทันที
 • คิดดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกตามยอดเงินที่ใช้จริง ไม่กดเงินสดก็ไม่เสียดอกเบี้ย
 • กดเงินสดได้ทันใจที่ตู้ ATM ยูเมะพลัส ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารธนชาต ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกตู้ทั่วประเทศ
 • ผ่อนชำระสินค้าได้ที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำ และร้านค้าสมาชิกที่มีสัญลักษณ์ Umay+ หรือ EASY BUY ทั่วประเทศ
 • เลือกจ่ายคืนสบายได้อย่างใจ อิสระตามแบบที่คุณต้องการ ไม่ว่าจะเป็นการจ่ายขั้นต่ำ จ่ายมาก หรือจ่ายหมด

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • อายุ 20-55 ปี (สัญชาติไทย)
  อายุ 20-55 ปี (สัญชาติไทย)
 • พนักงานผู้มีรายได้ประจำ

  พนักงานผู้มีรายได้ประจำ ดังนี้

  • รายได้ประจำตั้งแต่ 7,000 บาทขึ้นไป สำหรับบัตรกดเงินสดยูเมะพลัส
  • รายได้ประจำตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป สำหรับบัตรกดเงินสดยูเมะพลัส พรีเมียร์
 • มีหมายเลขโทรศัพท์ที่บ้านหรือที่ทำงานที่ติดต่อได้
  มีหมายเลขโทรศัพท์ที่บ้านหรือที่ทำงานที่ติดต่อได้
 • มีที่อยู่และที่ทำงานอยู่ในพื้นที่บริการ
  มีที่อยู่และที่ทำงานอยู่ในพื้นที่บริการ

เอกสารประกอบการสมัคร

 • บัตรประชาชน ตัวจริง
  1. บัตรประชาชน ตัวจริง
 • เอกสารแสดงรายได้

  2. เอกสารแสดงรายได้

  • รับเงินเดือนโดยโอนผ่านธนาคาร

  - สลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน
  ตัวจริง (ไม่เกิน 2เดือน)

  - บัญชีเงินฝากย้อนหลัง ไม่น้อยกว่า 3 เดือน
  ตัวจริง

  • รับเงินเดือนโดยไม่โอนผ่านธนาคาร

  - สลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน
  ตัวจริง (ไม่เกิน 2 เดือน)

กรุณาแสดงเอกสารฉบับจริงต่อเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง ยกเว้น กรณีส่งเอกสารการสมัครทาง ไปรษณีย์ให้นำส่งเป็นสำเนาเอกสารและลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

หมายเหตุ: บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาสินเชื่อ การคืนเอกสารและการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้บริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม

รายการค่าธรรมเนียมประเภทต่างๆ อัตราค่าบริการ/ค่าปรับ (บาท)
1.
ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใดๆ
 
ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ หรือค่าธรรมเนียมใดๆ (อัตราต่ำสุดถึงอัตราสูงสุด)
19.8% ถึง 25% ต่อปี (สินเชื่อหมุนเวียน)
ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ หรือค่าธรรมเนียมใดๆ (อัตราต่ำสุดถึงอัตราสูงสุด)
16.44% ถึง 25% ต่อปี (สินเชื่อผ่อนชำระ)
2.
ค่าใช้จ่ายให้แก่หน่วยงานราชการ
 
ค่าอากรแสตมป์
1 บาท ทุกๆ เงินกู้ 2,000 บาท
หรือเศษของเงินกู้ 2,000 บาท
3.
ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่หน่วยงานภายนอก หรือบุคคลอื่น
 
3.1
ค่าใช้จ่ายในการชำระเงิน
 
ชำระที่เคาน์เตอร์ของธนาคาร 10-30 บาท/ครั้ง
ชำระผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 10-30 บาท/ครั้ง
ชำระผ่านเครื่อง ATM 10-30 บาท/ครั้ง
ชำระที่จุดบริการรับชำระ 10-30 บาท/ครั้ง
ชำระโดยหักบัญชีธนาคารอัตโนมัติของธนาคารดังต่อไปนี้ (ธ.กรุงเทพ / ธ.ไทยพาณิชย์ / ธ.กรุงไทย / ธ.กสิกรไทย / ธ.ทหารไทย / ธ.กรุงศรีอยุธยา / ธ.ธนชาต / ธ.ออมสิน) 5-10 บาท/ครั้ง
ชำระผ่านโทรศัพท์อัตโนมัติ 10-30 บาท/ครั้ง
ชำระผ่านโมบาย แอปพลิเคชั่น 5-15 บาท/ครั้ง
3.2
ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบข้อมูลเครดิต
ไม่เกิน 12 บาท/ครั้ง
(ขึ้นอยู่กับผลการตรวจสอบข้อมูลเครดิต)
3.3
ค่าใช้จ่ายกรณีเงินในบัญชีไม่พอจ่าย
(กรณีชำระหนี้โดยการหักบัญชีกับสถาบันการเงินอื่น)
2.5 – 10 บาท/ครั้ง
3.4
ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้
100 บาท/งวด
3.5
ค่าใช้จ่ายในการเบิกถอนเงินจากตู้ ATM ธนาคารธนชาต, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารออมสิน, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และธนาคารไทยพาณิชย์
13 บาท/ครั้ง
4.
ค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนในการดำเนินงานของบริษัท
 
4.1
ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้
100 บาท/งวด
4.2
ค่าออกบัตรใหม่กรณีหาย/ชำรุด (กรณีใช้บัตรในการเบิกถอน)
100 บาท/ครั้ง
4.3
ค่าขอรหัสประจำตัวบัตรใหม่ทดแทนรหัสเดิม (กรณีใช้บัตรในการเบิกถอน)
- บาท/ครั้ง
4.4
ค่าขอตรวจสอบรายการ
100 บาท/ครั้ง

ช่องทางการสมัครบัตรกดเงินสด

สมัครผ่านเว็บไซต์

กรอกข้อมูลส่วนตัว

กรอกข้อมูลส่วนตัว

ตรวจสอบความถูกต้องและกดส่งข้อมูล

ตรวจสอบความถูกต้องและกดส่งข้อมูล
เพื่อรอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

สมัครผ่าน Umay+ Application

สมัครผ่าน Umay+ Application ดาวน์โหลดเสร็จเข้าใช้งานได้ทันที

สมัครผ่าน ทางไปรษณีย์

สะดวกง่ายๆด้วย 3 ขั้นตอน

พิมพ์เอกสาร

พิมพ์เอกสาร

แล้วกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ยื่นเอกสารด้วยตัวท่านเอง

ยื่นเอกสารด้วยตัวท่านเอง

ที่สาขาใกล้บ้าน ค้นหาสาขาใกล้บ้านคุณ

หรือ ส่งไปรษณีย์ ถึง

ศูนย์อนุมัติสินเชื่อ บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)
อาคาร รสา ทู ชั้น 10 เลขที่ 1818 ถนนเพชรบุรี
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

รอรับการอนุมัติ

รอรับการอนุมัติ

ทางเราจะจัดส่งบัตรกดเงินสด
ตามที่อยู่ที่ท่านได้กรอกไว้

สมัครที่สาขาใกล้บ้านคุณ ยื่นเอกสารครบ รับบัตรทันที

สมัครที่สาขาใกล้บ้านคุณ
ยื่นเอกสารครบ รับบัตรทันที

ค้นหาสาขา