สมัครบัตรกดเงินสด

ถามตอบ

บัตรกดเงินสด ยูเมะ พลัส และ บัตรกดเงินสด ยูเมะ พลัส พรีเมียร์

คำถาม คำตอบ
ต้องการใช้บริการบัตรกดเงินสด ยูเมะ พลัส และบัตรกดเงินสด ยูเมะ พลัส พรีเมียร์ จะต้องทำอย่างไรบ้าง?

ลูกค้าสามารถสมัครบัตรยูเมะ พลัส และ ยูเมะ พลัส พรีเมียร์ ผ่านทาง Umay+ Mobile Application ดาวน์โหลดผ่าน ทาง App Store(iOS) และ Play Store (Android), ยื่นเอกสารประกอบการสมัครที่สาขายูเมะ พลัส ด้วยตนเอง หรือ สามารถพิมพ์ใบสมัครและกรอกข้อมูลของท่านพร้อมส่งเอกสารประกอบการสมัครทางไปรษณีย์ โดยเอกสารที่ใช้ใน การสมัคร มีดังนี้

 1. บัตรประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ

 2. สลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน (ออกไม่เกิน 2 เดือน)

 3. บัญชีเงินฝากย้อนหลัง 3 เดือน

กรุณาแสดงเอกสารฉบับจริงต่อเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง (ในกรณีสมัครทางไปรษณีย์ เอกสารข้อที่1 และ 3 ให้นำส่งเป็นสำเนา เอกสาร และลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)

ใช้เวลาในการรอรับบัตรนานเท่าไหร่?

กรณีสมัครด้วยตนเองที่สาขายูเมะ พลัส จะได้รับบัตรทันที เมื่อยื่นเอกสารสมัครครบถ้วน สำหรับ กรณีที่ส่งเอกสารสมัครทางไปรษณีย์ จะได้รับบัตรทางไปรษณีย์ ภายใน 2 สัปดาห์ หลังจากได้รับแจ้งผลอนุมัติ

บัตรกดเงินสด ยูเมะ พลัส และบัตรกดเงินสด ยูเมะ พลัส พรีเมียร์ สามารถนำไปรูดซื้อสินค้าในห้างสรรพสินค้าได้หรือไม่?

ไม่สามารถทำได้ เนื่องจากบัตรกดเงินสด ยูเมะ พลัส และบัตรกดเงินสดยูเมะ พลัส พรีเมียร์ ไม่ได้จัดทำในรูปแบบบัตรเครดิต แต่สามารถนำไปทำสัญญาผ่อนสินค้ากับร้านค้าสมาชิก ของบริษัท อีซี่บาย ได้ โดยยื่นเพียงเอกสารบัตรกดเงินสด ยูเมะ พลัส หรือบัตรยูเมะ พลัส พรีเมียร์ พร้อมบัตรประชาชนในการสมัคร

สมาชิกที่มีบัตรสมาชิกอีซี่บาย (สีแดง) อยู่แล้ว สามารถนำมาเปลี่ยนเป็นบัตรกดเงินสด ยูเมะ พลัส หรือบัตรกดเงินสด ยูเมะ พลัส พรีเมียร์ ได้หรือไม่?

ไม่สามารถนำมาเปลี่ยนได้ แต่ลูกค้าสามารถสมัครบัตรกดเงินสด ยูเมะ พลัส หรือบัตรกดเงินสดยูเมะ พลัส พรีเมียร์ ได้ โดยหลังจากได้รับการอนุมัติ บัตรของท่านก็สามารถ ใช้กดเงินสด หรือผ่อนสินค้าภายในวงเงินเดียวกัน

บัตรกดเงินสด ยูเมะ พลัส หรือบัตรกดเงินสด ยูเมะ พลัส พรีเมียร์ สามารถเบิกถอนเงินได้ที่ใดบ้าง?
 • เครื่อง ATM ของอีซี่ บาย ณ สาขายูเมะ พลัส ทั่วประเทศ
 • เครื่อง ATM ของธนาคารธนชาต (TBank)
 • เครื่อง ATM ของธนาคารกสิกรไทย (KBank)
 • เครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย (KTB)
 • เครื่อง ATM ของธนาคารกรุงเทพ (BBL)
 • เครื่อง ATM ของธนาคารออมสิน (GSB)
 • เครื่อง ATM ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY)
 • เครื่อง ATM ของธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)
 • นอกจากนี้ยังสามารถโทรสั่งเงินสดผ่านบริการ Easy Tele Cashing (ETC) ได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข 0-2695-0000 กดเมนู 4 หรือบริการสั่งเงิน Easy Mobile Cashing (EMC) ผ่านทาง Umay+ Mobile Application

  หากนำบัตรกดเงินสด ยูเมะ พลัส หรือบัตรกดเงินสด ยูเมะ พลัส พรีเมียร์ ไปกดเงินที่เครื่อง ATM ของธนาคารธนชาต (TBank), ธนาคารกสิกรไทย (KBank), ธนาคารกรุงไทย (KTB), ธนาคารกรุงเทพ (BBL), ธนาคารออมสิน (GSB), ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY) และธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) จะเสียค่าธรรมเนียมในการใช้บริการเท่าไร และเรียกเก็บอย่างไร?

  ลูกค้าจะเสียค่าธรรมเนียมการถอนเงิน 13 บาท ต่อรายการ ซึ่งค่าธรรมเนียมการถอนเงินจะแจ้งเรียกเก็บในใบแจ้งการชำระเงินรอบถัดไป

  บัตรกดเงินสด ยูเมะ พลัสหรือบัตรกดเงินสด ยูเมะ พลัส พรีเมียร์ สามารถถอนเงินต่ำสุดและสูงสุด ได้ครั้งละเท่าไร?
 • เครื่อง ATM ของอีซี่บาย : สามารถถอนได้ขั้นต่ำ 20 บาท และ สูงสุด 100,000 บาท ต่อครั้ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวงเงินคงเหลือของลูกค้า
 • เครื่อง ATM ของธนาคารธนชาต (TBank) : สามารถถอนได้ขั้นต่ำ 100 บาท และ สูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท ต่อครั้ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวงเงินคงเหลือของลูกค้า
 • เครื่อง ATM ของธนาคารกสิกรไทย (KBank) : สามารถถอนได้ขั้นต่ำ 100 บาท และ สูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท ต่อครั้ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวงเงินคงเหลือของลูกค้า
 • เครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย (KTB) : สามารถถอนได้ขั้นต่ำ 100 บาท และ สูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท ต่อครั้ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวงเงินคงเหลือของลูกค้า
 • เครื่อง ATM ของธนาคารกรุงเทพ (BBL) : สามารถถอนได้ขั้นต่ำ 100 บาท และ สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท ต่อครั้ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวงเงินคงเหลือของลูกค้า
 • เครื่อง ATM ของธนาคารออมสิน (GSB) : สามารถถอนได้ขั้นต่ำ 100 บาท และ สูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท ต่อครั้ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวงเงินคงเหลือของลูกค้า
 • เครื่อง ATM ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY) : สามารถถอน ได้ขั้นต่ำ 100 บาท และ สูงสุดไม่เกิน 30,000 บาท ต่อครั้ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวงเงินคงเหลือของลูกค้า
 • เครื่อง ATM ของธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) : สามารถถอน ได้ขั้นต่ำ 100 บาท และ สูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท ต่อครั้ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวงเงินคงเหลือของลูกค้า
 • สามารถใช้บริการกดเงินที่เครื่อง ATM ของธนาคารได้ในเวลาใด?

  สามารถใช้บริการกดเงินที่เครื่อง ATM ของธนาคารธนชาต (TBank), ธนาคารกรุงไทย (KTB), ธนาคารกรุงเทพ (BBL), ธนาคารออมสิน (GSB), ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY) และธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) ได้ตั้งแต่เวลา 06.30-23.00 น. และใช้บริการเครื่อง ATM ของธนาคารกสิกรไทย (KBank) ได้ตั้งแต่เวลา 06.30-22.00 น.

  สามารถใช้บริการโทรสั่งเงินสดผ่านบริการ Easy Tele Cashing (ETC) และสั่งเงินผ่านบริการ Easy Mobile Cashing (EMC) ได้ขั้นต่ำครั้งละเท่าไหร่?

  ขั้นต่ำ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกินวงเงินคงเหลือในบัตรของลูกค้า โดยบัญชีที่ใช้ในการโอนเงินต้องเป็นบัญชีของลูกค้าเท่านั้น และต้องเป็นบัญชีเดียวกับที่ท่านยื่นไว้กับบริษัทฯ

  อัตราดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินของบัตรกดเงินสดยูเมะ พลัส และ บัตรกดเงินสดยูเมะ พลัส พรีเมียร์ เท่าไหร่?
 • บัตรกดเงินสดยูเมะ พลัส อัตราดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ไม่เกิน 28% ต่อปี (แบบลดต้นลดดอก)
 • บัตรกดเงินสดยูเมะ พลัส พรีเมียร์ อัตราดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ต่ำสุด 19.8% ต่อปี และสูงสุดไม่เกิน 28% ต่อปี (แบบลดต้นลดดอก) ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการพิจารณาภายในของบริษัทฯ
 • ผู้สมัครบัตรกดเงินสด ยูเมะ พลัส และบัตรกดเงินสดยูเมะ พลัส พรีเมียร์ ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร?

  สำหรับ บัตรกดเงินสดยูเมะ พลัส - รายได้ประจำ 7,000 บาทขึ้นไป สำหรับ บัตรกดเงินสดยูเมะ พลัส พรีเมียร์ - เงินเดือนประจำตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป และมีคุณสมบัติของผู้สมัคร ดังนี้

 • อายุ 20-55 ปี
 • มีหมายเลขโทรศัพท์ที่บ้านหรือที่ทำงานที่ติดต่อได้
 • มีที่อยู่และที่ทำงานอยู่ในพื้นที่ให้บริการของบัตรกดเงินสดยูเมะ พลัส
 • กลับข้างบน

  สินเชื่อผ่อนชำระ

  คำถาม คำตอบ
  เป็นลูกค้าของอีซี่บาย โดยยังผ่อนสินค้าเดิมไม่หมด แต่ต้องการผ่อนสินค้าเพิ่มอีกหนึ่งชิ้น สามารถทำได้หรือไม่?

  สามารถทำได้ แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวงเงินคงเหลือในบัตรและเงื่อนไขการพิจารณาของบริษัทฯอีกครั้ง

  สามารถผ่อนสินค้ากับอีซี่บาย ได้ที่ไหนบ้าง?

  ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ อาทิ เดอะมอลล์ทุกสาขา, ดิเอ็มโพเรียม, สยามพารากอน และร้านค้าที่มีสัญลักษณ์อีซี่บายทุกแห่ง กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย

  กลับข้างบน

  วิธีการชำระเงิน บัตรกดเงินสด ยูเมะ พลัส บัตรกดเงินสดยูเมะ พลัส พรีเมียร และสินเชื่อผอนชำระ

  คำถาม คำตอบ
  ถ้าไม่มีใบแจ้งการชำระเงิน จะชำระเงินได้อย่างไร?
 • ลูกค้าสามารถใช้เอกสารใบแจ้งการชำระชุดเดิม ไปชำระได้ ณ จุดบริการรับชำระที่ระบุในเอกสารการชำระเงิน

 • ลูกค้าสามารถขอเอกสารชุดสำรองจ่าย ผ่านทางเครื่องโทรสาร โดยโทรเข้ามาขอเอกสาร ที่โทรศัพท์หมายเลข 0-2695-0000 กดเมนู 2 และเมนูย่อย 2

 • ชำระเงินผ่านเครื่อง ATM ของอีซี่บาย โดยใช้บัตรประชาชน หรือ บัตรกดเงินสดยูเมะ พลัส หรือบัตรกดเงินสดยูเมะ พลัส พรีเมียร์

 • ใช้เลขที่สัญญา ชำระได้ที่จุดบริการรับชำระ เคาน์เตอร์เซอร์วิส,จุดรับชำระเอ็มเปย์ สเตชั่น และจุดรับชำระทรู มันนี่

 • ใช้หมายเลขหน้าบัตรยูเมะ พลัส หรือบัตรยูเมะ พลัส พรีเมียร์ ชำระได้ที่จุดบริการรับชำระ เคาน์เตอร์เซอร์วิส ,จุดรับชำระเอ็มเปย์ สเตชั่น และจุดรับชำระทรู มันนี่ (สำหรับสัญญาสินเชื่อหมุนเวียนเท่านั้น)

 • ผ่าน Umay+ Mobile Application โดยวิธีหักผ่านบัญชีธนาคาร ซึ่งจะต้องเป็นธนาคารที่ท่านได้ลงทะเบียน และขอทำรายการชำระเงินผ่านทางอินเทอร์เน็ตของธนาคารเรียบร้อยแล้ว สำหรับบัญชีธนาคารที่สามารถใช้บริการได้ คือ ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารกรุงศรีอยุธยา

 • ถ้าต้องการชำระเงินโดยวิธีหักบัญชีธนาคารอัตโนมัติ (Auto Pay) จะต้องทำอย่างไรบ้าง?

  ต้องการชำระเงินโดยวิธีหักบัญชีธนาคารอัตโนมัติสามารถทำได้กับสินเชื่อผ่อนชำระ เท่านั้น (ไม่สามารถให้บริการบัตรกดเงินสดยูเมะ พลัส หรือบัตรกดเงินสดยูเมะ พลัส พรีเมียร์ ได้) โดยแจ้งความจำนงมาที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ เพื่อจัดส่งเอกสารคำขอการหักผ่านบัญชีธนาคาร หลังจากนั้นลูกค้าจะต้องดำเนินการ ส่งเอกสารต่อไปนี้มายังบริษัทฯ

  1. เอกสารคำขอการหักผ่านบัญชีธนาคาร และ

  2. สำเนาบัตรประชาชน (ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง) และสำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคาร จัดส่งมายังอีซี่บาย ได้ 2 วิธี คือ

   • ทางไปรษณีย์ จัดส่งมาที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) ห้องเลขที่ 252/246 (P-408) ชั้น 4 อาคารพลาซ่า เมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

   • ยื่นเอกสารดังกล่าวไว้ที่สาขายูเมะ พลัส โดย 2 วิธีนี้จะใช้ระยะเวลาดำเนินการโดยประมาณ 1-2 เดือน ซึ่งระหว่างนั้นลูกค้าสามารถชำระค่างวดด้วยช่องทางการชำระอื่นก่อน


  กรณีแจ้งขอยกเลิกการชำระเงินโดยวิธีหักบัญชีธนาคารอัตโนมัติ

  1. ลูกค้าจะต้องส่งสำเนาบัตรประชาชน แจ้งความจำนง ขอยกเลิกการชำระโดยวิธีหักผ่านบัญชีธนาคาร พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

  2. ลูกค้าจัดส่งเอกสารทางโทรสาร ถึงฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ ที่หมายเลข 0-2621-4381 โดยจะใช้ระยะเวลาในการดำเนินการประมาณ 1 เดือน หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ ที่โทรศัพท์หมายเลข 0-2695-0000

  ชำระเงินแบบหักบัญชีธนาคาร อัตโนมัติ (Auto Pay) แต่วันครบกำหนดหักบัญชี ตรงกับวันหยุดทำการของธนาคาร จะทำอย่างไร?

  การตัดเงินบัญชีธนาคารจะทำการตัดบัญชีในวันทำการถัดไป ทั้งนี้จะต้องมียอดเงินในบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 ของเดือนนั้น (ก่อนวันครบกำหนดชำระอย่างน้อย 1 วัน)

  ชำระเงินเข้ามาเกินกว่ายอดชำระขั้นต่ำ จะต้องทำอย่างไร?

  สินเชื่อผ่อนชำระ ส่วนที่ชำระเกินจะนำไปตัดบัญชีในเดือนถัดไป โดยจะแสดงในใบแจ้งยอดการชำระที่จะจัดส่งให้ในงวดถัดไป สำหรับบัตรกดเงินสดยูเมะ พลัส หรือบัตรกดเงินสดยูเมะ พลัส พรีเมียร์ จะนำไปตัดเป็นเงินต้น เพื่อการคำนวณดอกเบี้ยในงวดถัดไป

  เพราะเหตุใดจึงต้องจ่ายค่าธรรมเนียมให้กับตัวแทนรับชำระ?

  เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงที่ตัวแทนชำระเงินเรียกเก็บต่อลูกค้า ในการอำนวยความสะดวก แต่ลูกค้าสามารถเลือกชำระด้วยตู้ชำระเงิน หรือเคาน์เตอร์รับชำระเงิน ที่สาขายูเมะ พลัส ซึ่งจะไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมการชำระเงิน

  สมัครสินเชื่อที่กรุงเทพฯ แต่ไปชำระเงินที่ต่างจังหวัด จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมอย่างไร?

  ค่าธรรมเนียมการชำระเงิน จะขึ้นอยู่กับตัวแทนรับชำระเป็นผู้กำหนด

  จ่ายอย่างไร จะสามารถตัดเงินต้นได้มาก?

  บัตรกดเงินสดยูเมะ พลัส และ บัตรกดเงินสดยูเมะ พลัส พรีเมียร์ บริษัทฯ กำหนดยอดชำระในแต่ละเดือนแบบขั้นต่ำ โดยให้ทางเลือกการชำระเงินคืน 3 รูปแบบ ในการจ่ายค่างวด คือ จ่ายขั้นต่ำ, จ่ายมาก หรือจ่ายหมด หากต้องการให้เงินต้นหมดเร็วขึ้น ลูกค้าจะต้องชำระค่างวดมากกว่ายอดขั้นต่ำที่ทางบริษัทฯ กำหนด
  ทั้งนี้ยอดเงินต้นคงค้างขึ้นอยู่กับการชำระเงินและการทำรายการกดเงินของลูกค้าด้วย

  จ่ายขั้นต่ำอย่างนี้ เมื่อไหร่จะหมด?

  บัตรกดเงินสดยูเมะ พลัส และบัตรกดเงินสดยูเมะ พลัส พรีเมียร์ ยอดชำระขั้นต่ำจะเรียกเก็บร้อยละ 3 จากเงินต้นคงค้าง ณ วันสรุปบัญชี แต่ไม่น้อยกว่า 200 บาท ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถชำระเงินมากกว่าขั้นต่ำที่กำหนดไว้ โดยยอดเงินที่ชำระเข้ามาในแต่ละรอบบัญชี บริษัทฯ จะนำไปตัดค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียมอื่นๆ(ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ดอกเบี้ย และเงินต้น ตามลำดับ

  ต้องการปิดบัญชี จะต้องทำอย่างไรบ้าง?

  ท่านสามารถสอบถามยอดที่ต้องชำระ และรายละเอียดในสัญญา ทางโทรศัพท์ผ่านระบบตอบรับอัตโนมัติ 0-2695-0000 กดเมนู *2 หรือติดต่อด้วยตนเอง ที่สาขายูเมะ พลัส

  ลูกค้าผิดนัดชำระค่างวด ต้องเสียค่าปรับหรือไม่ คิดอย่างไร?

  หากลูกค้าชำระล่าช้าเกินกว่าที่บริษัทฯ กำหนด ลูกค้าจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้ เพิ่มอีก 100 บาท ต่องวด ต่อ 1 สัญญา ทั้งนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงค่าติดตามทวงถาม กรุณาชำระค่างวดภายในวันที่กำหนดเท่านั้น

  กลับข้างบน

  การใช้บริการออนไลน์ ยูเมะ พลัส Mobile Application

  คำถาม คำตอบ
  Umay+ Mobile Application สามารถใช้บริการอะไรได้บ้าง?

  ท่านสามารถสมัครบัตรกดเงินสด ยูเมะ พลัสและบัตรกดเงินสด ยูเมะ พลัส พรีเมียร์, ตรวจสอบวงเงินคงเหลือ, ดูข้อมูลวันครบกำหนดชำระเงิน, ยอดที่ต้องชำระ/ ยอดปิดบัญชี, เปลี่ยนแปลงข้อมูล เช่น ที่อยู่/ ที่จัดส่งเอกสาร, ตรวจสอบโปรโมชั่น รวมถึงการใช้บริการสั่งเงินสดผ่านบริการ Easy Mobile Cashing (EMC) ผ่าน Smartphone หรือ Tablet ได้อย่างง่าย สะดวก รวดเร็ว

  ดาวน์โหลด Umay+ Mobile Application ได้จากที่ไหน?

  สามารถดาวน์โหลด Application ได้จาก Play Store (Android) และ App Store (iOS) และติดตั้งลงในอุปกรณ์ Smartphone หรือ Tablet ที่รองรับ

  หากใช้โทรศัพท์มือถือที่ไม่ใช่ Smartphone จะสามารถใช้งาน Umay+ Mobile Application ได้หรือไม่?

  โทรศัพท์มือถือที่ไม่ใช่ Smartphone จะไม่สามารถใช้งาน Umay+ Mobile Application ได้

  สามารถใช้งาน Umay+ Mobile Application บน Tablet ได้หรือไม่?

  Tablet ที่สามารถใช้งาน Umay+ Mobile Application ได้จะต้องใช้ระบบปฏิบัติการ iOS และ Android เท่านั้น

  ขั้นตอนการลงทะเบียน (Register) จะต้องทำอย่างไรบ้าง?

  เข้าไปยังเมนู "เข้าสู่ระบบ Umay+ (Login Umay+)" ต่อจากนั้นให้เลือกเมนู "ลงทะเบียน (Register)" ระบบจะให้กรอกหมายเลขบัตรกดเงินสดยูเมะ พลัส/ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน/ วันเดือนปีเกิด ต่อจากนั้นระบบจะทำการส่งรหัส OTP ไปยังโทรศัพท์มือถือที่ท่านแจ้งไว้กับ Umay+ หลังจากนั้นให้นำรหัส OTP มาใส่ที่ช่อง "OTP" หากรหัสถูกต้องระบบจะให้ท่านทำการสร้าง Username และ Password จากนั้นก็สามารถเข้าสู่บริการ Online ได้ต่อไป

  มีข้อกำหนดในการสร้าง Username และ Password ในขั้นตอนการลงทะเบียน (Register) เพื่อ Login อย่างไร?

 • การสร้าง Username จะต้องมี 6-15 อักษร กำหนดเป็นภาษาอังกฤษและตัวเลข ห้ามอักขระพิเศษ โดยตัวเล็กและใหญ่มีค่าเท่ากัน
 • การสร้าง Password จะต้องมี 6-15 อักษร กำหนดเป็นภาษาอังกฤษและตัวเลข ห้ามอักขระพิเศษ โดยตัวเล็กและใหญ่มีค่าไม่เท่ากัน และบังคับต้องมีทั้งตัวอักษรและตัวเลข
 • ลืมชื่อผู้ใช้งาน (Username) เข้า Login ดำเนินการอย่างไร?

  สามารถติดต่อขอยกเลิกชื่อผู้ใช้งาน (Username) ที่เคยลงทะเบียนไว้ และดำเนินการสมัคร

  เพื่อลงทะเบียนใหม่ ได้ 2 ช่องทางคือ

  1. ติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2695-0000

  2. ติดต่อสาขายูเมะ พลัส

  กรณีลืมรหัสผ่าน (Password) เข้า Login ต้องดำเนินการอย่างไร?

  สามารถขอรับรหัสผ่านชั่วคราว โดยจะจัดส่งให้ทาง E-mail Address ที่ท่านลงทะเบียนไว้

  กับทาง Umay+ ได้ 3 ช่องทาง คือ

  1. ดำเนินการด้วยตนเอง เข้าสู่ระบบ Umay+ Mobile Application เลือกเมนู "ลืมรหัสผ่าน (Forgot Password)"

  2. ติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2695-0000

  3. ติดต่อสาขายูเมะ พลัส

  ถ้าใส่รหัสผ่าน (Password) ผิด 3 ครั้ง ติดต่อกัน ระบบไม่อนุญาตให้เข้า Login ต้องดำเนินการอย่างไร?

  กรณีใส่รหัสผ่าน (Password) ผิด 3 ครั้งติดต่อกัน ท่านจะไม่สามารถใช้บริการเมนู

  "บัญชีของฉัน (My Account)" ได้ ยกเว้นการตรวจสอบโปรโมชั่นทั่วไป, ค้นหาสถานที่ตั้งสาขา, ติดต่อกับยูเมะ พลัส ท่านสามารถขอรับรหัสผ่านชั่วคราว โดยจัดส่งให้ทาง E-mail Address ที่ท่านลงทะเบียนไว้กับทาง Umay+ ได้ 3 ช่องทางคือ

  1. ดำเนินการด้วยตนเอง เข้าสู่ระบบ Umay+ Mobile Application เลือกเมนู "ลืมรหัสผ่าน (Forgot Password)"

  2. ติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2695-0000

  3. ติดต่อสาขายูเมะ พลัส

  หากต้องการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่าน (Password) ในการเข้า Login ต้องดำเนินการอย่างไร?

  สามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้ด้วยตนเอง หลังจากท่าน Login เข้าสู่ระบบแล้ว เข้าไปยังเมนู "ตั้งค่า (Setting)" และเลือก "เปลี่ยนรหัสผ่าน (Change Password)"

  OTP คืออะไร?

  OTP คือ การเพิ่มระดับความปลอดภัยในการทำรายการผ่าน Umay+ Mobile Application โดยให้มีการยืนยันตัวตนของลูกค้าอีกครั้งด้วยรหัสผ่าน OTP (One Time Password) ซึ่งเป็น Password ที่ใช้ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น โดยทาง Umay+ จะทำการส่งรหัสผ่าน OTP ให้กับท่าน ไปยังหมายเลข โทรศัพท์มือถือในรูปแบบ SMS เมื่อทำรายการบางกรณีที่มีความจำเป็นต้องใช้รหัสผ่าน OTP

  รหัส OTP มีคุณลักษณะอย่างไร?

  OTP หรือ One Time Password มีรหัสตัวเลข จำนวน 6 หลัก และมีอายุการใช้งานภายใน 5 นาที

  หากต้องการเช็ควงเงินคงเหลือ, ดูข้อมูลวันครบกำหนดชำระเงิน, ยอดที่ต้องชำระ/ยอดปิดบัญชี สามารถตรวจสอบได้อย่างไร?

  สำหรับท่านที่ลงทะเบียน (Register) มี Username และ Password เรียบร้อยแล้ว เมื่อ Login เข้าสู่ระบบ ไปที่เมนู "บัญชีของฉัน (My Account)" ท่านสามารถเช็ควงเงินคงเหลือ, ดูข้อมูลวันครบกำหนดชำระเงิน,ยอดที่ต้องชำระ/ยอดปิดบัญชี จะเปิดให้บริการตั้งแต่ เวลา 6.30 - 23.00 น. ทุกวัน

  บริการสั่งเงินสดผ่านบริการ Easy Mobile Cashing (EMC) ต้องดำเนินการอย่างไร?

  สำหรับท่านที่ลงทะเบียน (Register) มี Username และ Password และแจ้งหมายเลขบัญชีธนาคาร กับทาง Umay+ ไว้เรียบร้อยแล้ว สามารถ Log in และเลือกบริการสั่งเงินสดผ่าน Easy Mobile Cashing (EMC) ระหว่างเวลา 6.30 – 23.00 น. ทุกวัน โดยเงื่อนไขยอดโอนเงิน ขั้นต่ำ 1,000 บาท สูงสุดขึ้นอยู่กับวงเงินคงเหลือในบัตรของท่าน

  หากต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูล หรือที่อยู่จัดส่งเอกสาร ผ่าน Umay+ Mobile Application ได้หรือไม่?

  ได้ ในกรณีสำหรับท่านที่ลงทะเบียน (Register) มี Username และ Password เรียบร้อยแล้ว

  สามารถ Log in เข้าเมนู "เปลี่ยนแปลงข้อมูล (Change Data)" เพื่อทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบนระบบ

  ระหว่างเวลา 6.30 - 23.00 น. ทุกวัน โดยสามารถแก้ไขข้อมูลด้วยตนเอง ได้ดังนี้

  1. แก้ไขหมายเลขโทรศัพท์

  2. แก้ไขที่อยู่ปัจจุบัน

  3. แก้ไขข้อมูลสถานที่ทำงาน

  4. เปลี่ยนแปลงสถานที่จัดส่งเอกสาร

  มีข้อสงสัยต่างๆในการใช้บริการ Umay+ Mobile Application สามารถติดต่อได้ที่ใดบ้าง?

  เมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับบริการ Umay+ Mobile Application หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่

 • ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ อีซี่ บาย โทร. 0-2695-0000

 • E-mail Address: cs@easybuy.co.th

 • Website ของบริษัทฯ (www.umayplus.com) เมนู "ลูกค้าสัมพันธ์"

 • กลับข้างบน

  การแจ้งข้อเปลี่ยนแปลงข้อมูล

  คำถาม คำตอบ
  ต้องการเปลี่ยนแปลงที่อยู่หรือที่จัดส่งเอกสาร จะต้องทำอย่างไร?

  ท่านสามารถดำเนินการเปลี่ยนแปลงที่อยู่หรือที่จัดส่งเอกสารได้ ดังนี้

  1. ติดต่อด้วยตนเอง ณ สาขายูเมะ พลัส

  2. ส่งสำเนาบัตรประชาชน (ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง) เขียนแจ้งความจำนงในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล และกรอกข้อมูลในใบขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล ด้านหลังใบแนะนำการชำระเงิน (ถ้ามี) ส่งมาที่

   • ทางโทรสาร 0-2621-4381 หรือ

   • ทางไปรษณีย์ ถึงฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) ห้องเลขที่ 252/246 (P-408) ชั้น 4 อาคารพลาซ่า อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

  3. ผ่าน Umay+ Mobile Application สำหรับสมาชิกที่ลงทะเบียนมี Username และ Password เรียบร้อยแล้ว สามารถ Log in เข้าเมนู "เปลี่ยนแปลงข้อมูล (Change Data)" เพื่อทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบนระบบ ระหว่างเวลา 6.30 - 23.00 น. ทุกวัน โดยสามารถแก้ไขข้อมูล ดังนี้ แก้ไขที่อยู่ปัจจุบัน, แก้ไขข้อมูลสถานที่ทำงาน, แก้ไขสถานที่จัดส่งเอกสาร และแก้ไขหมายเลขโทรศัพท์ที่บ้านหรือที่ทำงาน (ยกเว้น แก้ไขหมายเลขโทรศัพท์มือถือ)

  ถ้าลูกค้าได้ทำการเปลี่ยนข้อมูลในบัตรประชาชน เช่น การเปลี่ยนชื่อ การเปลี่ยนนามสกุลเนื่องมาจาก การแต่งงาน, การหย่าร้าง เป็นต้น จะต้องทำอย่างไรบ้าง?

  ท่านสามารถส่งสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาใบสำคัญการเปลี่ยน แปลงข้อมูลที่ออกจากทางราชการ โดยส่งเอกสารดังกล่าวได้ทาง ทางโทรสาร ถึงฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ ที่หมายเลข 0-2621-4381 หรือทางไปรษณีย์ จัดส่งมาที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) ห้องเลขที่ 252/246 (P-408) ชั้น 4 อาคารพลาซ่า เมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 และที่สาขายูเมะ พลัส ทั่วประเทศ

  กลับข้างบน

  อื่นๆ

  คำถาม คำตอบ
  ถ้าต้องการสอบถามวงเงินสินเชื่อคงเหลือหรือวงเงินรวมในบัตรยูเมะ พลัส และ บัตรยูเมะ พลัส พรีเมียร์ จะต้องทำอย่างไรบ้าง?

  สามารถตรวจสอบวงเงิน ได้ดังนี้

  1. ทางโทรศัพท์ผ่านระบบตอบรับอัตโนมัติ 0-2695-0000 กดเมนู *1 สอบถามวงเงินคงเหลือ โดยเตรียมหมายเลขบัตรประชาชน และบัตรกดเงินสดยูเมะ พลัส / บัตรกดเงินสดยูเมะ พลัส พรีเมียร์ หรือเลขที่สัญญาก่อนการทำรายการ

  2. ผ่านเครื่อง ATM ของอีซี่บาย ณ สาขายูเมะ พลัส

  3. ผ่าน Umay+ Mobile Application สำหรับสมาชิกที่ลงทะเบียนมี Username และ Password เรียบร้อยแล้ว สามารถ Log in เข้าเมนู "บัญชีของฉัน (My Account)" ตรวจสอบวงเงินคงเหลือ

  ถ้าต้องการขอให้อีซี่บายจัดส่งเอกสารอื่นๆ เช่น หน้าสัญญาสินเชื่อ หรือใบเสร็จรับเงินที่ยังไม่ได้รับการจัดส่งจะต้องทำอย่างไรบ้าง?

  ส่งสำเนาบัตรประชาชน (ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง) พร้อมระบุความจำนง เข้ามาทางโทรสารที่หมายเลข 0-2621-4381 หรือ ทางไปรษณีย์ จัดส่งมาที่ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) ห้องเลขที่ 252/246 (P-408) ชั้น 4 อาคารพลาซ่า เมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรือโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่โทรศัพท์หมายเลข 0-2695-0000

  กลับข้างบน