คุณสมบัติผู้สมัคร

อายุ 20-55 ปี
(สัญชาติไทย)

พนักงานผู้มีรายได้ประจำ ดังนี้

  • รายได้ประจำตั้งแต่ 7,000 บาทขึ้นไป
    สำหรับบัตรกดเงินสดยูเมะพลัส
  • รายได้ประจำตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป
    สำหรับบัตรกดเงินสดยูเมะพลัส พรีเมียร์

มีหมายเลขโทรศัพท์ที่บ้าน
หรือที่ทำงานที่ติดต่อได้

มีที่อยู่และที่ทำงาน
อยู่ในพื้นที่บริการ

หมายเหตุ: *เพียงมียอดเบิกถอนเงินสดภายใน 30 วันหลังได้รับการอนุมัติ (เฉพาะยอดเบิกถอนภายในวันแรกเท่านั้น), หลังจบรายการส่งเสริมการขาย อัตราดอกเบี้ยปรับเป็นปกติ 19.8% หรือไม่เกิน 25% ต่อปี, กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว


หมายเหตุ: *เพียงมียอดเบิกถอนเงินสดภายใน 30 วันหลังได้รับการอนุมัติ (เฉพาะยอดเบิกถอนภายในวันแรกเท่านั้น), หลังจบรายการส่งเสริมการขาย อัตราดอกเบี้ยปรับเป็นปกติ 19.8% หรือไม่เกิน 25% ต่อปี, กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว