สมัครบัตรกดเงินสด

การขอเพิ่มวงเงิน

ขั้นตอนในการขอเพิ่มวงเงินบัตรกดเงิดสดยูเมะ พลัส

ขั้นตอนในการขอเพิ่มวงเงิน

ท่านสามารถแจ้งขอเพิ่มวงเงินได้โดยการกรอกแบบฟอร์มขอเพิ่มวงเงิน โดยท่านสามารถติดต่อ ขอรับแบบฟอร์มได้ที่สาขายูเมะ พลัส พร้อมทั้งยื่นหนังสือแสดงรายได้ ที่สาขายูเมะ พลัส ทุกสาขา

เอกสารประกอบการพิจารณาการขอเพิ่มวงเงินบัตรกดเงินสดยูเมะ พลัส

เอกสารประกอบการพิจารณาการขอเพิ่มวงเงิน

 • ใบคำร้องสินเชื่อหมุนเวียน

 • บัตรประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ ตัวจริง

 • สำเนาทะเบียนบ้าน
  (ใช้ในกรณีลูกค้ายื่นเอกสารเป็นบัตรที่ไม่มีเลขที่บัตรประชาชนหรือวันเดือนปีเกิด)

 • เอกสารแสดงรายได้

รับเงินเดือนโดยโอนผ่านธนาคาร

 • สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน ตัวจริง (ไม่เกิน 2 เดือน)

 • บัญชีเงินฝากย้อนหลัง 3 เดือน

รับเงินเดือนโดยไม่โอนผ่านธนาคาร

 • สลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน ตัวจริง (ไม่เกิน 2 เดือน)

ช่องทางการยื่นเอกสารขอเพิ่มวงเงินบัตรกดเงินสดยูเมะ พลัส

ช่องทางการยื่นเอกสารขอเพิ่มวงเงิน

 • สาขายูเมะ พลัส ทุกสาขาทั่วประเทศ

 • เคาน์เตอร์บริการสินเชื่อผ่อนชำระของอีซี่บาย และ ยูเมะ พลัส ทุกสาขาทั่วประเทศ

 • จุดรับสมัครบัตรยูเมะ พลัส ทั่วประเทศ