สมัครบัตรกดเงินสด
สมัครบัตรกดเงินสด

การเบิกถอนเงินสด

บริการเบิกถอนเงินสดผ่าน ATM

รูปตู้ ATM กดเงินสด ยูเมะพลัส

กดเงินสดจากตู้ ATM ยูเมะพลัส

 • ฟรีค่าธรรมเนียมในการกดเงินสดที่ตู้ ATM ยูเมะพลัส

 • ไม่จำกัดจำนวนครั้งการกดเงินสดในแต่ละวัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวงเงินที่ได้รับการอนุมัติ

 • ถอนเงินสดขั้นต่ำได้ตั้งแต่ 20 บาทขึ้นไป สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท หรือธนบัตร (ทุกมูลค่า) ไม่เกิน 100 ฉบับ หรือตามวงเงินคงเหลือในบัญชี

กดเงินสดจากตู้ ATM ของธนาคารอื่นๆ
กดเงินสดจากตู้ ATM ของธนาคารอื่นๆ
กดเงินสดจากตู้ ATM ของธนาคารอื่นๆ
กดเงินสดจากตู้ ATM ของธนาคารอื่นๆ
กดเงินสดจากตู้ ATM ของธนาคารอื่นๆ
กดเงินสดจากตู้ ATM ของธนาคารอื่นๆ
กดเงินสดจากตู้ ATM ของธนาคารอื่นๆ

กดเงินสดจากตู้ ATM ของธนาคารอื่นๆ

 • ได้แก่ ธนาคารธนชาต / ธนาคารกสิกรไทย / ธนาคารกรุงไทย / ธนาคารกรุงเทพ / ธนาคารออมสิน / ธนาคารกรุงศรีอยุธยา / ธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกตู้ทั่วประเทศ

 • ค่าธรรมเนียมในการกดเงินสด 13 บาท/ครั้ง

 • กดเงินสดขั้นต่ำได้ตั้งแต่ 100 บาทขึ้นไป และวงเงินสูงสุดในการเบิกแต่ละครั้งจะขึ้นอยู่กับวงเงินสูงสุด ในการเบิกจ่ายจาก เครื่อง ATM ของธนาคารฯ ที่ท่านใช้บริการและวงเงินคงเหลือในบัญชี

 • เวลาให้บริการ :

  • ธนาคารธนชาต, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารออมสิน, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และธนาคารไทยพาณิชย์

   • เวลา 06.30-23.00 น.

  • ธนาคารกสิกรไทย

   • เวลา 06.30-22.00 น.

บริการสั่งเงินผ่าน Umay+ Mobile Application

(Easy Mobile Cashing)

ท่านสามารถทำรายการโอนเงินเข้าบัญชีผ่าน Umay+ Mobile Application ได้ง่ายๆ โดยท่านจะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีภายใน 1 วันทำการ ในกรณีทำรายการแล้วเสร็จก่อนเวลา 10.00 น. ในวันทำการ และในกรณีทำรายการแล้วเสร็จ หลังเวลา 10.00 น. หรือวันหยุด ท่านจะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีในวันทำการถัดไป

ขั้นตอนการทำรายการ

 • เลือกสั่งเงินสดผ่านบริการ Easy Mobile Cashing

 • ระบบจะให้ใส่จำนวนเงินที่ต้องการ กด ถัดไป

บริการสั่งเงินผ่าน Umay+ Mobile Application

 • ระบบจะส่ง OTP ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ท่านให้ไว้กับบริษัทเพื่อให้ท่านกรอกข้อมูลเพื่อยืนยันการทำรายการ

 • ตรวจสอบข้อมูลเพื่อยืนยันการทำรายการ

บริการสั่งเงินผ่าน Umay+ Mobile Application

หมายเหตุ:

 • ยอดเบิกถอนเงินขั้นต่ำ สำหรับบริการสั่งเงินผ่าน Umay+ Mobile Application (Easy Mobile Cashing) ตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป

 • ใช้บริการได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.30 - 23.00 น.
  บัญชีที่ใช้ในการโอนเงินต้องเป็นบัญชีของท่านเองเท่านั้น และต้องเป็นบัญชีเดียวกับที่ท่านทำการยื่นสำเนาหน้าบัญชีพร้อมกับการยื่นเอกสารประกอบการสมัครบัตรกดเงินสดยูเมะพลัส / บัตรกดเงินสดยูเมะพลัส พรีเมียร์ เท่านั้น (ยกเว้นบัญชีธนาคารอาคารสงเคราะห์)
  กรณีลูกค้าต้องการสั่งเงินผ่าน Umay+ Mobile Application กรุณาคลิ๊กเข้าสู่ระบบ