สมัครบัตรกดเงินสด
สมัครบัตรกดเงินสด

คู่มือการใช้เครื่องรับชำระเงินอัตโนมัติ

วิธีการใช้เครื่องรับชำระเงินอัตโนมัติหรือ ATM

 • ท่านสามารถทำรายการต่างๆ ได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่การชำระเงิน ตรวจสอบยอดคงค้าง สินเชื่อคงเหลือ วันทำสัญญา จำนวนงวดคงค้าง กำหนดการชำระครั้งต่อไป ยอดชำระขั้นต่ำและอื่นๆ ในทุกประเภทธุรกิจ ได้แก่ บัตรกดเงินสดยูเมะพลัส สินเชื่อเงินสด สินเชื่อผ่อนชำระ และสินเชื่อรถจักรยานยนต์

 • เพียงใช้ บัตรกดเงินสดยูเมะพลัส / บัตรกดเงินสดยูเมะพลัส พรีเมียร์ หรือ ใช้เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก กับเครื่องรับชำระเงิน ดังวิธีการต่อไปนี้

วิธีการใช้เครื่องรับชำระเงินอัตโนมัติ หรือ ATM
 • ขั้นตอนที่ 1

  เริ่มที่หน้าจอ

  เครื่องรับชำระเงินอัตโนมัติ

  • เลือกรูปแบบการเข้าสู่ระบบ
   โดยใส่บัตรกดเงินสดยูเมะพลัส

   ชำระด้วยบัตรกดเงินสดยูเมะพลัส

  • หรือบัตรกดเงินสดยูเมะพลัส พรีเมียร์

   ชำระด้วยบัตรกดเงินสดยูเมะพลัส พรีเมียร์

  • หรือ ในกรณีที่
   ไม่มีบัตรกดเงินสดยูเมะพลัส

  • กรณีไม่บัตรกดเงินสดยูเมะพลัส

   กด Enter เพื่อใส่เลขที่
   บัตรประชาชน

 • ขั้นตอนที่ 2

  เลือกภาษา/รายการ

  ว่าจะชำระค่าใช้จ่าย
  หรือ ตรวจสอบวงเงิน

  • 1. เลือกภาษา

   เลือกภาษา

  • 2. ในกรณีที่กด Enter ให้ใส่เลขที่
   บัตรประจำตัวประชาชน

   เลขบัตรประชาชน

  • 3. เลือกรายการชำระ
   หรือ ตรวจสอบวงเงิน

   เลือกการชำระหรือตรวจสอบวงเงิน

  • 4. หน้าจอแสดงเลขที่สัญญาทั้งหมด
   เลือกเลขที่สัญญา

   เลือกเลขที่สัญญา

 • ขั้นตอนที่ 3

  ทำรายการ

  ชำระค่าใช้จ่าย
  หรือ ตรวจสอบวงเงิน

  เมื่อต้องการชำระค่างวด

  • 1. หน้าจอแสดงยอดที่ต้องชำระ
   และยอดคงค้าง

   ยอดชำระเงินสด และยอดค้างเงินสด

  • 2. กดต้องการ แล้วนำเงินใส่ช่องธนบัตร

   นำเงินสดใส่ช่องธนบัตร

  • 3. ตรวจสอบจำนวนเงิน แล้วยืนยัน
   เพื่อชำระเงิน รอรับใบบันทึกรายการ

   ตรวจสอบจำนวนเงินสด และยืนยันเพื่อชำระเงินสด

  • 4. หากต้องการชำระเพิ่ม ให้กลับไปที่หน้า
   ช่องใส่เงิน แต่หากต้องการยกเลิก สามารถ
   รอรับธนบัตรคืน แล้วเริ่มต้นทำรายการใหม่

  เมื่อต้องการ ตรวจสอบวงเงิน

  หน้าจอจะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับ

  • วันทำสัญญา
  • จำนวนงวดคงค้าง
  • ยอดคงค้าง
  • กำหนดชำระครั้งต่อไป
  • ยอดชำระขั้นต่ำ
  • และหากต้องการพิมพ์ใบบันทึกรายการ
  • ให้กดคลิกที่ “ต้องการ”
 • ขั้นตอนที่ 4

  จบการทำงาน

  รับใบบันทึกรายการพร้อมกับ
  รับบัตรคืนในกรณีที่บัตรกดเงินสดยูเมะพลัส
  หรือ บัตรกดเงินสดยูเมะพลัส พรีเมียร์

  • รับใบบันทึกรายการ
   เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน

   รับใบบันทึกรายการ

  • รับบัตรคืน
   กรณีใช้บัตรกดเงินสดยูเมะพลัส

   รับบัตรกดเงินสดยูเมะพลัส

  • หรือบัตรกดเงินสดยูเมะพลัส พรีเมียร์

   รับบัตรกดเงินสดยูเมะพลัส พรีเมียร์

หมายเหตุ :

 • เครื่องรับชำระได้เฉพาะธนบัตรมูลค่า 20, 100, 500 และ 1,000 บาท เท่านั้น ไม่สามารถรับเหรียญได้
 • เนื่องจากเครื่องรับชำระเงินบางเครื่อง ไม่สามารถทอนเงินได้ สำหรับสินเชื่อผ่อนชำระ และสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ จำนวนเงินที่จ่ายเกินจากยอดชำระขั้นต่ำ จะนำมาหักยอดที่ต้องชำระในงวดถัดไป