สมัครบัตรกดเงินสด
สมัครบัตรกดเงินสด

ข้อมูลบัตรกดเงินสด

เพียงสมัครก็รับบัตรได้ง่าย ๆ อนุมัติปั๊บ เปิดบัตรปุ๊บ กดเงินสดได้ทันที

บัตรกดเงินสดยูเมะพลัส

บัตรกดเงินสดยูเมะพลัส

บัตรกดเงินสดยูเมะพลัส พรีเมียร์

บัตรกดเงินสดยูเมะพลัส พรีเมียร์

ทำไมต้องบัตรกดเงินสดยูเมะพลัส

 • สมัครง่าย!

  ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ หรือผู้ค้ำประกัน

 • สะดวก!

  เพียงสมัครก็รับบัตรได้ง่ายๆ อนุมัติปั๊บ
  เปิดบัตรปุ๊บ กดเงินสดได้ทันที

 • คุ้มค่า!

  กับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ แบบลดต้นลดดอก
  ตามยอดเงินที่ใช้จริง ไม่กดเงินไม่เสีย

 • สบาย!

  เลือกจ่ายคืนได้อย่างอิสระ จ่ายขั้นต่ำ จ่ายมาก หรือจ่ายหมด
  (ชำระขั้นต่ำเพียง3% หรือไม่ต่ำกว่า 200 บาท)

ตารางเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการถอนเงินสดระหว่างบัตรเครดิต บัตรยูเมะพลัสและบัตรยูเมะพลัส พรีเมียร์สำหรับจำนวนเงินที่เบิกถอน 50,000 บาท ระยะเวลา 30 วัน

รายละเอียด
Credit Card
บัตรกดเงินสดยูเมะพลัส พรีเมียร์
บัตรกดเงินสดยูเมะพลัส
อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน 18% ต่อปี 19.8% ต่อปี 28% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมในการถอนเงินสด 3% (บาท) 1,500 ไม่มี ไม่มี
ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมในการใช้วงเงิน (บาท) 739.73 813.70 1,150.68
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (บาท) 2,239.73 813.70 1,150.68
รายละเอียด
Credit Card
อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน 18% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมในการถอนเงินสด 3% (บาท) 1,500
ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมในการใช้วงเงิน (บาท) 739.73
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (บาท) 2,239.73
รายละเอียด
บัตรกดเงินสดยูเมะพลัส พรีเมียร์
อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน 19.8% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมในการถอนเงินสด 3% (บาท) ไม่มี
ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมในการใช้วงเงิน (บาท) 813.70
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (บาท) 813.70
รายละเอียด
บัตรกดเงินสดยูเมะพลัส
อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน 28% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมในการถอนเงินสด 3% (บาท) ไม่มี
ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมในการใช้วงเงิน (บาท) 1,150.68
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (บาท) 1,150.68

หมายเหตุ:

 • เบิกถอนเงินสดโดยบัตรกดเงินสดยูเมะพลัส พรีเมียร์ อัตราดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินต่ำสุด 19.8% ต่อปี
 • เบิกถอนเงินสดโดยบัตรเครดิต อัตราดอกเบี้ย 18% ต่อปี และค่าธรรมเนียมการถอนเงินสดล่วงหน้า 3% ของยอดที่ถอน
 • ตัวอย่างแผนการชำระเงินเป็นเพียงการคำนวณเบื้องต้นเท่านั้น

สิทธิประโยชน์บัตรกดเงินสดยูเมะพลัส

บัตรกดเงินสดยูเมะพลัส

บัตรกดเงินสดยูเมะพลัส

สำหรับพนักงานผู้มีรายได้ประจำตั้งแต่ 7,000 บาทขึ้นไป
อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินไม่เกิน 28% ต่อปี

บัตรกดเงินสดยูเมะพลัส พรีเมียร์

บัตรกดเงินสดยูเมะพลัส พรีเมียร์

สำหรับพนักงานผู้มีรายได้ประจำตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป
อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินต่ำสุด 19.8%* ต่อปี
( * ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการพิจารณาของบริษัทฯ )

 • อนุมัติวงเงินไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ
 • ฟรีค่าธรรมเนียมในการโอนเงินเข้าบัญชี ผ่านบริการโทรสั่งเงินโอนเข้าบัญชี (Easy Tele Cashing: ETC) และบริการสั่งเงินผ่าน Umay+ Application (Easy Mobile Cashing : EMC)
 • ชำระค่างวดสบายๆ ขั้นต่ำเพียง 3 % ของเงินต้นคงค้าง หรือไม่ต่ำกว่า 200 บาท
 • เพียงสมัครก็รับบัตร ได้ง่าย ๆ อนุมัติปั๊บ เปิดบัตรปุ๊บ กดเงินได้ทันที
 • คิดดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกตามยอดเงินที่ใช้จริง ไม่กดเงินสดก็ไม่เสียดอกเบี้ย
 • กดเงินสดได้ทันใจที่ตู้ ATM ยูเมะพลัส ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารธนชาต ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกตู้ทั่วประเทศ
 • ผ่อนชำระสินค้าได้ที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำ และร้านค้าสมาชิกที่มีสัญลักษณ์ Umay+ หรือ EASY BUY ทั่วประเทศ
 • เลือกจ่ายคืนสบายได้อย่างใจ อิสระตามแบบที่คุณต้องการ ไม่ว่าจะเป็นการจ่ายขั้นต่ำ จ่ายมาก หรือจ่ายหมด
 • ดูโปรโมชั่นทั้งหมด
 • สมัครบัตรกดเงินสด

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • อายุ 20-55 ปี (สัญชาติไทย)
  อายุ 20-55 ปี (สัญชาติไทย)
 • พนักงานผู้มีรายได้ประจำ

  พนักงานผู้มีรายได้ประจำ ดังนี้

  • รายได้ประจำตั้งแต่ 7,000 บาทขึ้นไป สำหรับบัตรกดเงินสดยูเมะพลัส
  • รายได้ประจำตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป สำหรับบัตรกดเงินสดยูเมะพลัส พรีเมียร์
 • มีหมายเลขโทรศัพท์ที่บ้านหรือที่ทำงานที่ติดต่อได้
  มีหมายเลขโทรศัพท์ที่บ้านหรือที่ทำงานที่ติดต่อได้
 • มีที่อยู่และที่ทำงานอยู่ในพื้นที่บริการ
  มีที่อยู่และที่ทำงานอยู่ในพื้นที่บริการ

เอกสารประกอบการสมัคร

 • บัตรประชาชน ตัวจริง
  บัตรประชาชน ตัวจริง
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
  สำเนาทะเบียนบ้าน (ใช้ในกรณีที่ลูกค้ายื่นเอกสารเป็นบัตรที่ไม่มีเลขที่บัตรประชาชนหรือวันเดือนปีเกิด)
 • เอกสารแสดงรายได้

  เอกสารแสดงรายได้

  • สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน ตัวจริง (ไม่เกิน 2 เดือน)
  • หน้าแรกสมุดบัญชีธนาคารและบัญชีเงินฝากย้อนหลังไม่น้อยกว่า 3 เดือน ตัวจริง

กรณีส่งเอกสารสมัครทางไปรษณีย์ ให้นำส่งเป็นสำเนาเอกสารและลงนามรับรองสำเนาถูกต้องยกเว้นเอกสารแสดงรายได้ สลิปเงินเดือน หนังสือรับรองเงินเดือน หรือบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 3 เดือน ให้ส่งเอกสารตัวจริง

หมายเหตุ : *บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเอกสารประกอบการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อในทุกกรณี

อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม

รายการค่าธรรมเนียมประเภทต่างๆ อัตราค่าบริการ/ค่าปรับ (บาท)
1.
ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใดๆ
 
ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ หรือค่าธรรมเนียมใดๆ (อัตราต่ำสุดถึงอัตราสูงสุด)
19.8% ถึง 28% ต่อปี (สินเชื่อหมุนเวียน)
ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ หรือค่าธรรมเนียมใดๆ (อัตราต่ำสุดถึงอัตราสูงสุด)
16.224% ถึง 28% ต่อปี (สินเชื่อผ่อนชำระ)
2.
ค่าใช้จ่ายให้แก่หน่วยงานราชการ
 
ค่าอากรแสตมป์
1 บาท ทุกๆ เงินกู้ 2,000 บาท
หรือเศษของเงินกู้ 2,000 บาท
3.
ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่หน่วยงานภายนอก หรือบุคคลอื่น
 
3.1
ค่าใช้จ่ายในการชำระเงิน
 
ชำระที่เคาน์เตอร์ของธนาคาร 10-30 บาท/ครั้ง
ชำระผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 10-30 บาท/ครั้ง
ชำระผ่านเครื่อง ATM 10-30 บาท/ครั้ง
ชำระที่ทำการไปรษณีย์ 10-15 บาท/ครั้ง
ชำระที่จุดบริการรับชำระ 10-30 บาท/ครั้ง
ชำระโดยหักบัญชีธนาคารอัตโนมัติของธนาคารดังต่อไปนี้ (ธ.กรุงเทพ / ธ.ไทยพาณิชย์ / ธ.กรุงไทย / ธ.กสิกรไทย / ธ.ทหารไทย / ธ.กรุงศรีอยุธยา / ธ.ธนชาต / ธ.ออมสิน) 5-30 บาท/ครั้ง
ชำระผ่านโทรศัพท์อัตโนมัติ 10-30 บาท/ครั้ง
ชำระผ่านโมบาย แอปพลิเคชั่น 15 บาท/ครั้ง
3.2
ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบข้อมูลเครดิต
ไม่เกิน 12 บาท/ครั้ง
(ขึ้นอยู่กับผลการตรวจสอบข้อมูลเครดิต)
3.3
ค่าใช้จ่ายกรณีเงินในบัญชีไม่พอจ่าย
(กรณีชำระหนี้โดยการหักบัญชีกับสถาบันการเงินอื่น)
ไม่เกิน 100 บาท/ครั้ง
3.4
ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้
100 บาท/งวด
3.5
ค่าใช้จ่ายในการเบิกถอนเงินจากตู้ ATM ธนาคารธนชาต, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารออมสิน, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และธนาคารไทยพาณิชย์
13 บาท/ครั้ง
4.
ค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนในการดำเนินงานของบริษัท
 
4.1
ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้
100 บาท/งวด
4.2
ค่าใช้จ่ายในกรณีเช็คคืน
200 บาท/งวด
4.3
ค่าออกบัตรใหม่กรณีหาย/ชำรุด (กรณีใช้บัตรในการเบิกถอน)
100 บาท/งวด
4.4
ค่าขอใบแจ้งยอดบัญชีของแต่ละงวด (ชุดที่ 2 เป็นต้นไป)
100 บาท/งวด
4.5
ค่าขอรหัสประจำตัวบัตรใหม่ทดแทนรหัสเดิม (กรณีใช้บัตรในการเบิกถอน)
- บาท/งวด
4.6
ค่าขอตรวจสอบรายการ
100 บาท/งวด

ช่องทางการสมัครบัตรกดเงินสด

สมัครผ่านเว็บไซต์

กรอกข้อมูลส่วนตัว

กรอกข้อมูลส่วนตัว

ตรวจสอบความถูกต้องและกดส่งข้อมูล

ตรวจสอบความถูกต้องและกดส่งข้อมูล
เพื่อรอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

สมัครผ่าน Umay+ Application

สมัครผ่าน Umay+ Application
ดาวน์โหลดเสร็จเข้าใช้งานได้ทันที

สมัครผ่าน ทางไปรษณีย์

สะดวกง่ายๆด้วย 3 ขั้นตอน

พิมพ์เอกสาร

พิมพ์เอกสาร

แล้วกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ยื่นเอกสารด้วยตัวท่านเอง

ยื่นเอกสารด้วยตัวท่านเอง

ที่สาขาใกล้บ้าน ค้นหาสาขาใกล้บ้านคุณ

หรือ ส่งไปรษณีย์ ถึง

ศูนย์อนุมัติสินเชื่อ บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)
252/246 ชั้น 4 อาคารพลาซ่า เมืองไทย-ภัทร
คอมเพล็กซ์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310

รอรับการอนุมัติ

รอรับการอนุมัติ

ทางเราจะจัดส่งบัตรกดเงินสด
ตามที่อยู่ที่ท่านได้กรอกไว้

สมัครที่สาขาใกล้บ้านคุณ ยื่นเอกสารครบ รับบัตรทันที

สมัครที่สาขาใกล้บ้านคุณ
ยื่นเอกสารครบ รับบัตรทันที

ค้นหาสาขา