สมัครบัตรกดเงินสด
สมัครบัตรกดเงินสด

การใช้บริการ Umay+ Application

วิธีการตั้ง User Name และ Password

• การสร้าง Username จะต้องมี 6-15 อักษร กำหนดเป็นภาษาอังกฤษและตัวเลข ห้ามอักขระพิเศษ โดยตัวเล็กและใหญ่มีค่าเท่ากัน

• การสร้าง Password จะต้องมี 6-15 อักษร กำหนดเป็นภาษาอังกฤษและตัวเลข ห้ามอักขระพิเศษ โดยตัวเล็กและใหญ่มีค่าไม่เท่ากัน และบังคับต้องมีทั้งตัวอักษรและตัวเลข

กรณีลืม User Name และ Password

• สามารถติดต่อขอยกเลิกชื่อผู้ใช้งาน (Username) ที่เคยลงทะเบียนไว้ และดำเนินการสมัครเพื่อลงทะเบียนใหม่ได้ 2 ช่องทาง คือ
- ติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2695-0000
- ติดต่อสาขายูเมะพลัส

• สามารถขอรับรหัสผ่านชั่วคราว โดยจะจัดส่งให้ทาง E-mail Address ที่ท่านลงทะเบียนไว้กับทาง Umay+ ได้ 3 ช่องทาง คือ
- ดำเนินการด้วยตนเอง เข้าสู่ระบบ Umay+ Application เลือกเมนู "ลืมรหัสผ่าน (Forgot Password)"
- ติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2695-0000
- ติดต่อสาขายูเมะพลัส